Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

26.12.2011

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Bilimsel Teknik Kurul Raporları Esas Alınmalıdır
 

Biyogüvenlik kurulu,yem amaçlı kullanılmak üzere toplam 13 çeşit GDO’lu mısır ithalatına izin vermiştir.Bazı birlik ve derneklerin iktisadi işletmelerinin talebi üzerine bu kararın verilmesi son derece anlamlıdır.

Verilen karar hayvan yemi için de olsa,tüketici bundan bir şekilde etkilenmektedir.Bu yemle beslenen hayvanların etinden,sütünden yumurtasından beslenmektedir.Uzun sürede tüketici ciddi risk altında kalacaktır.Her ne kadar insan yaşamı üzerinde olumsuz etkisi olmaz diyen bilim insanlarının görüşü bulunsa da risk altına giren tüketici yaşamıdır.Bu yaşam üzerinde verilen kararlarda son derece dikkatli olmak gerekir.40-50 yıl önce sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri bu günkü gibi anlaşıldığı,kavrandığı söylenemez.Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
 
Biyogüvenlik kurulunun bilimsel komitelere hazırlattığı Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Raporlarında “GDO’ların sindirim sisteminde sindirilemediği ve hücrelere kadar taşınabildiği,marketlerden alınan süt örneklerinde GDO’lu yemlere rastlandığı,pastörizasyon işleminin dahi bu DNA’yı yok edemediği” belirtilmekte,dolaysıyla GDO’lu ürünlerin sağlık riski yaratabileceğine dikkat çekilmektedir.Burada,Biyogüvenlik Kurulu kararı ile Bilimsel Komitelerin görüşleri arasındaki çelişkiyi kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz.Açıkça görülmektedir ki;Kurul ,kararında tüketici sağlığını dikkate almamıştır.

Ülkemiz aynı zamanda bir tarım ülkesidir.İhtiyacımızı karşılayacak doğal kaynaklara sahibiz.Verimli topraklarımıza rağmen,dışarıdan mısır ithalatına izin verilmesini anlayamıyoruz.Hadi mısır ithalatına ihtiyacımız olduğunu düşünsek bile Dünya’da %70’in üzerinde GDO’suz mısır dururken neden ABD.,Arjantin gibi GDO’lu mısır üreten ülkelerden ithal etmek zorunda kalalım.Uluslararası güçlü şirketlerin baskısı mı var? Tüketici olarak bunları bilmeye hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

Tüketici bu kararlardan son derece tedirgindir.GDO’lu ürünlerin tüketiciden saklanması etik değildir.%09 oranında ve altında GDO içeren ürünlerin etiketlerine “GDO’lu”ibaresi yazılamamaktadır.Bu durum tüketicinin en temel Evrensel Haklarından “SAĞLIK HAKKI”,“BİLGİ EDİNME HAKKI” ve “SEÇME HAKKI”nın ihlali anlamına gelmektedir.Bu hakkın önüne hiçbir şekilde engel konamaz,konmamalıdır.

Bu Kurul kararı aynı zamanda doğal mısır üreten üreticileri de cezalandırmaya yönelik bir karardır.Ülkemiz üreticisinin bu konuda desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.Bu nedenle Kurul Kararının Bakanlık tarafından yeniden değerlendirmeye alınmasını ve GDO’lu mısır ithalatının durdurulmasını istiyoruz.Bu konuda hükümet de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.GDO’lu ürünlerin ithalatının durdurulmaması halinde TÜDEF ve üye dernekleri OCAK-2012 tarihinden itibaren Ülke düzeyinde bir kampanya ile GDO’lu ürünler hakkında tüketiciyi bilgilendirecek ve tüketimden gelen yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır.Bu düşüncemizi aracılığınızla kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

Sıtkı YILMAZ
TÜDEF Genel Başkanı