Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

15.03.2013

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

15 Mart Dünya Tüketiciler Günü, tüm tüketicilerimize kutlu olsun.
 

Bugün tüketici haklarının devlet katında tanındığı (15 Mart-1962 ABD) ve uluslar arası ivme kazandığı gündür.

Bugün Birleşmiş Milletler tarafından (1985) Tüketici Evrensel Haklarının kabul edildiği 15 Mart'ın Dünya Tüketiciler Günü olarak kabul edildiği gündür.Ve bu gün 1985 yılından bu yana tüm dünyada tüketici örgütleri tarafından kutlanan bir gündür.Kutlu olsun.

Tüm Dünya tüketicileri yüz yılı aşkın bir süredir verdiği örgütlü mücadele ile haklarını bu güne taşımış ve kendi hukukunu oluşturmuşlardır.

Türkiye tüketicisi de 1989 yılından beri örgütlü mücadelesini sürdürmektedir.Yasal düzenlemeler açısından AB düzeyinde olmamıza rağmen denetim yetersizliği ve uygulamada karşılaşılan sıkıntı ve mağduriyetler daha işin başında olduğumuzu göstermektedir.
15 Mart 2013 yılına geldiğimiz bu gün tüketicilerimizin karşı karşıya bulunduğu sorunları aracılığınızla kamuoyu ile paylaşmak için meydanlardayız.

Anayasanın 172.Maddesi; “Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır,tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.”emrine,

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine rağmen Tüketici;

* Hala dolaylı vergilerin ağır yükü altında ezilmekte,

* Pahalı kamu hizmeti ile yaşamını sürdürmekte,

* Dünyanın en pahalı benzinini kullanmakta,

* Bitki takviyesi adı altında ot tacirleri tarafından sömürülmekte,

* GSM Operatörlerinin paket tarifeleri karşısında şaşkına dönen tüketici,limit aşımı ile adeta cezalandırılmakta,

* E lektrik Dağıtım Şirketlerine 9 kalem adı altında ödeme yapan tüketici,ayrıca ülke genelinde kaçak elektrik ödemesinden sorumlu tutulmakta,

* Tüketici yaşamını devam ettirmek için tükettiği gıdaların güvenliğinden emin olamadan tüketmekte, GDO’nun etiketlerde gösterilmemesi nedeniyle tüketici,tercih hakkını kullanamamaktadır.

* Bankalar hala tüketiciye “yolunacak kaz” gözüyle bakmakta,yüksek yargı kararlarına,Rekabet Kurumunun cezalarına rağmen kendi hukukunu uygulamakta,tüketiciden hukuka aykırı olarak;

* Yıllık kart ücreti,

* Dosya masrafı,

* İstihbarat ücreti,

* İpotek fek Ücreti almaya devam etmekte kararlı görünmektedirler.

Tüketicinin en temel yasal ve Evrensel Hakları görmezlikten gelinmektedir.

Bu devasa sorunlarımızı mevcut yasa ile,bugünkü Tüketici Hakem Heyetleri yapısı ve bugünkü TÜKETİCİ MAHKEMELERİ sayısı ile çözemeyiz.Bakanlık tarafından hazırlanan YENİ tüketici Yasa Tasarısı Taslağının bir an önce TBMM’ne sevk edilmesini ve tüketicilerimizin bu ağır sorunlarının bir an önce çözüme kavuşmasını istiyor,tekrar tüm tüketicilerimizin 15 Mart Dünya Tüketiciler

Gününü kutluyoruz.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı