Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

26.01.2013

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Yeni Benzin Zammı

HER ZAM KARARI,TÜKETİCİNİN GELECEĞE OLAN UMUDUNU SÖNDÜRMEKTEDİR.

BU, ARTIK ZAM DEĞİL, TÜKETİCİYE YAPILAN ZULÜMDÜR
 

Basına ve Kamuoyuna; Bursa- 26.01.2013 Yeni yılın ilk benzin zammı belli oldu.Bir litre benzinin fiyatına 8 krş.zam geldi.Böylece ülke genelinde bir litre benzinin fiyatı 4.74 TL(Bursa) ile 4.84 TL (Kars) arasında satılmaktadır.Bu zamma ÖTV ve KDV uygulandığında yapılan zam oranı daha da artmaktadır.Bu zam ulaşım zammı başta olmak üzere diğer zamları da tetikleyeceğinden tüketiciye daha ağı bir yük getirecektir.

Bu zammı haklı kılacak ciddi bir gerekçesi olmadığı gibi,ülke ekonomisini de olumsuz etkileyeceği açıktır.Bu zam haksızdır,çünkü;

* Bir litre benzinin üçte ikisi vergidir.

* Bir litre benzinden ÖTV’nin KDV’si alınmaktadır.

* 10 yıllık bir hükümetin dolar ve ham petrol fiyatları üzerinden tekrarladığı gerekçeler tüketici ve kamuoyu tarafından kabul görmemektedir.Çünkü Devlet ve siyasi iktidar tüccar anlayışıyla değil,sosyal devlet anlayışıyla hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır.

* Hükümetin Ülke kaynaklarına dayalı,yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmaya yönelik ciddi bir politikası bulunmamaktadır.

* Uygulanan bu kesintisiz zamlarla,hazinenin açıkları kapatılmaya çalışıldığı için bu zam haksız bir zamdır.

Ülke genelinde yaklaşık 16 milyon 500 bin araç trafiğe çıkmaktadır.Bir litre benzine uygulanan zam 8 kuruştur.Her araç sahibi tüketici bir litre benzin alırsa 132 milyon kuruş öder.132 milyon kuruş=1 milyon 320 bin TL eder.Bunun üçte ikisi vergi olduğuna göre tüketici ülke genelinde 1 litre zamlı benzinle Devlete ödeyeceği vergi tutarı 880 bin TL’dir.

Bu durum hükümet için çok ciddi bir vergi geliridir.Bu vergi geliriyle hükümetin uygulamaya koyduğu yanlış politikaları örtülmektedir.Dünyanın en adaletsiz vergileriyle tüketici ezilmektedir.Bu nedenle hükümet zamlar konusunda gönülsüz görünse de bu zamlarla “yan cebime” koy demektedir.

Bu zamlar ülke ekonomisini de olumsuz etkilemektedir.

* Ülke ekonomisine olan güveni zedelemektedir.

* Vergi adaletsizliğini derinleştirmektedir.

* Kaçakçılara fırsat vermektedir.

* Kayıtdışılığı özendirmektedir.

Kayıtdışılık ve kaçakçılık nedeniyle Devlet 10 milyarlarca TL.gelir kaybına-iş kaybına uğramaktadır.Hükümet siyasi kaygılarla vergi mükellefinden doğrudan vergisini alamamaktadır.Mükellefin vergisini tüketiciden,tüketiciden alması gereken vergiyi mükelleften almaktadır.(Toplanan verginin %65’i dolaylı vergidir)

Zamlarla birlikte uygulanan bu adaletsiz vergi sistemi ile tüketici iki kat ezilmektedir.Tüketicinin ekonomik açıdan korunması hükümetin sorumluluğundadır.Bir an önce verginin vergisi uygulamasına son vermeli,Akaryakıta uygulanan dolaylı vergi oranlarını makul bir seviyeye çekmeli ve tüketicinin yükünü hafifletmelidir.

Aksi takdirde tüketici,zamlara, haksız ve hukuksuz uygulamalara seyirci kalmayacak TÜDEF’in Ülke düzeyindeki eylemlerine destek vermeyi sürdürecek,örgütlü ve kararlı mücadelesiyle tüketimden gelen gücünü sonuna kadar kullanacaktır.TÜDEF benzin zammına karşı tepkisini araçlara SİYAH KURDELE takarak devam ettirecek ve bu uygulamasını ülke genelinde yaymaya çalışacaktır.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı

BURTÜKODER, ESTÜKDER, ADTÜKDER, BTD, THD, TÜKODER