Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

25.12.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Paket Turlar

YENİ YIL HARCAMALARI İÇİN KREDİ KARTINA YÜKLENMEYİN

PAKET TUR İÇİN SÖZLEŞME VE BROŞÜR İSTEYİN
 

Ülke olarak yeni yıla hazırlanıyoruz.Yeni yıl dolaysıyla tüketicileri hem harcamaları konusunda uyarmak ve seyahat acentalarından alacağı Paket Tur hizmeti konusunda da bilgilendirmek istiyoruz.

Yeni yılın hem güzel bir şekilde karşılanması hem de buna bağlı harcamalar konusunda kredi kartına yüklenilmemesi konusunda tüketiciyi uyarmak istiyoruz.Çünkü kredi kartı akti ve gecikme faizlerinin hala yüksek olduğunu düşünüyoruz.Asgari ödeme ile borcu ötelemek ise borcu kartopu gibi büyütmekten başka bir işe yaramaz.Kaldı ki, son günlerde bankalar birliği asgari ödememeyi %40'lara çekme hazırlığını yapmaktadır.Onun için bir gecelik saltanatın bedeli gelecek yeni bir yılın çilesine dönüşmesin istiyoruz.Ek hesaptan kredi kullanılması ise daha ağır sonuçlar doğurur.Çünkü ek hesap faizi kredi kartı faizinin 2,5 katı kadardır.Bu nedenle tüketici bütçesi oranında eğlenmeli ve yeni yıla borç yükü ile girmemelidir.

Yeni yılın gelmesi ile birlikte paket turlar da önem kazanmaktadır.Ocak ayı ile birlikte planlanan Umre ziyaretleri için de paket turlar için de durum aynıdır.Mağdur olmadan önce tüketicinin bu konuda haklarını bilerek paket tur sözleşmesi imzalaması son derece önemlidir.Paket tur;Ulaştırma,konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte,her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmelerdir.Paket tur sözleşmelerinin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Paket tur sözleşmeleri düzenlenmeden önce seyahat acentalar,paket tur hakkında bilgi isteyen tüketiciye tanıtım amaçlı bir broşür vermek zorundadır.Broşürün içerdiği hususlar seyahat acetası için bağlayıcı olup tüketici için de hak arama konusunda ciddi bir belge niteliğini taşır.

Sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez.Liman ve havaalanına iniş vergileri gibi harç,vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerine bu hüküm uygulanmaz.

Tüketicinin sözleşmeden dönmesi halinde;Seyahat acentasının kendisine ikame bir paket tur veya eşdeğerde başka bir tur almayı seçebilir ya da sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedelin iadesini isteyebilir.

Verilen paket tur hizmetinin hiç veya gereği gibi yapılamaması halinde tüketici 30 gün içinde ilgili sağlayıcısına veya seyahat acentasına bildirmek zorundadır.Bu bildirimle talep ettiği seçimlik haklarından birinin karşılanmaması durumunda parasal sınırlarına göre Tüketici Sorunları hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurarak hizmet bedelini talep edebilir.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı