Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

22.10.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Kredi Kartlarından Alınan Faizler
 

Ülkemizde olduğu gibi, küreselleşen Dünya’da da kredi veren kurumlarla tüketiciler arasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır.Ülkemizde, kredi kartından alınan aylık ve gecikme faizi ve Yargıtay kararlarına rağmen alınmaya devam edilen “yıllık üyelik aidatı”, “hesap işletim ücreti” ve çeşitli masraflar adı altında yapılan kesintiler tüketiciyi ekonomik açıdan olumsuz etkilemekte,daha fazla soyulmamak için Dünya tüketicileri gibi ADALET istemektedirler.

Bankacılık sektörünün dinamik yapısı nedeniyle hizmetler sürekli gelişip değişmekte ve tüketicilerin konu ile ilgili bilgi sahibi olamamaları nedeniyle daha fazla mağdur olmaktadırlar.Özellikle son global krizde tüketicilerin alım gücünün düşmesi nedeniyle mali sektöre olan kredilerini ödeyemediği ve bunun nedeninin de mali krizden kaynaklandığı düşünülürse konunun önemi daha iyi anlaşılır diye düşünüyoruz.

Her yıl dünya’da 150 milyon tüketici finansal sektöre hizmet alımı için girmektedir.Bu sayının büyük bölümü gelişmekte olan ülke vatandaşlarıdır.Bu tüketicilerin bankalarla olan güvenlerinin sarsılması veya alım güçlerinin düşmesi nedeniyle sektörde yaşanabilecek yeni bir kriz, sonu kestirilmeyen sorunlara yol açması kaçınılmaz olacaktır.

Bu bağlamda,küreselleşen sorunların çözüm önerilerinin de, uluslar arası iş birliği ve uygulama birliği ile çözüleceğine inanmaktayız.Bu nedenle TÜDEF,Dünya Tüketiciler Birliğinin G20 zirvesinde tüketicilerin bankacılık ve mali sektörde artan yüklerinin azaltılması konusunda ülke liderlerine mektup gönderilmesi çağrısına ve taleplerine yürekten katılmaktadır.Biz de bugün sayın başbakana bu mektubu sunarak,bankacılık hizmetlerinde tüketici taleplerinin hayata geçirilmesi için desteğini talep edeceğiz.TÜDEF’de tüm Dünya’da olduğu gibi, bu sektörde bağımsız bir danışma kurulunun oluşturulmasını ve bağımsız tüketici örgütlerinden de bu kurula temsilci alınmasını talep etmektedir.

Oluşturulan “Danışma Kurulu” 2011 yılında Seul’de yapılacak G20 zirvesinde, mali sektörde tüketici mağduriyetlerini önleyecek bir rapor hazırlamakla görevlendirilmeli ve rapor G20 zirvesine sunulması sağlanmalıdır.Hazırlanacak raporda özellikle;

*Adil sözleşme koşullarının sağlanması ve bankacılık hizmetleri

*Tüketiciye sunulan Mali enstrümanlarda alınacak masraflar konusunda bilgi derlenmesi ve tüketicinin bilgilendirilmesi.

*Bankacılık alanında tüketicilerin korunması konusunda tüketici örgütlerinin uzmanlaşmasının sağlanması

*Bankacılık sektöründe tüketiciden alınan masraflar konusunda bankalar arası rekabetin sağlanması,

*Bankacılıkta tüketiciye sunulan hizmetler konusunda,uluslar arası standart ve kuralların belirlenmesi ve önerilerle geliştirilmesini de kapsamalıdır diyor,herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı