Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

02.04.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Kurdele Eylemi

ZİNCİRLEME ZAMLAR TÜKETİCİNİN BELİNİ KIRDI,TÜKETİCİNİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI:BOYKOT GÜNLERİ YAKIN.

BU, ARTIK ZAM DEĞİL, TÜKETİCİYE YAPILAN ZULÜMDÜR.
 

Bu son dönemde üst üste gelen zamlardan tüketici bunalmıştır.Doğalgaz zammı tüketicinin belini kırmıştır.Doğalgaz zammı ile elektrik zammı bir birini tetiklemektedir.Tüketicinin bu zincirleme zamları kaldıracak gücü kalmamıştır.Tüketici, hükümetin uyguladığı yanlış politikaların faturalarını ödemeye mahkum edilmiştir.Sayın Bakanın zorunlu zam açıklaması ise bu konudaki politikasızlığının açık bir kanıtıdır.

Ağır kış koşullarında yüksek gelen faturalar dikkate alınarak doğal gaz zammı bugüne bırakılmıştır.Zam gündemde yok denilerek tüketici yanıltılmıştır.Doğalgaz ile elektrik zamları birbirini beslemektedir.

Yine son benzin zamları;akaryakıt fiyatlarının serbest piyasa koşullarıyla değil,hükümet politikasıyla belirlendiğinin kanıtıdır.Çünkü petrol fiyatlarında bu zammı haklı kılacak ciddi bir dalgalanma yaşanmamış,fiyatlar yatay bir seyir izlemiştir.Buna rağmen benzinin rafineri fiyatının 3 katı üzeride bir fiyatla satılması kabul edilemez..Son benzin zammıyla birlikte kurşunsuz benzinin litre fiyatının bazı illerimizde 4.80 TL'ye ulaşması tüketiciyi acı acı düşündürmektedir.

Benzin zammı sadece benzinle sınırlı kalmayacak,başta ulaşım olmak üzere iğneden ipliğe diğer zamları da tetikleyecektir.Bu nedenle zamlara seyirci kalmamız mümkün değildir.

AB ülkeleri içinde benzini en pahalı kullanan ülke konumundayız.Benzinden alınan vergi konusunda ise yine birinci sıradayız.Bu yetmezmiş gibi bir de vergiden vergi almaktayız.Alınan yüksek vergiye bakıldığında hükümetin bu konuda sosyal devlet anlayışını çoktan terk ettiğini, zaman zaman sadece hazine açıklarını kapatmak için bu yola başvurduğunu biliyoruz.

Benzin istasyonlarında alınan her 100 lira benzinin 65 lirası vergidir.Hükümet bu yolla tüketiciden vergi toplamaktadır.AKP tüketiciyi vergi mükellefi olarak görmektedir. Tüketicinin bu ağır zam yükünü taşıması mümkün değildir.Araçlarını kullanamaz duruma gelmiştir.Bu durum kaçakçılığı özendirmektedir.Kaçakçılık nedeniyle devlet her yıl milyarlarca lira vergi kaybına uğramaktadır.

Tüketicinin bu zammı kaldıracak gücü kalmamıştır.Bu zam balonu eninde sonunda patlayacaktır.Çare,vergi indirimidir.Bu nedenle bir an önce vergi indirimine gitmek gerektiğini düşünüyoruz.Aksi takdirde tüketici ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır.

TÜDEF, benzin zammını protesto etmek üzere Ankara'da başlattığı SİYAH KURDELE eylemini bun İstanbul'da,Ankara,Bursa,Adana ve Eskişehir'de devam etmektedir.Zam kararı alındıkça bu eylemlerimiz de ülke genelinde devam edecektir.

Bu konuda tüketicilerimize siz sayın basın çalışanları aracılığıyla bir çağrıda bulunmak istiyoruz.Her zam kararında siyah kurdele ile trafiğe çıkınız.Tepkinizi bu yolla ZAMCILARA gösteriniz.TÜDEF'İN zamlara karşı ortaya koyduğu eylemlere destek veriniz ki;diğer haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı daha güçlü çıkabilelim.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı

ESTÜKDER, ADTÜKDER, BTD, THD, TÜKODER