Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

16.07.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Kırmızı Et Fiyatları
 

Bildiğiniz gibi son günlerde kırmızı et fiyatlarında bir dalgalanma yaşanmaktadır.Bunun bir çok nedeni olmakla birlikte üç ana başlıkta toplamak mümkündür.

*Tüketicinin satın alma gücü yok olma noktasındadır.

*Küçük üretici zor durumdadır,sattığını yerine koyamamaktadır.

*Stokçu ve fırsatçıya gün doğmuştur.Cezasını ise tüketici çekmektedir.

Tüik verilerine göre 1989 yılında 55milyon 589 bin olan küçük baş hayvan sayısı,2008’de 29 milyon 568 bin başa gerilemiştir.Büyük baş hayvan varlığı ise aynı dönemde 12 milyon 173 bin baştan.10 milyon 859 bin başa gerilemiştir.Yine aynı dönemde kırmızı et tüketimi 544 bin tondan 482 bin tona gerilemiştir.Oysa aynı dönemde et ihtiyacımız 900 bin ton civarındadır.görülüyor ki mevcut et üretimi ihtiyacı karşılayamamaktadır.Ve sorunun temelinde ise uygulanan yanlış tarım politikaları yatmaktadır.

2009 yılı verilerine göre, ülkemizde tüketilen kırmızı ette, kişi başına düşen yıllık tüketim ortalaması 15 kğ iken,bu oran Almanya’da 94,1 kğ,ABD’de ise 115 kğ.dır.ABD tüketicisinin yıllık tükettiği et miktarına karşılık,Türkiye tüketicisinin mevcut geliri ile ancak aynı oranda ekmek tüketmeye yetecek gelire sahip olması, içler acısı durumunu ortaya sermektedir.Başka bir deyişle sanayileşmiş bu ülke tüketicisinin et tüketimine karşılık mevcut gelirimiz ile ancak o oranda ekmek tüketebilecek durumdayız.Bizi kuru ekmeğe mahkum edenleri, zamanı geldiğinde biz de onları asla unutmayacağız.

Bu bağlamda sayın bakanın basına yansıyan görüşleri değerlendirildiğinde,bu konuda,tüketici beklentilerine ve sorunun çözümüne yönelik bir katkı sunmadığı açıktır.Öyle anlaşılıyor ki;tüketici daha uzun süre vitrinlerden eti seyretmeye devam edecektir.Et fiyatlarında kıpırdanma oldu “bu kıpırdanma ciddi bir yükseliş değil” diyen sayın bakanı uyarmak istiyorum.Önümüz Ramazan.Kırmızı ette ve gıdada kıpırdanmalar devam edecek,ciddi tedbirlere ihtiyaç var.Tüketiciye sahi çık diyorum.Ve yine diyorum ki:Tüketici bu kıpırdanma ile değil,yıllardır kırmızı et yiyememektedir.Gelinen sonuç itibari ile küçük üretici hayvana muhtaç,tüketici ise ete hasrettir,sayın bakan.Ve tüketici samimiyeti ile sormak istiyorum;Tüketici ne zaman ucuz et yiyecek?Bugüne kadar uygulanan yanlış politikalar nedeniyle ülkenin her bölgesinde hayvancılık yapılamaz hale gelmiş,tarım politikası iflas etmiş,hayvan üretimi ihtiyaca cevap veremez durumda iken ne zaman işler düzelecek bilmek İstiyoruz.

Et fiyatındaki dalgalanmalar yıllarca uygulanan yanlış politikaların sonucu olduğu açıktır.Tarım politikamız çökmüştür.Ülkenin her bölgesinde hayvan yetiştiremez durumdayız.Tüketici, Sayın bakanın kayıt dışı hayvan kesimi ve spekületörlere yönelik açıklamalarını hayretle izlemektedir.Gereğini yapmak sayın bakanın yetkisindedir. Sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşmak tüketicinin en acil beklentisidir.İthalat politikası hükümetin öngördüğü etin ucuzlamasına hizmet etmeyecektir.Tarımda ithal politikalarına son verilerek üreticilere destek olunması ve tüketicinin satın alma gücünün artırılması ile bu sorunu çözüme kavuşturmak mümkündür.Et ithalatı çözüm değil,üretim politikalarını geliştirilmesi ve tüketiciye ucuz ve sağlıklı etin yedirilmesi beklentisi içindeyiz.sayın bakandan bunu beklemek hakkımız.

Sıtkı Yılmaz
Tüdef Genel Başkanı