Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

26.03.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Torba Yasa Elektrikle Tüketiciyi Çarptı
 

TÜDEF;torba yasa tasarısının, özünde tüketiciye yönelik bir yararı bulunmadığını,kirli çamaşırları aklayacağı,hak gaspına yönelik haksız ve hukuksuz uygulamaları meşrulaştıracağını ve bir yönüyle sorumlu yurttaşa keşke dedirteceğini savunmuş ve bu görüşümüzü kamuoyuyla da paylaşmıştık.Ancak tasarı yasalaştı ve yürürlüğe girdi.

Torba yasa kapsamında elektrik borçlarını yapılandırmak isteyen tüketici büyük bir şok yaşadı.Ve derneklerimize şikayetler gelmeye başladı.Elektrik borç yapılandırmalarıyla ilgili tüketici ciddi sıkıntılarla karşı karşıyadır.Ve özel şirketler tarafından ya borcunu ödersin ya da elektriğini keseriz tehdidi ile karşı karşıyadır.Tüketici,yurt genelinde yapılan özelleştirmelerden haberdar olmadığı için,tüm elektrik dağıtım şirketlerinde bu yapılandırmanın yapılabileceğini sanmaktadır.Oysa Özelleştirilen dağıtım bölgelerinde Devlet;Tarımsal sulamalar ve kamu alacakları dışındaki aktif ve pasif alacak ve borçlarını özel sektöre ihale kapsamında devretmiştir.Bu nedenle özelleştirilen bölgelerde borç yapılandırması zorunlu olmayıp isteğe bağlı tutulmuştur.Hükümet yine tüketiciyi keyfi uygulamalarla karşı karşıya bırakmış,yine özeleştirme kapsamında haklarını görmezden gelmiştir.

Özelleştirme kapsamında devri gerçekleşmeyen TEDAŞ’a bağlı Trakya,Boğaziçi,AYEDAŞ,Gediz,Akdeniz,Toroslar,Göksu ve Dicle EDAŞ’ta yapılandırma yapılabilinirken,Ülkenin diğer bölgelerindeki özelleştirilmiş elektrik dağıtım bölgelerinde ise yapılandırma yasa kapsamında isteğe bağlı bırakılmıştır.Yasadaki bu durumla ilgili tüketici bilgilendirilmediği için ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.

Özelleştirme ile elektrik devrinin gerçekleştiği bölgelerde de hukuka aykırı tüketicinin elektriğinin kesilemeyeceğinin altını çizmek istiyorum.Keyfi elektrik kesintilerin takipçisi olacağız.Bu tür hukuksuz uygulamalar nedeniyle tüketici,federasyonumuza bağlı tüketici dernek merkez ve şubelerinden her zaman hukuki destek isteyebileceğinin bilinmesini istiyoruz.Hukuka aykırı uygulamaları da yakından takip ediyor,gelen şikayetleri değerlendiriyoruz.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı