Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

04.02.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Dosya Masrafı

  BDDK’yı DENETİM İÇİN GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ.
 

Tüketici,bankalardan kredi kullanırken anlamadığı sözleşmeler,hak etmediği ödeme ve uygulamalarla karşı karşıya kalmaktadır.

Sözleşmelerin standart hazırlanması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememektedir.Tüketiciye okuma fırsatı bile verilmeden sözleşmeler imzalattırılmaktadır.Bununla yetinmeyen bankalar tüketiciden,sözleşmenin son kısmına ayrıca “okudum,anladım,imzaladım”şeklinde ifadelerin altına imza attırmaktadırlar.Sözleşme bulunan haksız şartlara “itirazi kayıt” konulamamaktadır.

Bankadan kredi almak için bu şekilde sözleşme imzalamak da yetmemektedir.Ayrıca tüketiciden dosya masrafı,hayat sigortası,ekspertiz ücreti,ipotek ücreti ve kredi bitiminde ipotek fek ücreti talep edilmektedir.Kredi verilmesi aşamasında bunlardan birinin ödenmemesi durumunda tüketici kredi alamamaktadır.

Hayat sigortasının isteğe bağlı olduğu bilgisi bankaların internet sitelerinde de yer almaktadır.Ancak uygulamada sigorta zorunlu tutulmaktadır.Tüketici Yasasının 5.maddesinin 3.fıkrası;Aksine bir teamül,ticari örf veya adet yoksa,satıcı bir mal ve hizmetin satışını o mal ve hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar,sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz.”demektedir.Buna rağmen Hayat Sigortası olmayana kredi verilmemektedir.Bir hizmet karşılığı olmaksızın dosya masrafı alınmaktadır.Kredi ödemesi sonunda ipotek fek ücreti alınmaktadır.Oysa bu ücretlerin alınamayacağına ilişkin bir çok yargı kararı bulunmaktadır.

Kredi sözleşmelerine bağlı olarak hazırlanan ve ödeme planında yer almayan bir ödemeden tüketici sorumlu tutulamaz.Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları,sözleşme süresi içersinde tüketici aleyhine değiştirilemez.Tüketici Yasasının 10. maddesinde yer alan ve sözleşmede bulunması zorunlu koşullardan tarafların ortak sorumluluğu bulunmaktadır.
Yukarıda belirttiğim görüşlerimizi defalarca aracılığınızla kamuoyu ile paylaştık.Bugün aracılığınızla kamuoyu ile paylaşmak istediğim husus;Bu haksız uygulamalara karşı tüketici derneklerimize yapılan tüketici başvurularıdır.Binlerce tüketici dosya masrafı,Hayat Sigortası ve ipotek fek ücreti ile ilgili şikayetlerini iletmekte ve ayrıca bu tüketicilerin Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne başvuruları bulunmaktadır.

Tüketici ilk başvurusunu bankalara yapmakta ve kredi sözleşmesinin bir nüshasını talep etmektedir.Bu başvurulardan yılan bankalar,tüketiciyi hak arama mücadelesinden caydırmak için çeşitli yollara başvurmaktadır.Bazı bankalar tüketicilere; “kara listeye girersiniz,bir daha bankalardan kredi alamazsınız”, “kredimizi geri çekeriz” ve “avukatlarımızla başa çıkamazsınız,mahkeme masraflarınızla kalırsınız” demektedirler.Bu yol ve yöntemle tüketiciyi hak arama mücadelesinden caydıran bankaların yakın takipçisiyiz.Bunun için ayrıca aracılığınızla BDDK’yı göreve çağırıyoruz.Tüketicinin bu haklı çığlığını duysun istiyoruz ve bu memlekette, bu haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı Tüketici Yasası çerçevesinde Devleti tüketiciden yana taraf olmaya ve korumak için tedbir almaya çağırıyoruz.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı