Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

01.08.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Kart Reformu

KREDİ KARTINDA REFORM, İÇİ BOŞ BİR UMUTTUR.

BANKALAR HUKUK TANIMIYOR, BDDK TÜKETİCİ HUKUKUNU KORUYAMIYOR.

BAĞIMSIZ BİR DANIŞMA KURULU KURULMALIDIR.
 

Basında; “Kredi kartı reformu geliyor”, “Milyonları ilgilendiren haber” başlığıyla yer alan haberlerin tüketici cephesinde hiçbir karşılığı bulunmamaktadır.Bu haberler, içi boş umut balonlarından başka bir şey ifade etmemektedir.Bu başlıklarla ne denilmektedir;

BDDK Başkanı sayın Mükim Öztekin;“BDDK,Merkez bankası,SPK ve TMSF’nin katkılarıyla iki yılda hazırladıkları eylem planında tüketiciler,bankalara karşı güçlü kılınacak.Kart verilmesi ve iptali yazılı ve internet üzerinden yapılacak.Her banka rakip veya diğer bankaların faiz ve komisyon oranları hakkında bilgi verecek.

Çıldırtan faiz olmayacak. Aidat yasaklanmayacak,ancak sınır getirilecek.BDDK’da tüketici dairesi kurulacak” vs.

İki yıllık çalışmanın karşılığı bu ise dağ fare doğurmuştur.Bu yazılanların reformla uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır.Olsa olsa bu eylem planı bugüne kadar tüketicilere yapılan hukuksuzluğun ve BDDK’nın bu hukuksuzluğa göz yumduğunun açık bir itirafıdır.
Söz konusu eylem planında bir yenilik söz konusu değildir.Bu sorunları yıllardır tüketici örgütlerimiz dile getirmekte ve çözüm önerilerini sunmaktadırlar.Kredi kartının nasıl alınacağı ve iptal edileceğine ilişkin hükümler Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasında bulunmaktadır.Tüketici bankalardan kredi talebinde bulunurken, diğer bankaların faiz oranları hakkında az çok bilgi sahibidir.Çıldırtan faiz konusu ise yılların haksız kazancının bir itirafıdır.Bu sorunların milyonları ilgilendirdiği doğrudur.Ancak bu haberler milyonların beklediği haberler değildir.

BDDK’da tüketici dairesinin kurulmasının tüketiciye hiçbir yararı olmayacaktır.TBB’nin de Müşteri Hizmetleri Hakem Heyeti bulunmaktadır.Bu heyetlerin kurulması işi sulandırmaktan başka bir işe yaramaz.Çünkü tüketicinin zaten hak arama adına Tüketicici Sorunları Hakem Heyeti bulunmaktadır.Bu heyetlerin verdiği kararları uyulması tüketici için yeterlidir.

Ancak,tüketicilerin mali yüklerinin azaltılması ve bazı ödemelerde standartların getirilmesi için; tüketicilerin,bankaların,uzmanların ve kamunun da içinde olduğu bağımsız bir Danışma Kuruluna ihtiyaç olduğunu yıllardır dile getiriyoruz.Aslında Uluslararası bir Danışma Kurulunun kurulmasını Dünya Tüketici Enternasyonali (Consumer International-IC) talep etmektedir.Bu konuda G20 Ülke liderlerine açık mektup göndermişlerdir.OECD ve Finansal İstikrar Kurulunun aldığı kararların desteklenmesi ve güçlendirilmesi talebinde bulunmuşlardır.TÜDEF’te bu talebi desteklemek adına 2010 yılında başta sayın Başbakan olmak üzere dönemin Maliye Bakanına ve ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısına bir mektup göndererek G20 toplantılarında bu öneriye destek verilmesini talep etmiş ve Ülkemizde de tüketicinin mali yüklerini azaltan ve bu konuda uluslar arası standartlar getiren bir danışma kuruluna ihtiyaç olduğunu bildirmiştir.

TÜDEF’in tüketici adına talebi böyle bir bağımsız kuruldur.Bunun dışındaki bir kurula ihtiyacımız yoktur.Tüketici örgütlerinin görüşünü almadan ve BDDK’da tüketici temsiliyeti sağlanmadan uygulamaya konulan hiçbir tedbirin başarıya ulaşma şansı bulunmamaktadır.Bu gerçeğin tüm yetkili kurullar tarafından bilinmesini bir kez daha aracılığınızla hatırlatmak istiyoruz.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı