Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

20.03.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketici Haklarına Saygılı Banka İstiyoruz
 

Dünya Tüketiciler Birliği, Dünya Tüketiciler Gününde“ bankanızı değiştirmek ister misiniz?” konusunu gündemine almıştır.TÜDEF ve bileşenleri, ülkemizdeki banka uygulamalarının benzer olması ve tüketiciye bakışının aynı olması nedeniyle 16 Mart-2012 tarihinde bir günlük boykot çağrısıyla bankaları haksız ve hukuksuz uygulamaları konusunda uyarmış ve tüketici hakları konusunda saygılı davranmaya davet etmiştir.

Bugün,TÜDEF ve bileşenleri olarak nasıl bir banka istediğimizi de aracılığınızla kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

* Tüketici ile standart olmayan ve müzakere ederek sözleşme imzalayan ve sözleşmenin onaylı bir nüshasını tüketiciye veren,

* Kredi kartından “yıllık kart ücreti” almayan,

* Mevduat hesaplarından “hesap işletim ücreti” almayan ve tüketicinin vadesiz mevduatına yasal faizini ödeyen,

* Konut ve tüketici kredilerinden “dosya masrafı,hayat sigortası,ekspertiz ücreti,ipotek fek ücreti” almayan

* Tüketici haklarına özen gösteren banka istiyoruz.Bu taleplerimiz sağlanıncaya kadar mücadelemize devam edecek.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi,tüketici ile yapılan sözleşmelerle ilgili bir anlaşmazlığın doğması durumunda zaman aşımının 10 yıl olduğuna hükmetmiştir.Bu karardan sonra tüketici bankalara başvurarak geriye doğru 10 yıllık kredi kartı aidatlarını talep etmeye başlamıştır.Ancak bankalar tüketicinin bu talebini karşılamak yerine pazarlık yapmaya ve tüketiciyi bir şekilde ikna etmeye çalışmaktadırlar.İkna olmayanları mahkeme masrafları ve avukat ücretleri ile yargıdan caydırmaya çalışmaktadırlar.

Kredi kartının bir maliyeti olduğu açık.Ancak bankalar yıllık kart ücretini bir şekilde üye işyerlerinden alınan komisyonla bu maliyetlerini fazlası ile karşılamaktadır.AB ülkelerinden kredi kartından 2-3 euvro alınırken,bizde bunun neredeyse on katı kadar alınmaktadır.Ayrıca kredi kartından alınan akti ve gecikme faizleri de hala yüksektir.

Mevduat hesaplarından alınan hesap işletim ücretinin de hukuki bir dayanağı olmadığı gibi,aslında vadesiz mevduat hesapları için Merkez Bankasının 2006/1 tebliğine göre bankalar, tüketiciye yıllık azami yüzde 0,25’e kadar bir oranda faiz vermeleri gerekmektedir.Hayat sigortası ise isteğe bağlı olup yasal bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tüketici kredilerinden alınan dosya masrafı,hayat sigortası,konut ve araç kredilerinden alınan ekspertiz ücreti,ipotek fek ücretinin alınması da hukuka aykırı alındığını düşünmekteyiz.Çünkü sözleşmelerde, kredi miktarı,faiz ve komisyon oranları belli olup bunun üzerinden tüketiciye bir ödeme planı verilmekte ve taraflar karşılıklı imzalamaktadırlar.Dosya parası adı altında alınan hava parası veya kredi işleminin doğal işlemleri sayılan ekspertiz ücreti ve ipotek fek ücretinden ayrıca ücret alınması hakkaniyet ölçülerine sığmaz.İpotek talebi bankaya aittir.Bunu tüketiciye fatura edilmesi ve ipoteği kaldırmak için tüketiciden ayrıca ipotek fek ücreti alınması kabul edilemez.

Tüketici haklarına uymayan ve tüketiciye “yolunacak kaz” gözüyle bakan bankalara karşı mücadelemiz devam edecektir.Örgütlü ve kararlı mücadelemizle tüm sorunlarımızı aşacağımıza inanıyoruz.Bu kararlılığımızı bir kez daha aracılığınızla kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

Sıtkı Yılmaz
Genel Başkan