Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

06.08.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketicinin Sağlık Ve Güvenliği Devletin Sorumluluğundadır.

DAMACANA DEĞİL,MUSLUK SUYU İSTİYORUZ

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİNE LABORATUARLARDAN ÜCRETSİZ YARARLANMA HAKKI TANINMALIDIR.
 

AB ülkelerinde, tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması öncelikli politika olarak ele alınmaktadır.AB ile mevzuat uyumu ve ortaklaşa uygulanan projelerle ülkemizde de bu anlayışın kurumsallaşması hedeflenmektedir.Bu konuda her geçen gün tüketici lehine mesafe kaydedilmektedir.

TÜDEF,tüketici sağlığının korunması kapsamında 2010 yılından beri yetkili kurumların piyasa Gözetim ve Denetim (PGD) sonuçlarının kamuoyu ve tüketici örgütleri ile paylaşılmasını ve tüketici sağlığını riske eden firmaların teşhirini ısrarla talep etmektedir.

Tarım Bakanlığından bu talebimize gelen yanıtta:5996 sayılı Gıda Yasasına dayanak yapılarak hazırlanan yönetmelikler kapsamında bu talebimizin karşılanacağı bildirilmişti.2011 yılı başında yüzü aşkın yönetmelik yayınlanmış ve bu kapsamda PGD sonuçlarında görülen ve tüketicinin sağlığını riske eden birkaç firma adı açıklanmıştı.

Bugün damacana sularında yaşanan sağlıksız durum,denetim konusunda ne kadar haklı bir talepte bulunduğumuzu ortaya koymaktadır.Ancak damacana sularında sorulması gereken soru;neden damacana sularına ihtiyaç duyuyoruz? sorusudur.Demek ki;tüketici içtiği musluk suyuna güven duymamaktadır.İlk önce yanıtlanması gereken soru budur.TÜDEF olarak suyun ticari bir meta olarak kullanılmasına karşıyız.Devlet tüketiciye içilebilir sağlıklı temiz su sunmak durumundadır.Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşmektedir.

Damacana sularında da TÜDEF olarak yaptığımız ilk açıklama;firmaların teşhir edilmesi idi.Sayın Sağlık Bakanının bu olaya el koyması ve 81 ilde tahlil sonuçlarını açıklamasını başlangıç için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.Burada önemli olan tahlil sürecindeki eksikliklere ve yetersizliklere takılmak yerine bu denetimlerin sürekli ve güven verecek şekilde devam edip etmeyeceğidir.TÜDEF bu sürecin takipçisi olacaktır.

Bu bağlamda tüketicinin bir kanaatini de dile getirmemiz gerektiğine inanmaktayız.Hangi tüketiciye sorulursa sorulsun, denetim sonuçları konusunda vereceği yanıt aynıdır. “Denetimin olumsuz sonuçları küçük firmalara yükletilmekte ve büyük firmalar kayrılmaktadır.”demektedirler.Sürekli ve güven veren denetimler ancak tüketicinin bu düşüncesini değiştirebilecektir.Tüketici sağlığının korunmasında Siyasi ve ekonomik kaygılar yerine hukuka öncelik tanınmalıdır.

Damacana suları sadece dolum tesislerinde değil,satış noktalarına ulaşıncaya kadar (nakliye ve depolama dahil) çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır.Damacananın kendi yapısından kaynaklanan riskleri de söz konusudur.Su ve gıda denetimleri süreklilik gerektiren en temel ihtiyaçlarımızın başında gelmektedir.Bu nedenle üreticinin sorumluluğu sadece üretim süreci ile sınırlı değildir.Satış noktalarına kadar devam etmektedir.Çünkü bu zincirde de müteselsilen sorumluluk söz konusudur.İnanmak istemiyoruz ama Sayın Bakanın; satış noktalarında belirlenen risklerden büyük firmaları sorumlu tutmayan açıklamalarına katılmıyoruz.Çünkü;üretici firmalar,tüketicinin sağlığını riske eden satıcılara su vermek zorunda değildir.Sorumluluk içinde hareket etmek durumundadırlar.

Ankara,İstanbul,İzmir ve Bursa başta olmak üzere tüm illerde büfelerin etrafında güneş ışığı görecek şekilde pet şişelerinin istif edildiğini görmeyen yerel yönetimlere ve denetimden sorumlu yerel yetkililere ihbarda bulunuyoruz.Büfelerin etrafında tüketici sağlığını riske eden sular satılmaktadır.Buna bir standart getiriniz ve halkın sağlığını koruyunuz.Üretimden tüketim noktalarına kadar gereken denetim tedbirlerini alınız.Yada tüketici örgütlerinin laboratuarlardan ücretsiz olarak yararlanmasını sağlayacak tedbirleri alınız.Bu hakla tüketici kendi sağlığını korusun.

Yerel yönetimlere de bir çağrıda bulunmak istiyoruz.Tüketiciye İçilebilir ve sağlıklı su sağlayınız ki;tüketici parasıyla sağlığını riske eden su almasın.Musluk suyunu güven içinde içebilsin.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı