Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

27.04.2013

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Paket Tur

PAKET TUR YERİNE PAKET DERT ALMAYIN.

PAKET TUR’LA İLGİLİ BROŞÜR ALMAYI UNUTMAYIN.
 


Tüketicinin mağdur olduğu konulardan biri de Paket-Turlarla ilgilidir.Son günlerde tüketicilerimizin cep telefonlarına “% 70’e varan indirimli paket tur” mesajları gelmektedir.Tatil rezervasyonlarıyla ilgili yapılan paket tur reklamları da yanıltıcı ve aldatıcı olabilmektedir.Tatil sezonu nedeniyle önümüzdeki günlerde paket turlarla ilgili sorunlar daha çok gündemde yer alacaktır.Bu nedenle tüketicilerimizin bu tür mesajlar ve reklamlar konusunda dikkatli olmaları ve paket tur şirketleriyle ilgili araştırma yapmadan karar vermemeleri gerektiğini düşünüyoruz.

Paket Tur sözleşmelerinin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.Tüketici sözleşmeyle yetinmemeli,seyahat acentasından mutlaka paket turla ilgili broşür istemelidir.Broşür,Paket Tur’la ilgili bir uyuşmazlığın doğması halinde DELİL niteliğini taşır.Bu açıdan tüketici için son derece önemli bir belgedir.

Seyahat acentası, sözleşme akdedilmeden önce broşürdeki bilgilere ek olarak tüketiciye yazılı bir şekilde şu bilgileri de vermek zorundadır.

* Seyahat acentasının yerel temsilcisinin adı,adresi ve telefon numarası ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasının adı,adresi ve telefon numarası,

* Varsa ara durakların zamanı,yeri ve ulaştırma bağlantıları ile yolcu tarafından kullanılacak ulaşım aracının özellikleri,

* Reşit olmayan kişilerin yurt dışına yolculuğu veya yurt dışında kalmaları halinde,tüketici veya tüketicinin kaldığı yerle doğrudan teması sağlayacak bilgiler,

* Tüketici tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak,isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılması ile ilgili bilgiler.

Tüketici,Paket Tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda,hareketten en az bir hafta önce seyahat acentasına durumu bildirerek rezervasyonunu üçüncü bir kişiye aynı koşullarla devredebilir.

Seyahat acentasının sözleşmeyi feshetmesi durumunda tüketici, uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahiptir.Ayrıca seyahat acentası,tüketicinin yaptığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade etmek zorundadır.
Seyahat acentasının,sözleşmeden doğan yükümlülüklerini gereği gibi ifa etmemesi ve paket tur sözleşmesine aykırı uygulamaları nedeniyle bir uyuşmazlığın doğması halinde tüketici, itirazını seyahat acentasına bildirmek durumundadır.Uyuşmazlığın giderilememesi halinde tüketici,çözüm için şikayet konusunu içeren bir dilekçe ve konu ile ilgili belgelerle birlikte ikamet ettiği yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurması gerekir.Üye derneklerimiz,her konuda tüketicilerimize hukuksal destek vermektedirler.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı