Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

25.08.2012

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Hesap İşletim Ücretiyle,Vadesiz Mevduat Hesapları Buharlaşmaktadır.

KREDİ KARTI ÜCRETİNİN ALINMASI HUKUKA AYKIRIDIR.

KREDİYE BAĞLI ALINAN DOSYA MASRAFINI GERİ İSTENMELİDİR.
 

Bankalar; kredi ve kredi kartı üzerinden 31 kalem adı altında kesinti yapmaktadırlar.Bu kesintilerle yılda 17 Milyar TL haksız kazanç sağlamaktadırlar.Yıllardır bu haksız kazanca seyirci kalan BDDK’nın, Bakanlığın ve Hükümetin sorumluluğu bulunmaktadır.Tüketici bu haksız mali yük altında ezilmekte ve ciddi sorunlar yaşamaktadır.Bu nedenle kredi işlemlerinde faiz dışında başka bir kesinti yapılmasına kesinlikle karşıyız.Çünkü yapılan kesintilerin bir hizmet karşılığı bulunmamaktadır.Kredilerden alınan yüksek faiz tüm masrafların karşılanmasına yetmektedir.

*Kredi kartından bir defaya mahsus da olsa yıllık ücreti alınmasına karşıyız.Kredi kartı aylık akdi faizi 2.34,gecikme faizi ise 2.84’tür.Üye iş yerlerinden kart maliyeti fazlasıyla karşılanmaktadır.Maliyeti 4–6 TL olan kredi kartından yıllık 55 TL ücret alınması hakkaniyet ilkesine aykırıdır.

* Hayat sigortası isteğe bağlı olup yasal bir zorunluluğu bulunmamaktadır.Buna rağmen genel müdürlük talimatıyla uygulamada zorunlu kılınması Tüketici Yasasının 5 maddesinin 3.fıkrasına aykırıdır.

* Hesap işletim ücreti adı altında tüketicinin vadesiz mevduat hesabı buharlaştırılmaktadır.100 TL olarak açılan mevduat hesabı 4-5 yıl sonra sıfırlanmaktadır.Faizi,vergisi ve taksiti belli kesinleşmiş kredilerden üç ayda bir hesap işletim ücreti alınması hiçbir haklı nedeni olamaz.

* Halk Yaşam Sigortası için 11 yıl prim ödeyen tüketicinin 153,86 TL’lik maaşından ilk altı aylık 45,71 TL,ikinci altı aylık için 47,62 TL olmak üzere 93,33 TL hesap işletim ücretinin alınması sömürüden başka bir şey değildir.

* Konut ve tüketici kredilerinden başta dosya masrafı olmak üzere komisyon ücreti,ekspertiz ücreti,ipotek fek ücreti gibi ek kesintiler yapılmaktadır.Bu kesintilerin hukuka aykırı alındığına ilişkin yargı kararları bulunmaktadır.Bu hizmet karşılığı bulunmayan ve hukuka aykırı olan kesintilere bir an önce son verilmesini istiyoruz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Tüketici Yasa Taslağı bu haksız kesintilerin kaldırılması için bir fırsat yaratmaktadır.TÜDEF olarak Bakanlığın bu konudaki düzenlemelerini olumlu karşılamakla birlikte kredi ve kredi kartından alınan faiz dışında bu kredilere bağlı tüm kesintilerin kaldırılmasını ve özellikle uygulama sürecinde ortaya çıkan sorunların giderilmesinde etkin tedbirlerin alınması gerektiğine inanmaktayız.

Bu kesintiler konusunda tüketicilerimize de bir çağrımız var.Konut ve tüketici kredisine bağlı olarak alınan başta dosya masrafı olmak üzere komisyon,ekspertiz ücreti ve ipotek fek ücreti için bankalara; geriye doğru 10 yıl için, iadeli taahhütlü mektupla bir dilekçe göndererek iade talebinde bulunmalıdırlar.Taleplerine olumlu yanıt alamayan tüketici parasal sınırlarına göre Tüketici Hakem Heyetlerine,Tüketici Mahkemesine,Tüketici Mahkemesinin bulunmadığı yerleşim yerlerinde Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görev yapan Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurabilirler.Tüketiciler bu konuda ihtiyaç duyması halinde her zaman örgütlerimize başvurarak hukuki yardım alabilirler.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkan