Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

28.05.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Seçim Beyannamesi Tüketiciye Umut Vermedi
 

On yıllardır ayıplı ve kusurlu bir demokrasi ile yönetilmekteyiz.Demokrasimizi tüm kurum ve kurallarıyla işler hale getiremediğimiz için, ekonomik dengesizliklere neden olmuş ve tüketici yaşamını çekilemez hale getirmiştir.

Ülke olarak bir seçim sürecini yaşıyoruz.Siyasi partiler seçim beyannamelerini yayınladılar.Tüketici penceresinden durum değerlendirildiğinde,siyasi partilerin seçim beyannamelerinde tüketici sorunlarına yer vermediği açıkça görülecektir.Bugün üzerinde durulması gereken temel sorun gelir dağılımındaki adaletsizliktir.2023’ü hedef olarak gösteren ve çılgınlık projeleri havada uçuşan partinin gelir dağılımındaki adaletsizliğe bir satırlık yer dahi vermemiştir.Diğer partilerin beyannamelerinde bu konuya yer verilmekle birlikte yeterince vurgu yapılmamıştır.Tüketici açısından bu güne kadar neşter vurulmamış en çılgın proje budur.Çünkü tüketici temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır.Ve son on yıldır zenginle fakir arasındaki makas giderek açılmaktadır.Küçük bir proje olarak da akaryakıtta ÖTV üzerinden alınan KDV ve iletişimde ÖİV üzerinden KDV’nin alınması uygulamasına son verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Dünyanın en adaletsiz vergisi olarak bilinen dolaylı vergilerin, toplam vergiler içindeki oranı % 65,1’e ulaşmıştır.Bu vergilerde denge tüketici aleyhine bozulmuş ve tüketici vergi mükellefi konumuna getirilmiştir.Bu vergi oranının %40’açekilmesi tüketicinin en acil beklentisidir.

Tüketici açısından hayati önem taşıyan ve aynı zamanda demokrasimizin de önünü açan tüketicinin temsil hakkına hiç yer verilmemiştir.Bağımsız kurum ve kurullarda tüketicinin temsil edilmesi bizzat kamu tarafından engellenmektedir.Oysa TEMSİL EDİLME HAKKI tüketicinin en temel Evrensel hakkıdır.Tüketicinin başta Ekonomik ve Sosyal Konsey olmak üzere,BDDK,EPDK,Gıda Kodeksi Komisyonu gibi kurum ve kurullarda temsil edilmesi en doğal Evrensel Hakkıdır.

Tüketici, kredi veren kurumlarla ciddi sorunlar yaşamaktadır.Bankalar tüketiciyi yolunacak kaz gibi görmektedir.Buna rağmen BDDK bu konuda yapması gereken sorululuklarını yerine getirmemekte,tüketicinin yolunmasına seyirci kalmaktadır.GSM operatörleriyle tüketici farklı sorunlar yaşamaktadır.GSM operatörlerinin sözüm ona “avantajlı tarifeleri cep yakmaktadır.Yine akaryakıt zamları tüketiciye kontak kapattırmakta,seyahat özgürlüğünü kısıtlamaktadır.Hükümet internet yasaklarıyla tüketicinin haber alma hakkını kısıtlamaya bahane aramaktadır.Çevre katliamlarına duyarsız kalınmakta,tüketicinin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı için gereken sorumluluklar yerine getirilmemektedir.Sağlıklı gıda konusunda yeterli önlemler alınmamakta,tüketici sağlığını riske şirketler deşifre edilmemekte ve Bakanlık gıda denetim sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmamaktadır.Bunlar gibi daha çok sorun sayılabiliriz.Ancak bu sorunlar ve çözümlerine yönelik tedbirlerin seçim beyannamelerinde yer verilmemesi, siyasi partilerin tüketiciyi görmezlikten geldiğini göstermektedir.

İleri batı demokrasilerinde bireysel hakların çözümü sistem içinde kolayca çözmek mümkündür..Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde,Anayasa sorunu olan ülkelerde,demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemediği ülkelerde kamu desteği olmadan ya da toplumu harekete geçirecek güçlü bir tüketici örgütlülüğü yaratılmadan bu sorunların çözümü pek mümkün görülmemektedir.Her şeye rağmen tüm bu sorunlarımızın nihai çözümünün Tüm kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasi ve toplumun tüm kesimlerinin görüşü alınarak hazırlanan katılımcı,özgürlükçü bir ANAYASA ile mümkün olacağına inanıyoruz.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı