Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

26.10.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketicinin Zararı Bütünüyle Tazmin Edilmelidir
 

Başta Bursa olmak üzere,Ülkemizin bir çok yerleşim biriminde meydana gelen sel felaketi can ve mal kaybına neden olmuştur.Dere yataklarına ve riskli bölgelere kurulan yerleşim yerleri ve yetersiz alt yapı adeta zararların katlanmasına davetiye çıkarmıştır.Yaşanan acı felaket tüketicinin kaderi olarak değerlendirilmemelidir.Yurttaşların can ve mal güvenliğinin korunmasında Devletin ve Yerel Yönetimlerin sorumluluğu bulunmaktadır.Bu nedenledir ki;başta Devlet olmak üzere Yerel Yönetimler yaşanan sel felaketi nedeniyle gerekli acil önlemleri almaya başlamışlardır.Alınan acil önlemler nedeniyle yetkililere teşekkür etmek istiyorum.Ancak alınan önlemlerin kalıcı olmasını diliyoruz.

Biz tüketici olarak;yaşanan bu tür felaketleri “Ayıplı Kamusal Hizmetler” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.Tüketicini Korunması Hakkında Kanunun 4/A maddesi “Ayıplı Hizmet”le ilgili düzenlenmiştir.Buna göre;Sağlayıcı,ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı sorumludur.Sunulan hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz” demektedir.Tüketici ile devlet ve tüketici ile Yerel Yönetimler arasında sorumlulukları belirleyen yasalar,taraflar arasında kabul edilmiş temel bir akit niteliğindedir ve bağlayıcılığı bulunmaktadır.Bu nedenle Devlet ve yerel Yönetimler, yasal sorumlulukları içinde tüketicilerimizin sel felaketi ile uğradığı zararı tazminle yükümlüdürler.

Zarara uğrayan tüketicilerimizin,zararlarının bütünüyle karşılanmaması durumunda hak arama yollarına başvurmaları gerektiğine inanıyoruz.TEDAŞ elektrik voltajlarının ani değişiminden dolayı doğurduğu zararların tazmininden “Ayıplı Kamusal Hizmetler” kapsamında nasıl sorumlu tutuluyorsa,Devlet ve Yerel Yönetimler de bu konuda sorumludurlar.Hiç şüphe yok ki;bu konuda en doğru kararı yine yargı verecektir.Başta TÜDEF olmak üzere,üye dernek ve şubelerimize bu konuda başvuruların yapılması durumunda,tüketicilerimize her türlü hukuki desteğin verileceğini aracılığınızla duyurmak istiyorum.

Sel felaketlerine karşı,güvenli ve kalıcı politikaların uygulanması ve bu konuda ciddi tedbirlerin alınması hükümetin sorumluluğundadır.Alınan tedbirlerle zararların asgariye indirilmesi ve can kayıplarının önlenmesi aynı zararların tekrarlanmaması mümkündür.Sel felaketi ve sonuçlarından ve yaraların sarılmasından,zararların bir an önce tazmininden hükümetin ve Yerel yönetimler sorumludur.Ve gereği bir an önce yapılmalıdır.

Sıtkı Yılmaz
Genel Başkan