Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

04.09.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

12 Eylül Anayasasına da, Makyajlı AKP Anayasasına da Hayır
 

Anayasalar,en temel toplumsal sözleşmelerdir.Toplumun tüm katmanlarının görüş ve düşüncelerine yer verilerek hazırlanmaları,uygulamada kabul gören en sağlıklı yöntemdir.Bu anlamda AKP, bu konuda gereken özeni göstermediği gibi,sadece kendi anlayışıyla biçimlendirdiği değişiklikleri toplumun değişim talebi olarak herkese dikte ettirmeye çalışması düşündürücüdür.Esas tehlikenin ise bu anlayışta yattığına inanıyoruz.

12 Eylül faşist darbesiyle hazırlanmış 12 Eylül Anayasasında, bu güne kadar yapılan değişiklikler özünü değiştirmeye yetmemiştir.AKP’nin yaptığı değişiklikler de kendi geleceğine yönelik değişikliklerdir.Bilinçli tüketici olup bitenin farkındadır ve bu değişikliklere kanmayacaktır.

Anayasa’da tüketici haklarına açıktan atıfta bulunan 172.madde:Devlet,tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır,tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.”demektedir.Bu maddede tüketici lehine en küçük bir değişiklik yapılmamıştır.Her ülkede tüketici hareketi ilk önce devletin desteği ile gelişmiş ve sonrasında kendi özverili çalışmalarıyla ayağı üzerinde durarak güçlü bir şekilde mücadelesine devam etmiştir.Oysa ülkemizde AKP iktidarı, tüketicilerin kendi çalışmalarını ve örgütlenmelerini katkı sağlayan TKHK’nun 29.madde kapsamındaki proje yardımını 2004 yılında kaldırılarak tüketici hareketine darbe vurmuş böylece ne kadar tüketici dostu olduğunu göstermiştir.

Tüketicinin içinde bulunduğu yaşam koşullarının zorluğuna rağmen,başta dolaylı vergiler olmak üzere,kredi kartları faizi,hizmet karşılığı olmaksızın alınan SABİT ÜCRET soygunu,Dünyanın en pahalı akaryakıtı,İletişim vergileri,doğalgaz,elektrik,su faturaları altında inim inim inleyen tüketicilerin bu devasa sorunlarını çözümsüz bırakan ve görmezlikten gelen bir anlayışa, tüketicinin de örgütlü gücüyle kararını HAYIR olarak sandığa yansıtacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Ayrıca Tüketici,bu değişiklik paketinin ülkeyi demokratikleştireceğine inanmadığı gibi,piyasa düzenini ve sermaye egemenliğini daha da pekiştireceğine inanmaktadır.Anayasanın değiştirilen maddeleri toplumun en geniş katmanlarının görüş ve önerilerini yansıtmadığından toplumsal bir sözleşme niteliğini de taşımadığına inanmaktayız.

Tüketici,tüm kurum ve kuralları ile işleyen bir demokrasiyi kalıcı kılan yen bir ANAYASA talep etmektedir.Bunun dışında yapılan ve toplumsal talebi karşılamayan değişiklere karşıyız.Bu konuda tavrımız açık ve kesindir.hak ve özgürlükleri kısıtlayan faşist 12 Eylül Anayasasına da,bu Anayasanın faşist özünü değiştirmeyen AKP Anayasasına da HAYIR diyoruz.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı