Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

23.04.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Devre Tatil Satışları Cep Yakıyor

DEVRE TATİL SATIŞLARI CEP YAKIYOR.

HUKUKA AYKIRI SATIŞLAR YARGIDAN DÖNÜYOR.
 

Devre tatil satışlarıyla ilgili derneklerimize yoğun şikayetler gelmektedir.Çok yıldızlı otellerde katalog ve sinevizyon gösterimi ile yanıltıcı ve adatıcı tanıtımlarla tüketici iradesi baskı altına alınarak maket üzerinden yapılan devre tatil satışları tüketiciyi mağdur etmektedir.Bu ortamda tüketicinin sözleşmeyi okuması ve iradesi ile karar vermesi mümkün değildir.

Kent merkezlerinde, işlek cadde ve meydanlarında yapılan anketler sonucunda bir haftalık tatil vaadiyle avlanan tüketici,ücretsiz olarak tatil yörelerine davet edilmektedir.Bu daveti bir tatil fırsatı olarak değerlendirmek isteyen tüketici 12-25 bin TL bir devre tatil sözleşmesi ile evine dönmektedir.Tanıtımın yapıldığı ortamın cazibesinden kurtulan tüketici, imzaladığı sözleşmenin altından kalkamayacağının ve yapılan tanıtımların güven vermediğinin farkına vardığında soluğu tüketici derneklerinde almaktadır

her şeyden önce tüketici;sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren 10 günlük süre içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin CAYMA HAKKINI kullanabileceğinin altını çizmek istiyorum.Ayrıca bu süre içinde sağlayıcı, devre tatil sözleşmesine konu mal ve hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim adı altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan bir belge vermesini isteyemez.

Böylesine hukuka aykırı satışı gerçekleşen devre tatiller nedeniyle,tüketici derneklerimizden hukuki destek alarak yargıya başvuran tüketicilerin davaları sonuçlanmaya başlamıştır.2010 yılında hukuka aykırı yapılan devre tatil satışları yargıdan dönmüştür.TÜKETİCİ MAHKEMESİ’ne başvuran tüketicilerimiz davalarında haklı bulunmuşlardır.BURSA TÜKETİCİ MAHKEMESİ gerekçeli kararında “İşyeri gibi satış mekanı dışında yapılan devre tatil sözleşmesi kapıdan satış hükmündedir.Kapıdan satış sözleşmelerinde,sözleşmeden ayrı olarak tüketiciye CAYMA BELGESİ verilmemesi veya tüketicinin tesisten yararlanmaması halinde davacı her zaman sözleşmeden dönebileceğine” hükmetmiştir.

Tüketiciye bir haftalık tatil vaadiyle, hukuka aykırı satılan devre tatil satışları yargıdan dönmüştür.Tüketicinin sahipsiz ve savunmasız olmadığını tekrar sağlayıcılara hatırlatmak istiyoruz.Tüketici derneklerimiz usule aykırı yapılan devre tatil satışlarının takipçisi olacaklardır.Tüketici bu konuda olduğu gibi satıcı ve sağlayıcılarla olan tüm anlaşmazlıklarında derneklerimizden hukuki destek alabilirler.Bu düşünce ve duygularla tüketicilerimize ve siz sayın basın çalışanlarına saygılar ve sevgiler sunuyorum.

Sıtkı Yılmaz
Genel Başkan