Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

18.03.2013

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

16 Mart-2013 Forum'u Sonuç Bildirgesi.
 

TÜDEF ve bileşenleri,hazırlanmakta olan yeni Tüketici Yasa Tasarısı Taslağına atıf yapılarak “Nasıl Bir Tüketici Yasası İstiyoruz” konulu FORUM'U TÜRK-İŞ konferans salonunda gerçekleştirmiş ve aşağıdaki hususlara güçlü bir vurgu yapılarak yetkililerin dikkatine sunulmuştur.

1-)Bankaların hukuka aykırı olarak tüketiciden aldığı “deli dumrul” kesintilerinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekilmiş ve bu konuda kesintisiz mücadeleye devam kararı alınmıştır.

2-)Tüketici Yasa Tasarısı Taslağında tüketici örgütlerinin temsil edildiği Reklam Kurulunun temsiliyetinde,mevcut durumdan geriye gidiş olduğu tespiti yapılmış,temsilde STK’ların salt çoğunluğunun korunması gerektiğine güçlü vurgu yapılmıştır.

3-)Tüketici Konseyi ve Tüketici Yasa Tasarısı Taslağında yeni yer alan Reklam Konseyinde resmi kurum ve STK’ların temsiliyetinin yönetmelik hükümleri yerine yasal güvenceye bağlanması genel kabul görmüştür.

4-)Kamu sağlığının korunması adına 5 yılını dolduran Tüketici Örgütlerinin test ve analiz konularında labratuvarlardan ücretsiz yararlanmaları için yasal düzenleme gereği dile getirilmiştir.

5-)Tüketici eğitiminin Devletin sorumluluğunda olduğu,ilkokuldan-üniversiteye kadar tüketici haklarının korunmasına yönelik derslerin konulması,tüketiciye yönelik radyo ve televizyon programlarının periyodik olarak uygun saatlerde yapılması ve yasal düzenlemeye bağlanmasının gerekliliği dile getirilmiştir.

6-)Tüketici haklarının korunması,tüketici bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik tüketici örgütleri faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli ve yeterli ödeneğin Devlet Bütçesinden karşılanması konusunda gerekli yasal hükmün mevcut yasa tarsısı taslağında bir an önce yer alması konusunda yetkililerin dikkati çekilmiş ve bu talep güçlü bir şekilde vurgulanmıştır.

7-)Tüketici sorunlarının nihai çözümünün yine tüketicinin örgütlü ve kararlı mücadelesiyle gerçekleşeceğinin tekrar altı çizilmiştir.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı