Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

11.07.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

5.Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi
 

TÜDEF 30 Haziran 2012 Cumartesi günü Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Konferans Salonunda 5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiş,yeniden genel başkanını ve yetkili kurullarını seçmiştir.Aynı zamanda basın ve kamuoyu ile paylaşılmak üzere genel kurul sonuç bildirgesi hazırlanmıştır.Bu bildirge aynı zamanda yeni seçilen yönetim için bir yol haritası niteliğindedir.

TÜDEF 5.Olağan Genel Kurulu sonuç bildirgesi;

1-) Ürün güvenliği için, ithal ürünler gümrüklerde etkin bir şekilde denetlenmeli ve ayrıca PGD sonuçları tüketici örgütleri ve kamuoyu ile paylaşılmalı,GDO konusunda kamuoyunda farkındalık yaratacak etkinlikler yapılmalıdır.

2-) Ülkemizin temel sorununun gelir dağılımında yaşanan adaletsizliktir. Tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamamakta ve bu adaletsizlik dolaylı vergilerle katmerleşmektedir.

3-) Enerjide ve tarımda dışa bağımlılık giderek artmaktadır.Bu konuda tüketicinin korunmasına yönelik politikaların oluşturulması için mücadele edilmelidir.

4-) Kamu hizmetleri pahalıya satın alınmakta ve kamu yararı göz ardı edilmektedir.Özelleştirmeler kamu mallarının haraç-mezat satışına yol açmaktadır.

5-) Kredi veren kurumların hukuka aykırı uygulamaları konusunda yetkili kurumlar nezdinde gereken etkin girişimler yapılmalıdır.

6-) Kaçak elektrik konusunu yeniden T.B.M.M.’ne taşınmalı ve bu haksız uygulamanın kaldırılması için etkin çalışmalar yapılmalıdır.

7-) Kamusal hizmetlerde,verginin vergisi uygulamasına son verilmesi için Bakanlığa yazılı başvuruda bulunulmalıdır.

8-) Ticari Reklam ve ilanlarla tüketicinin sömürülmesine karşı etkin mücadele edilmeli ve bu durumun yasal boşluklardan kaynaklanması durumunda gereğinin yapılması için yetkililer nezdinde gereken girişimlerde bulunulmalıdır.

9-) Güvenli olmayan internet siteler konusunda tüketici bilgilendirilmelidir.

10-) GSM operatörlerinin limit aşımı uygulamasıyla tüketicileri mağdur ettiği için bu uygulamalar için etkin takip ve mücadele yöntemleri geliştirilmelidir.

11-) İklim değişikliği ve çevre konularında farkındalık yaratacak etkinlikler yapılmalıdır.

12-) Hak arama konusunda tüketicinin cesaretlendirilmesi ve ihtiyaç duyduğu her türlü hukuksal desteğin verilmesi,TSHH’nin yapısal sorunlarının çözümü için Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır.
Bu anlayış içinde tüm kurum ve kuruluşları,meslek odalarını ve sivil toplum kuruluşlarını,tüm tüketicileri ortak mücadeleye davet ediyoruz.

Genel Kurul tarafından Genel Başkanlığa Sıtkı Yılmaz seçilmiştir.

TÜDEF bugün yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısında görev bölümünü aşağıdaki şekilde yapmıştır.Buna göre;

Genel Başkan Yardımcılığına; Cahit Mete (TÜKODER)

Genel Başkan Yardımcılığına; Haşmet Atahan (TÜKODER)

Genel Başkan Yardımcılığına; Nerkis Kural (THD)

Genel Başkan Yardımcılığına; Hasan Atak (ESTÜKDER)

Genel Sekreterliğe ; Av.Songül Ercan (THD)

Genel Saymanlığa ; Orhan Yolcu (THD)

Seçilmişlerdir.Av.Ali Er (TÜKODER), Rıdvan Atan (ESTÜKDER), Libabiye Mutlu (TÜKODER), Cemil Altun (BTD) üye olarak görev yapacaklardır.

Sıtkı Yılmaz
Genel Başkan