Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

12.12.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

“Kesintisiz Vergiye Karşı Kesintisiz Eylem”
 

Akaryakıttan alınan yüksek vergilere karşı ortak çalışma yapacaklarını belirten Tüketiciler Birliği, Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) ve Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) şu açıklama yapmışlardır:

Deprem ve ardından yaşanan 2001 krizi nedeniyle getirilen akaryakıt Özel Tüketim Vergisi, 2008 mali krizi ile birlikte arttırılmış; deprem ve krizin etkileri bitmesine karşılık vergisi kalıcı hale gelmiştir. 2003 yılında kurşunsuz benzinden 1,042 TL olarak alınan ÖTV bugün itibariyle 1,8915 TL olarak uygulanmakta olup, % 82 zam yapılmıştır.

Hükümet 2010 bütçesinde akaryakıttan alınan ÖTV’de 30 milyar TL gelir hedeflemesine rağmen, 32 milyar TL tahsilat yapmış ve ÖTV gelirinde 2009 yılına göre % 25,3 artış gerçekleşmesi nedeniyle tatlı kazançtan vazgeçmek istememiş; 2011 bütçesine 35 Milyar TL tahsilat hedefi koymuştur. Petrol kaynağı yetersiz olan ülkemizde siyasi iktidar açığı vergi kaynağı oluşturmakla gidermeyi tercih etmiştir.

97 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4 TL, olup devletin litre başına elde ettiği vergi geliri 2,8 TL’dir. Kısaca ödediğimiz bedelin % 70 si vergi olarak devlete ödenmektedir. Deprem bahanesi ile geçici olarak uygulanan, kriz gerekçesi ile arttırılan ÖTV tüketiciyi isyan noktasına getirmiştir.

Siyasi iktidarın akaryakıta uyguladığı vergilendirme, parti programında yer alan vaatlerini unuttuğunun beyanı olduğu gibi, Anayasa’nın 73. maddesinde geçen, “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” hükmüne aykırı davranışı nedeni ile suç işlemektedir.

Türkiye tüketicisine, Dünyanın en pahalı benzini kullandıran ve en yüksek vergisini ödettiren anlatışa karşı tüketici hareketi, örgütlü ve kararlı mücadelesi ile en sert tepkisini gösterecek ve bu zulmü asla sineye çekmeyecektir.Bu haklı mücadelesinde tüm sivil toplum kuruluşlarının desteğini de alarak mücadelesine kesintisiz devam edecektir.

Tüketici tarafından kabul edilemeyen ve yoğun tepkisine neden olan akaryakıttan alınan vergiler nedeni ile ülkemiz tüketici hareketini temsil eden Tüketiciler Birliği, Tüketici Örgütleri Federasyonu ve Tüketici Dernekleri Federasyonu ortak hareket etme kararı almış; 26 Aralık’a kadar uygulanacak eylem planını oluşturmuştur. Bugün akaryakıttaki yangını söndürmekle başlatılan eylemler zinciri ülkemiz geneline yayılarak devam ettirilecektir. Türkiye tüketici hareketi, siyasi iktidarın geri adım atmaması ve vergiyi makul bir sınıra çekmemesi halinde 12 Haziran’a kadar sürecek olan yoğun ve kitlesel eylemlerin yanında yasal ve yargısal tüm girişimlerimizi gerçekleştirerek ve asıl önemlisi akaryakıt zammını ve sorumlularını sandığa gömecektir.

Nazım Kaya - Genel Başkan - Tüketiciler Birliği Tüketici

Fuat Engin - Genel Başkan - Örgütleri Federasyonu Tüketici Dernekleri Federasyonu

Sıtkı Yılmaz - Genel Başkan - Örgütleri Federasyonu Tüketici Dernekleri Federasyonu

“Kesintisiz vergiye kesintisiz eylem”

Bugün Türkiye Tüketici hareketinin kalbi taksimde atmak-tadır.Toplumun tüm kesimlerinin tepki gösterdiği akaryakıt zammına karşı kesintisiz eylem başlatmak, bu haksız ve keyfi zammı protesto etmek üzere buradayız.

Benzinin litre fiyati 4 TL’ye ulaşmıştır.Bunun %70’ivergi olarak alınmaktadır.Bunun içinde verginin vergisi de bulun-maktadır.Bu garip uygulama ülkemize özgü bir uygulamadır.Bu sorunun muhatabı da hükümettir.Artık benzinde gelinen noktanın açıklanabilir bir tarafı kalmamıştır.Bu sorun tüketiciyi isyan noktasına getirmiştir.

Sayın Başbakana aracılığınızla bir çağrıda bulunmak isti-yoruz.Benzinden alınan vergiyi makul bir sınıra çekilmeli-dir.Tüketici bu yüksek zamma asla seyirci kalmayacak, tüketici dernekleri ve üst yönetimleri ülkenin her noktasında kitlesel eylemler düzenleyeceklerdir.Artık mızrak çuvala sığma-maktadır.Enerji bakanlığına ve EPDK’ya faks yağmuru ile baş-layan eylemler,süreç içinde boykot ve Tüketici mitingine ka-dar,sandığa kadar sürdürülecektir.

Tüketicilerimize de seslenmek istiyorum.Ey Tüketici kar-deşlerim,tüketici dernekleri ve üst yönetimlerinin düzenlediği eylemlere aktif destek verin,sorunlarınıza sahip çıkın.Bu en haklı olduğumuz davada sesimizi yeterince duyuramaz-sak,hiçbir sorunumuzu çözemeyiz.TÜRKİYE TÜKETİCİSİ CİDDİ BİR SINALA KARŞI KARŞIYADIR.Gelin hep birlikte bir ilki başlatalım ve tüm sorunlarımızı kendi örgütlü ve kararlı gü-cümüzle çözelim diyoruz.

Gün artık eylem günüdür. 12 Haziran seçimlerine kadar vergi oranı makul bir sınıra çekilmediği takdir-de,Tüketicilerimizin,sivil toplum kuruluşlarının ve demokratik kitle örgütlerinin de desteğiyle hem bu zammı hem de so-rumlularını sandığa gömeceğimiz yakındır.

Sıtkı Yılmaz
Tüdef Genel Başkanı