Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

14.09.2013

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Bu Zam ya Durdurulmalı, ya da Devlet Finanse Etmelidir. Servis Zamları Velilerin Belini Bükecek.
 

Benzin ve mazota yapılan zamların domino etkisini göstereceğini ve başta ulaşım zamları olmak üzere iğneden ipliğe yeni zamları beraberinde getireceğini daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık.Okulların açılması ile birlikte taşımacılık yapan şirketler zam talebinde bulundular.Ülke genelinde servis ücretlerine %4 ile %16 arasında zam yapıldı.Aynı ülkede yaşıyoruz.İstanbul’da zam %4 uygulanırken Bursa’da %16 oranında uygulanması daha çok tepkiye neden olmuştur.Bursa UKUME bunun yanıtını mutlaka kamuoyuna açıklamalıdır.Bu zam,aslında hükümetin uyguladığı yanlış enerji politikalarının tüketiciye fatura edilmesinden başka bir şey değildir.

Zam haberini yumuşatmak için,öğrenci velilerinin istediği servisle sözleşme yapabileceği ilan edildi.Serbest rekabet ortamının yaratılması her zaman tüketicinin lehine olmakla birlikte bu konuda veliye yeterince zaman tanınmadığı için bu sözleşme serbestisi kargaşaya yol açmaktan başka bir işe yaramayacaktır.Servis yetkilileri ile velileri karşı karşıya getirecek ve yeni bir kargaşaya yol açacaktır.

Velilerin servis sözleşmelerinde zam nedeniyle daha fazla mağdur olmamaları için,yarı yıl tatilini göz önünde bulundurarak sözleşme yapmalarını hatırlatmak istiyoruz.15 günlük tatilde yarım ay hizmet,yarım ay ücret şartı mutlaka sözleşmede yer almalıdır.

UKOME,talep edilen her zammı olduğu gibi kabul etmek durumunda değildir.Bol keseden verilen %16’lık zam velilerin bütçelerini ciddi bir şekilde olumsuz etkileyecektir.Servis ücretleri, okula 3 çocuğunu gönderen aileye asgari ücretin yarısı kadar bir maliyet getirmektedir.Bu maliyete ayrıca zammın bindirilmesi,öğretim yılı boyunca veliye çile çektirmek anlamına gelecektir.Yüksek oranda kabul edilen zamların haklı bir gerekçesi bulunmamaktadır.Zammın gerekçesini oluşturan, enerji konusunda uygulanan yanlış politikalarıdır.Bu nedenle bu yanlış politikaların sonuçlarını veliye fatura etmek yerine Devlet tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.Ayrıca UKOME’lerde tüketici temsilcisinin olmayışı da büyük bir eksikliktir.

Belçika’da bir yurttaş çocuğunu okula gönderdiği zaman Devlet, veliye destek amacıyla maaş ve ücretinden aldığı vergiyi zorunlu eğitim-öğretim süresince vergi indirimi uygulamaktadır.Vatandaş konut sahibi olmak için bankalardan kredi çektiği zaman vatandaşım doğru bir yatırım yapıyor diye yine Devlet, maaş ve ücretinden aldığı vergiyi kredisini ödeyinceye kadar indirimde bulunmaktadır.Bizde ise Devlet eğitim yükünün tümünü vatandaşının sırtına yüklemekte,sosyal devlet anlayışını çoktan terk etmiş bulunmaktadır.

Servis zamları nedeniyle bu sorumluluğu Devlete hatırlatıyor,bu yükün velinin sırtından alınmasını ve eğitime destek adına zorunlu eğitim boyunca Devlet tarafından sübvanse edilmesini diliyor ve bekliyoruz.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı