Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

08.05.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Limit Aşımı Adı Altında Tüketici Soyuluyor
 

Yüksek gelen cep faturalarından bunalan tüketici,sabit ücretli paketlere yönelmektedir.Maddi durumuna göre “her yöne” sınrsız veya sınırlı paketlere abone olan tüketici,bir iki ay sonra limit aşımı nedeniyle aynı faturalarla karşı karşıya kalmaktadır.Yüksek faturalardan bunalan tüketici, derneklerimize başvurarak yardım talep etmektedir.Ayrıca tüketici 444’lü hatların paket kapsamında olmadığını bilmemektedir.Paket aboneliklerinde bayiler bu hattın pakete dahil olup olmadığı konusunda tüketiciyi mutlaka bilgilendirmeleri gerekir.
GSM operatörlerinin paket aboneliklerinde, limit aşımı öncesi tüketiciyi uyarması sorumluluğu bulunmaktadır.Ancak zaman zaman tüketiciye bu uyarının gelmediğini ve bu yüzden mağdur olduğunun altını çizmek istiyorum.Limit aşımı veya sistemden kaynaklanan hatalar nedeniyle gelen yüksek faturalara itiraz edilmekle birlikte,küçük tutarlara, astarı aslından pahalıya gelir diye tüketici hak arama yollarına başvurmamaktadır.Bu nedenle paket aboneliklerinde tüketicinin çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz.

Özellikle bir GSM Operatörü üzerinde tüketici şikayetleri yoğunlaşmaktadır.Tüketicinin 3 ay öncesine ait faturaya itiraz başvurusu dikkate alınmamaktadır.Yüksek gelen faturalara itiraz eden tüketiciye ilk önce olumsuz yanıt verilmekte,ancak tüketicinin kararlılığı karşısında yapılan yanlış düzeltilmekte ve fazladan alınan bedel tüketiciye iade edilmektedir.Bunun gibi 300’e yakın örnek yaşanmıştır.Faturalardaki 1-10 TL arasındaki hataları tüketici fark etmemektedir.Milyonlarca abonesi olan GSM operatörlerinin sistemden kaynaklanan 1 TL’lik hata nedeniyle milyonlarca TL.haksız kazanç elde edebilmektedir.Bu nedenle tüketicinin bu konularda korunması sorumluluğu BTK’ya aittir.

Faturaların zamanında ödenmemesi konusunda da tüketici büyük sıkıntılar yaşamakta,hukuksuz uygulamalarla karşı karşıya kalmaktadır.Tüketicinin temerrütte düşmesi durumunda 90 gün sonra icra takibi ve hattın iptali gerekirken,bazı GSM operatörleri 20 günlük bir süre içinde ilamsız takiple icrayı başlatmakta ve hattı sözleşmeye aykırı keyfi bir şekilde iptal edebilmektedir.
Bir GSM operatörü tarafından 2006 yılında hattı iptal edilen tüketiciye,2008 yılında aynı hatla ilgili fatura düzenlediği,hattı iptal edilmesine rağmen tüketiciye,hattı iptal edilmemiş gibi 7 ay boyunca fatura gönderildiği bize gelen şikayetlerden anlaşılmaktadır.Operatörler arası geçişlerde tüketici cezalandırılırcasına adresine geçmiş tarihlere ait veya sözleşmedeki bir maddeye dayalı bir fatura düzenlenerek tüketiciye gönderilmekte ve tüketici huzursuz edilmektedir.

Yine standart hatlarda 1 dakikalık konuşma en yüksek 40 kuruş olarak ücretlendirilmektedir. Ancak bir tüketiciye 233 sn konuşmasına karşılık faturasına 229 TL olarak yansıtılmıştır.Sistemden kaynaklanan hatalar nedeniyle yine BTK yetkililerini denetim konusunda uyarmak istiyoruz.

GSM operatörleri Uluslar arası standartlar,kurum tarafından belirtilen standartlarla ilgili imtiyaz sözleşmeleri ve ilgili mevzuatta öngörülen standartlara uygun kalitede hizmet sunmakla yükümlüdürler.Aksi durumların varlığı halinde abone,hizmetin hiç ve eksiksiz verilmesine dayalı olarak eksik ve hiç verilmeyen hizmet bedelini geri ödeme talebinde bulunabilir.Ve tüketici bu hakkını, almadığı hizmet nedeniyle mutlaka kullanması gerektiğine inanıyoruz.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı