Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

12.03.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Mesafeli Sözleşmeler
 

Satıcı ve sağlayıcıların yazılı,görsel,telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı mal ve hizmet satışlarının mutlaka yazılı yapılması ve sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.Mesafeli Sözleşmeler kapsamında olan bu tür satışlarda tüketici,bir haftalık süre içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin sözleşmeden Cayma hakkına sahiptir.

Son zamanlarda tüketici derneklerimize gelen şikayetler,Mesafeli Sözleşmeler kapsamında yapılan alışverişlerden tüketicilerimizin mağdur olduğu anlaşılmaktadır.Sağlık ve İnternet hizmeti adı altında bazı firmaların tüketiciyi telefonla arayarak kredi kartı bilgilerini almakta ve sözleşmelerine aykırı“Mail Order” işlemi ile tüketicinin kredi kartı hesabından para çekmektedirler.Halbuki Mesafeli Sözleşmelerin akdinden önce,ayrıntıları bakanlıkça çıkarılan tebliğle belirlenen bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunlu olduğu ve tüketici,bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe özleşme akdedilemez,demektedir.

Bazı satıcı ve sağlayıcılar,tüketicinin bir haftalık cayma hakkı’nı dikkate almaksızın edindiği kredi kartı bilgilerini kullanarak tüketicinin kredi kartı hesabından sözleşmeye aykırı olarak “Mail Order” işlemi ile para çekmektedirler.Tüketici Mesafeli Sözleşmeler kapsamında satın aldığı mal ve hizmetlerle ilgili bir haftalık süre içerisinde,satıcı ve sağlayıcılara kredi kartı bilgilerini vermemelidirler.Güven duymadığı ve hakkında bilgi sahibi olmadığı satıcı ve sağlayıcılara ise hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini paylaşmamalıdır.

Bu konuda bankalara da büyük sorumluluklar düşmektedir.Kredi kartı sözleşmelerinin kuruluş aşamasında kredi kartının “Mail Order” işlemine kapalı olup olmaması seçeneği konusunda mutlaka tüketici bilgilendirilmelidir.Bazı bankalar Bu konuda tüketiciyi bilgilendirmediği gibi,Mail Order işlemi ile yapılan çekimlerde form dilekçe tüketici tarafından imzalanmadığı halde ve nüfus cüzdanı ve kredi kartı fotokopisi olmadığı halde çekim için onay verebilmektedirler.Hatta “Mail Order” işlemine kapalı kredi kartı hesaplarından bile para çekebilmektedirler.

Hukuka aykırı çekimlerde bankalar da sorumludur.Mesafeli sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 10.Maddesi;Mesafeli Sözleşmelerde,ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici,kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir.Bu halde kart çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye öder.”demektedir.

Hem tüketiciyi mağdur eden satıcı ve sağlayıcıları,hem de hukuka aykırı ödemeler konusunda bankaları yakından takip etmekteyiz.Hukuka aykırı ödemelerin kesinlik kazanması durumunda bankaları hem BDDK’ya bildireceğiz,hem de savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız.

Mesafeli Sözleşmeler nedeniyle mağdur olan tüketici,kendisine en yakın tüketici derneğinden hukuki destek alarak,anlaşmazlığın parasal sınırlarına göre Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemesine yada Tüketici mahkemesi sıfatıyla görev yapan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne mutlaka başvuruda bulunmaları gerekir.

Tüketicilerimizi,kredi kartının kart ve güvenlik numarası ile son kullanma tarihini telefonla satıcı ve sağlayıcılara verirken kırk kez düşünmelerini ve kararlarını ona göre vermelerini istiyoruz.

Sıtkı Yılmaz
Genel Başkan