Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

18.02.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Sayaç Soygunu Devam Ediyor

  ELEKTRONİK SAYAÇLA HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLMEKTEDİR.

AÇMA KAPAMA CEZASI HUKUKA AYKIRI OLARAK ALINMAKTADIR.
 

Elektrik dağıtım şirketleri;on yılını doldurduğu gerekçesiyle elektrik sayaçlarını değiştirmektedirler.Bu değişimi haklı kılacak bir yasal düzenleme bulunmamaktadırlar.Sayaçlar keyfi olarak değiştirilmektedir.Değişim sürecinde tüketici bilgilendirilmemektedir.Tebligatlar usulüne uygun yapılmamaktadır.Mülkiyeti tüketiciye ait olan bu sayaçları kendi mallarıymış gibi değiştirebilmektedirler.Oysa ölçüm hassasiyetini kaybetmemiş sayaçların değiştirilmesi suç teşkil etmektedir.Keyfi olarak yerinden sökülen mekanik sayaçların yerine elektronik sayaçlar takılmaktadır.Bu konuda bile tüketiciye tercih hakkı tanınmamaktadır.Sökülen mekanik sayaçlar tüketiciye verilmemektedir.Sayaç değişimleri açıkça hukuka aykırı ve keyfi bir şekilde yapılmaktadır.

Sayaçların 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri doğrultusunda dağıtım lisansı sahibi tarafından,her türlü ayar,kalibrasyon ve bakım için periyodik kontrol etme sorumluluğu bulunmaktadır.Bu nedenle ölçüm hassasiyetini yitirmemiş mekanik sayaçları keyfi olarak elektronik sayaçlarla değiştirilmesinin hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır.Hukuka aykırı olarak yapılan sayaç değişiminden tüketiciye 50,00 TL fatura çıkarılmaktadır.Oysa 28.12.2011 tarihli Resmi Gazete’de Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Ölçü ve Ölçü aletlerinden alınacak muayene ücret ve yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte muayene ücreti 3.1 TL,tebliğler kısmında ise tamir ücreti 6.7 TL olarak belirlenmiştir.Elektrik Dağıtım Şirketlerinin tamir ve muayene uygulamasını göz ardı ederek tüketiciye elektronik sayacı 50,00 TL’ye fatura etmeleri bir çeşit soygundan başka bir şey değildir.Ülkemizde 23.658.673 aboneden bir defaya mahsus alınan sayaç bedeli bir milyar TL’nin üzerindedir.

Ayrıca keyfi olarak takılan elektronik sayaçlar hakkında tüketici bilgilendirilmemektedir.Sözde takılan akıllı sayaçlar sahibinden yana akıllı çalışmakta,tüketiciye normal tarifeden yazmaktadır.Tüketici dilekçe vermediği sürece gece 22.00-sabah 06.00 saatleri arasındaki ucuz tarifeden yararlanamamaktadır.Bu yöntemle dağıtım şirketleri tüketicinin cebinden haksız kazanç elde etmektedirler.

* Elektrik Dağıtım Şirketleri ayrıca fiili bir kesme yapmadan 1 gün bile geciken faturalara kesme-bağlama cezası olarak 16,20 TL yazıp tüketiciden tahsil etmektedirler.Bir defaya mahsus olmak üzere 23.658.673 aboneden alınan haksız kazanç 383.270.502,6 TL’dir.Elektrik Dağıtım Şirketlerine bir an önce bu keyfi uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.
Tüketicilerimizin bu haksız ve hukuksuz uygulamaları Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne taşımaları halinde, kendilerine her türlü hukuki destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Ayrıca bu hukuksuz uygulamalar nedeniyle Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerini etkin denetim yapmaya ve gereken yasal tedbirleri almaya çağırıyoruz.

Sıtkı Yılmaz
Genel Başkan