Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

11.01.2013

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Basına Davet
 

Tüketici 2012 yılına,yeniden değerleme oranlarının (%10,26) getirdiği zamla girdi.Bu zamları akaryakıt,elektrik ve doğalgaz zamları takip etti.Bu zamlar yeni zamları beraberinde getirdi.2012 yılında Elektrik %20 ve doğalgazda %30’a yakın zamlandı.Akaryakıt zamları yıl boyunca aralıklı olmak üzere petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve kur farkına bağlı olarak iniş çıkışlar gösterdi.Hükümet bu durumu fırsata çevirdi ve bu zamlarla hazine açıklarını kapatmaya çalıştı.Böylece enerjide yanlış uyguladığı politikalarının faturasını tüketiciye ödetti.

Yine tüketici,2012 yılında dolaylı vergilerin ağır yükü altında ezildi.Dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki payı % 65’leri aştı.Tüketici adeta vergi mükellefi konumuna getirildi.Tüketici yaşamı,hükümet tarafından dolaylı vergilerle,bankaların haksız uygulamalarıyla,GSM operatörleri paket aşım bedeli ile EPDK ve elektrik dağıtım şirketleri de “kaçak elektrik” uygulamasıyla çekilemez hale getirildi.Dünyanın hiçbir ülkesinde Devlet ve hükümet “kaçağı” himaye etmemektedir.Ülkemizde de bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir.Tüketici,EPDK tarafından bu gerçeğin hasıraltı edilmesi ve kaçağın dürüst yurttaşlara fatura edilmesine ciddi tepki göstermektedir.

Özelleştirme uygulamalarının geri dönüşümü de tüketicilerin ekonomik çıkarlarını olumsuz etkiledi.Özelleştirmeden beklenen etkin hizmet ve uygun fiyat politikası gerçekleşmedi.Bu uygulama ile tüketiciye ek faturalar yüklendi.

Sonuç olarak Anayasanın amir hükümlerine,yasalara ve tüketici yasası bağlayıcı hükümlerine rağmen,uygulamada tüketicinin ekonomik çıkarları korunamamış ve Sosyal Devlet anlayışı terk edilmiştir.Oysa tüketici Sosyal Devlet anlayışı içinde korunabileceğinin bilincindedir.

Yeni yılda da aynı uygulamaların devam edeceği anlaşılmaktadır.Yeniden değerleme oranları (7,8) ile yeni yıl zamlarının yolu açılmış,diğer zamlar için de uygun ortam beklenmektedir.2013 yılı bütçesi de tüketiciye bir umut sunmamaktadır.370,1 milyar TL’ye bağlanan bütçenin 83 milyarı ÖTV,36 milyarı ise KDV’den 150 milyarı ise MTV,harçlar ve diğer vergilerden oluşmaktadır.Doğrudan toplanacak vergi ise 90 milyar TL’nin biraz üzerindedir.2013 yılını bütçe yükü de tüketiciye YÜKLETİLMİŞTİR.Başka bir deyişle zenginin ödemesi gereken doğrudan vergisi hükümet eliyle tüketiciye ödettirilmektedir.Bu anlayışla hükümetin tüketiciyi koruması mümkün görülmemektedir.

Tüketici,kendi örgütlü ve kararlı mücadelesiyle sorunlarının çözüleceğine her geçen gün daha çok inanmaktadır.Tüketicinin güvencesi,bilincidir.Bu nedenle Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanı ve Sayın Başbakandan acil beklentimiz;Tüketici Yasa Tasarısı Taslağının bir an önce TBMM gündemine alınması ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti koşullarının iyileştirilmesi,raportörlere kadro tahsis edilmesi ve hizmet içi eğitimlerinin bir programa bağlanmasıdır.Aksi takdirde TSHH bu ağır yükün altından kalkamaz.Her halükarda tüketici mağdur olur.

Sıtkı Yılmaz
Genel Başkan