Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

24.09.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

On Milyon Kredi Kartı Risk Altında!
 

Aslında yaşamı kolaylaştırmak ve nakit para taşınmasını bertaraf etmek için piyasaya sunulan kredi kartı;Ülkemizde bir borç edinme aracı olarak kullanılması , akti ve gecikme faizinin yüksek olması nedeniyle ciddi sorunlara neden olmaktadır.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) ve üye dernekleri, yıllardır kredi kartı sorununu ve çözüm önerilerini aracılığınızla yetkililere sunmaktadırlar. 2007 yılı haziran ayında TÜDEF,“Borçsuz iki gün,dertsiz iki gün” sloganı ile ülke genelinde bir kampanya ile bu konuda büyük yankı uyandırmıştı. Bu sorun tüm canlılığı ile bugün de devam etmektedir. Kredi kartından alınan akdi ve gecikme faizi yıllık enflasyonun dört kat üstündedir. Bu yetmezmiş gibi bankaların tüketiciden hiçbir hizmet karşılığı olmaksızın talep ettiği “yıllık üyelik aidatı” ve “hesap işletim ücreti” bardağı taşıran son damla olmuştur. Yasadışı olarak alınan bu tutarlar ülke genelinde 6 milyar 35 milyon TL’yi bulmaktadır. Tüketicinin hayat standardı,çağdaş ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye yükseltilmedikçe bu sorunu daha yıllarca konuşmaya devam edeceğiz. Buna rağmen, bugünden bazı tedbirlerin alınmaması durumunda tüketici,yarın daha zor koşullar ile karşı karşıya kalacağı açıktır.

Ülkemizde kullanımda bulunan kredi kartı sayısı 45 milyon 980 bin adettir. 2005 yılında icraya düşen kredi kartı borçlusu sadece 43.239 kişi iken 2010 yılı itibariyle takibe düşen tüketici sayısı 4.224.804 kişiye ulaşmıştır. Yine üç yılda bir yapılan borç yapılandırmalarıyla ilgili düzenlemeler sorunu çözememiş, çünkü faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle borç çığ gibi büyümeye devam etmiştir. Tüketici şimdi daha ciddi bir risk ile karşı karşıyadır.İcralık olmamak adına borcu asgari ödeme ile öteleyen yaklaşık on milyona yakın kredi kartı borcu çığ gibi büyümeye devam etmektedir.

Tüketicinin bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi kartı borcu hızla artmaktadır. BDDK’nın Mayıs 2010 verilerine göre tüketicinin bankalara olan toplam borcu 150,043 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Bunun 39 milyar 720 milyon TL’si kredi kartı borcudur. Görülüyor ki;Tüketici yaşamını ancak taksitle devam ettirebilmektedir. Oysa tüketicinin 2007 yılında kredi kartı borcu 8.59 milyar TL idi,buna göre gerçekleşen artış %400 oranında olmuştur.Bu tutarın 18 Milyar TL’si taksite bağlanmış kredi kartı borcundan oluşmaktadır. Yapılan harcamalar incelendiğinde harcamaların %22 sinin market ve gıda, %9’nun giyim, %15’inin ise hizmet alımı oluşturmaktadır.Görüldüğü gibi tüketici yaşamını kartla borçlanarak sürdürebilmektedir.

Ramazan bayramında kredi kartıyla yaşama tutunan tüketicinin borcu daha çok artmıştır.Önümüzde kurban bayramı ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunun kredi kartı ile gerçekleşeceğini düşünürsek, önümüzdeki yıllarda riskin daha büyük olacağına kuşkumuz bulunmamaktadır.On milyon kredi kartı borcunun asgari ödeme ile ötelendiği düşünüldüğünde risk dalgasının daha büyük olacağını tahmin etmekteyiz. Ödeme gücü tükenen tüketicinin bundan böyle icra kervanına katılmaktan başka bir çıkar yolu görünmemektedir.

2003,2006 ve 2009 yıllarında yapılan borç yapılandırmasında, borcunu asgari ödeme ile öteleyen tüketici, sürekli kapsam dışında bırakıldığı için yapılan yasal düzenlemelerin ADALET VE EŞİTLİK ilkelerinden uzak olduğunu hatırlatarak, bugün bu riskli grubun da dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Hükümet bugün işverenlerin SGK prim borçlarını affa hazırlanırken, tüketicinin asgari ödeme ile çiğ gibi büyümüş kredi kartı borcuna bir çözüm getirmesini bekliyoruz.Kapsam dışı bırakılmış bu borçların bu borçların yeniden yapılandırılmasını istiyoruz. Yıllardır çığ gibi büyümüş bu kredi kartı borçlarının yeni bir toplumsal yaraya dönüşmeden tedbirinin alınmasını bekliyoruz. Aynı zamanda tüketicinin de bunu hak ettiğini düşünüyoruz. ADALET VE EŞİTLİK adına AKP hükümetten tüketici adına yeni bir borç düzenlemesinin gerekli olduğuna inanıyoruz.Aksi takdirde 2012 yılında yine duvara toslayacağımızı bu günden altını çizmek istiyorum.

Sıtkı Yılmaz
Genel Başkan