Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

10.03.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Benzin Zammı

AKARYAKIT FİYATLARINDA SERBEST PİYASA KOŞULLARI YERİNE HÜKÜMET POLİTİKASI BELİRLERCİ OLMAKTADIR.

BİR LİTRE BENZİNDEN ALINAN BAYİ KAR MARJI YÜKSEKTİR.

100 LİRALIK BENZİNİN 65 LİRASI VERGİDİR.
 

Yeni yılda “güncelleme ile başlayan benzin zammı,Şubat ayında 7 kuruş,Mart ayında da 9 kuruş daha zamlandı ve son yirmi gün içinde zam oranı %2.45’e ulaştı.Benzin zammı sadece benzinle sınırlı kalmayacak,iğneden ipliğe diğer zamları da tetikleyecektir.
Gece yarısından sonra uygulamaya giren benzin zammı yine tüketiciyi hayal kırıklığına uğratmıştır.Tüketici zamma tepki gösterdiğinde yanıt hazır;petrol fiyatlarındaki artış denilmektedir.Bu kısır döngü tüketicinin kaderi gibi gösterilmeye çalışılmaktadır.Petrol fiyatlarındaki artış benzine hemen zam olarak yansırken,petrol fiyatlarındaki düşüş görmezlikten gelinmektedir.Bu nedenle uygulamaya konulan zammın haklı bir gerekçesi bulunmamaktadır.

Akaryakıt,dolayısıyla benzin fiyatlarında aslında belirleyici olan piyasa koşulları değil,hükümet politikasıdır.Bu politika ile hazine açıkları kapatılmaya çalışılmaktadır.Bir litre benzinin fiyatını oluşturan unsurlara bakıldığında yapılan zammın haksız olduğu hemen anlaşılmaktadır.

*Zaten Dünyanın en pahalı benzinini kullanıyoruz.

*Bayii kar marjı yüksek seyretmektedir.

*Bir litre benzinin üçte ikisi vergidir.

*Dünyada benzeri olmayan bir uygulama ile benzinden verginin vergisi alınmaktadır.(ötv’den KDV alınmaktadır.)Bu yüke hangi tüketici dayanır.

Unutulmamalıdır ki;yapılan her zam,toplumun alt gelir gruplarında yaşama tutunan onlarca tüketicinin aracını kızağa çektirmek,trafikten men etmektir.Tüketicinin seyahat özgürlüğünü kısıtlamaktır.Sosyal Devlet anlayışından uzaklaşmaktır.

Tüketici benzine yapılan zam yerine,bayi kar marjında indirimi,vergi oranının düşürülmesini ve verginin vergisi uygulamasının kaldırılmasını beklerken kuruş kuruş gelen zamlar tüketiciyi her geçen gün isyan noktasına yaklaştırmaktadır.

Tüketicinin acil talebi;Tüm tarafların bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesidir.Bayi kar marjının makul seviyelere çekilmesi,vergi oranının %40’a düşürülmesi ve vergiden vergi alma uygulamasına son verilmesidir.

Ayrıca TÜDEF,2009 yılında Akaryakıt ve türevlerine uygulanan ÖTV oranını artıran Bakanlar Kurulu Kararını Danıştay’a taşımış ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunda yürütmeyi durdurma kararını almıştı.Ancak bu yargı kararı bu güne kadar uygulamaya konulmamıştır.TÜDEF ivedilikle bu yargı kararının Hükümet tarafından uygulamasını beklemektedir.Bu kararın uygulanması az da olsa tüketiciye rahat bir nefes aldıracaktır.

Her şeye rağmen tüketici benzin zammına seyirci kalmayacak ve örgütlü ve kararlı mücadelesine devam edecektir.Bu gün burada araçlara SİYAH KURDELE takarak zammı protesto ediyor ve bu eylemimizi örgütlü olduğumuz tüm illerde yaygınlaştırarak devam ettireceğimizi aracılığınızla kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı