Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

15.04.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Gazda Kademeli Fiyatlandırma

ÖNCE AYRIŞTIRDI, ŞİMDİ GİZLİYOR.
 

Yıllardır tüketiciye kaçak elektrik fatura edilmektedir.Tüketici, bu haksız uygulamaya karşı hukuk mücadelesini sürdürmektedir.Bu konuda Ülke genelinde Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine yüz binlerce başvuru yapılmıştır.Tüketici lehine verilmiş hakem heyeti kararlarının iptali için,yargıya başvuran elektrik dağıtım şirketlerinin talebi Sakarya 1.Asliye Hukuk Mahkemesi ve Bursa Tüketici Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.Bu kararlar tüketicinin mücadelesinde haklı olduğunu göstermektedir.

Tüketici bu yargı kararlarını dikkate alarak;hakem heyetlerine başvuruda bulunmalı ve geriye doğru kayıp-kaçak bedellerini elektrik dağıtım şirketlerinden talep etmelidir.

Ülke genelinde abone sayısı 2010 yılı itibari ile 32 milyon 484 bin 440’tır.Her aboneden aylık ortalama 5 TL alındığını varsayarsak,tüketiciye fatura edilen yıllık kayıp-kaçak tutarı yaklaşık 2 milyar TL’dir.Ülke genelinde kayıp-kaçak oranı %15 olarak uygulanmaktadır.Bu uygulama 2015 yılına kadar devam edeceği anlaşılmaktadır.Oysa OECD ve AB’de kayıp-kaçak oranı % 7-10 arasındadır.Ülkemizde ise bunun iki katıdır.Bu hukuksuz uygulamaya bir an önce son verilmeli tüketicinin hakkı teslim edilmelidir.

Sorun, artık bireysel bir sorun olmaktan çıkmış,toplumsal bir soruna dönüşmüştür.Bu nedenle tüketicilerin tek tek başvuruları yerine yasal düzeyde bir çözüm gerekmektedir.Devlet kaçağı himaye edemez.Bir an önce tüketiciye fatura edilen bu haksız uygulamayı EPDK marifeti ile gizlemek yerine yasal bir düzenleme ile bu uygulamaya son verilmelidir.Elektrik dağıtım şirketleri de hak etmediği bu haksız kazancı tüketiciye bir an önce iade etmelidir.

Bu haksız uygulamaya son verilinceye kadar tüketici,Hakem Heyetlerine başvurularına devam etmeli ve geriye doğru kendisinden alınan kaçak elektrik paralarının iadesini talep etmelidir.Tüketici,hizmet aldığı elektrik dağıtım şirketlerine iadeli taahhütlü bir dilekçe ile başvuruda bulunup kaçak bedellerin iadesini talep etmeli,talebi olumlu karşılanmayan tüketici,ikamet ettiği ilçe kaymakamlığındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine mutlaka başvuruda bulunmalıdır.

EPDK’nın kaçak elektrik uygulaması hukuka,hakkaniyet İlkesine ve vicdana aykırı bir uygulamadır.Bu haksız uygulamanın ancak hukuk mücadelesi ile ortadan kaldırılabileceğine inanmaktayız.Tüketici derneklerimiz bu konuda tüketiciye her türlü hukuki desteği vermektedirler.Aracılığınızla bu durumu bir kez daha kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı