Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

19.12.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ek Hesapta Fahiş Faiz ve Talan Var
 

Banka kartları ve Kredi kartları yasasının 26. maddesine göre üç ayda bir Merkez Bankası kredi kartı faizini yeniden düzenlemektedir.Son düzenleme ile birlikte kredi kartı aylık faizi Ocak-2011’de yürürlüğe girmek üzere 2.44’ten %2.26’çekilmiştir.Bu olumlu gelişmeye karşı bankaların ek hesaptan aldığı faiz oranı ise bazı bankalarda hala % 5.92 ile cep yakmakta,tüketiciyi tedirgin etmektedir.Ek hesap nedeniyle milyonlarca tüketici mağdur edilmektedir.Bu durum ciddi bir toplumsal yaraya neden olmadan gerekli önlemlerin yetkililer tarafından alınması gerektiğini düşünüyoruz.Artık ek hesapta mızrak çuvala sığmamaktadır.

Bankaların tüketiciye kredi kullandırırken, imzalattırdıkları Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi kapsamında veya maaş ve ücretlere karşılık açılan yada otomatik talimatlara bağlı olarak çeşitli adlar altında açılan ek hesaplardan ve doğuracağı sonuçlardan tüketici yeterince haberdar edilmemektedirler.

Tüketicinin kredi kullanması durumunda bankalar tarafından kendisine bir ödeme planı sunulmaktadır.Bu plana bağlı kalarak ödemelerin düzenli yapılabilmesi ve temerrüde düşülmemesi için bir KMH (Kredi mevduatı hesabı),Artı Para veya Eksik Hesap gibi adlar altında ek hesabın açılmasının tüketici yararına olacağı söylenmektedir.Ek hesabın yararını anlatan banka yetkilileri,hesaptan alınan faizin yüksekliğini tüketiciden saklamaktadırlar.

Bundan birkaç yıl önce,kredi kartı faizinin %6 olduğu dönemlerde ek hesaba uygulanan faiz düşük gibi göründüğü için pek dikkat çekmemekteydi..Banka Kartları ve Kredi kartı kanununun yürürlüğe girmesinden sonra,kredi kartı faizleri Merkez Bankasının denetimine geçti.Geldiğimiz süreçte de her üç ayda bir tespit edilerek faiz oranları aşağıya çekildi.Şimdi kredi kartı faizi yeni yılla birlikte 2.26 olarak uygulanmaktadır.Kredi faizleri ise % 1’in altında gösteren reklamlarla cazip gösterilirken,ek hesaba uygulanan faiz ise bazı bankalarda 5.92’ye kadar uygulanabilmektedir.Maaş ve ücretlerde ise durumuna göre % 5.25 kadar çıkmaktadır.

Amerika ve Almanya’da böylesine yüksek faiz oranlarına ve haksız uygulamalara yüksek cezalar verilirken,bizde serbest piyasa uygulaması adı altında tüketici açıkça sömürülmektedir.Tüketici kredisi kullanan 10 milyona yakın tüketicinin sömürülmesine yetkililerin seyirci kalması son derece düşündürücüdür.

Bankaların tüketici kredilerine ya da bankadan maaş alan memur ve işçilere de kullandırdığı krediden ek hesap adı altında 5.92’ye kadar faiz veya komisyon ücreti alması soygundan başka bir şey değildir.Bankaların bu soygunu tüketiciyle müzakere etmeksizin imzalattırdığı standart sözleşmelere dayandırması, bu ülkede denetim yapmakla görevli kurumların sömürüye seyirci kaldığı ve tüketiciyi yeterince koruyamadığı veya soygunu görmezlikten geldiğini göstermektedir.

Tüketiciye kredi kullandırılırken imzalattırılan Bireysel bankacılık Hizmet sözleşmesinde, bankalara göre adları değişen ek hesap şartı da yer almaktadır.Bazı bankalar bu şart nedeniyle ayrıca bir ek sözleşme imzalatmalarına rağmen.tüketicinin bu olanlardan yeterince bilgisi bulunmamaktadır.Bu nedenle tüketicilerimize ek hesap soygunu ile ilgili bir çağrıda bulunmak istiyorum.Kredi alırken kırk defa düşünerek,mali durumunuzu planlayarak kullanın,ek hesap açtırmayın.başınıza dert almayın,kartopu gibi borcunuzu büyütürsünüz.Ek hesapla ilgili sorunlarınızı derneklerimizle paylaştığınızda size her türlü hukuki desteği vereceklerdir.

Ek hesaptan alınan bu yüksek faiz nedeniyle yargı yoluna başvuracağız.Ülkenin ekonomik göstergelerine,enflasyon oranına ve giderek aşağı çekilen faiz oranlarına rağmen ek hesaptan alınan yüksek faiz fahiştir.Bu gidiş böyle devam ederse ülkemizde mevcut olan yapının tüketiciyi koruyamadığı kaygısı artacak ve TÜDEF olarak bankalar ve mali sektör karşısında tüketicinin mali yüklerini azaltmak ve haksız ve hukuksuz uygulamalardan korunmak için bağımsız bir Danışma Kurulu’na olan ihtiyaç talebimizin haklılığı ortaya çıkacaktır.Ek hesaptan alınan yüksek faiz konusunu aracılığınızla tekrar yetkililerin ve sayın başbakanın dikkatine sunmak istiyorum.Bu konuda gerekli önlemin alınması tüketicinin acil bir beklentisi olduğunu kamuoyumuzla da paylaşmak istiyorum.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı