Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

10.08.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

EPDK Hakkında Suç Duyurusu

KAÇAK ELEKTRİĞİ DAĞITIM ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEN TÜKETİCİYE HUKUKA AYKIRI OLARAK FATURA ETTİREN EPDK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK.
 

Anayasaya ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasaya aykırı olarak 28.10.2010 tarih ve 2999 sayılı kararı gereğince enerji KİT lerinin uygulayacağı maliyet bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esasları ile ilgili yapılan güncellemede 2011Nisan döneminden itibaren enerji bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve sayaç okuma bedellerini faturalara yansıtmaya başlamıştır.

Bu uygulama,tüketicilerin Anayasa ve yasalardan kaynaklanan haklarını bertaraf edecek niteliğe ulaşmıştır.Temel Anayasal haklardın Anayasanın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Madde: Ek 1 ve 1 nolu protokolünde yer almış olup kişilerin ücret ödeme sonucunu doğuracak mal varlığı hakları ancak kanunun verdiği yetkiye dayanarak sınırlanabilir.Elektrik Piyasası Kanunu’na göre çıkarılan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 10 .uncu maddesinde “Kayıp/Kacak Enerji miktarı perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri tarafından temin edilir.”Aynı yönetmeliğin 4/25 inci maddesinde İletim Sistemleri Kullanım Bedeli,4/13ncü maddesinde Dağıtım Sistemleri Kullanım Bedeli, 4/36 ncı maddesinde Perakende Satış Hizmet Bedeli ve Sayaç Okuma Bedeline ilişkin düzenlemeler yapılmış olup yönetmeliğin hiçbir maddesinde bu bedellerin tüketici aboneden alınacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.Buna rağmen elektrik dağıtım şirketlerinin aldığı bu bedeller tüketicilere sunulan elektrik satışının ayrılmaz bir parçasıdır.Bir başka deyişle tüketiciye abone olmak suretiyle sağlanan elektrik veya satılan elektrik tüm bu hizmetleri de beraberinde getirecek niteliktedir. Tüketicinin sunulan bu hizmeti başka bir biçimde temin etmesi mümkün değildir.

Hizmetin içinde yer alan ve hizmetin gereği olan unsurların ikinci kez ücretlendirilmesi yasalara aykırıdır.Aynı şekilde tüketicinin hiçbir sorumluluğunun olmadığı kayıp/kaçak enerji bedellerinin faturalara eklenmesi temel Anayasal haklara aykırı olduğu gibi yasalara da aykırıdır.Her yıl bu hukuksuz uygulama ile tüketiciden iki milyar TL kayıp/kaçak parası alınmaktadır.

Yukarıda açıklanan hususları dikkate alan TÜDEF, Ülke genelinde tüketiciyi % 14,6 oranında kaçağa ortak eden EPDK hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Baş Savcılığına 2012/ 94221 numaralı dosya ile suç duyurusunda bulunmuştur.Kaçakla ilgili yapılan uygulamaların takipçisi olacağız. Tüketiciye fatura edilen kaçak fiili olarak kaldırılıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Tüketicilerimize de çağrımız var;Hizmet aldığınız Elektrik Dağıtım Şirketlerinden iadeli taahhütlü dilekçe ile geriye doğru 10 yıllık kayıp/kaçak bedellerinizi isteyiniz.Talebinize olumlu yanıt vermeyen Elektrik Dağıtım Şirketlerinden Kayıp/kaçağı tahsil etmek üzere Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvurunuz.Ve Sizlere en yakın tüketici derneklerinizden hukuki yardım alınız.

Sıtkı YILMAZ
Genel Başkan