Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

28.09.2013

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüdef’in Kuruluşunun 10.Yıldönümünü Kutluyoruz
 

TÜDEF, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER),Tüketici Hakları Derneği (THD), Bursa Tüketiciler Derneği (BTD),Adana Tüketiciler Derneği (ADTÜKDER) ve Eskişehir Tüketicileri Koruma ve Dayanışma derneği (ESTÜKDER) in bir araya gelmesiyle 25 Eylül 2003 tarihinde Ankara’da kuruldu.

TÜDEF;bir taraftan tüketicileri hakları konusunda bilgilendirirken diğer taraftan haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı Ülke düzeyinde boykotlar ve protesto eylemlerini örgütledi.Kredi kartları, benzin ve ulaşım zamları bu eylemlerimizin en önemlileridir.Bu haksız ve hukuksuz uygulamalarla ilgili görüşlerimizi de kamuoyu ile paylaştık.Bu konulardaki görüşlerimizle kamuoyunun güvenini kazandık.

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla uygulanan zamların iptali ve diğer hukuksuz uygulamaları yargıya taşıdık.Başta ulaşım zamları olmak üzere,yabancıya sıfır stopaj,Akaryakıt türevlerinde ÖTV oranını artırılması ve sabit faizli TL cinsinden tüketici kredilerine uygulanan KKDF oranının artırılması uygulamasının geriye doğru işletilmesiyle ilgili hukuksuz uygulamaların yürütmesinin durdurulmasını sağladık .Bu girişimlerimiz tüketicileri hukuk mücadelesinde cesaretlendirdik.

TÜDEF kurulduğu günden beri tüketicilerin yasal ve evrensel haklarının geliştirilip kurumsallaştırılması için mücadele vermektedir.TÜDEF bugün itibariyle tüketicileri başta Tüketici Konseyi olmak üzere,Uygunluk Değerlendirme Derneği (UDDER) de,Sigorta Tahkim Kurulunda,PGD Koordinasyon Kurulunda,Reklam Kurulunda,AB’de standardizasyonun sesi olarak bilinen ANEC’te ve Birleşmiş Milletler İklim Komitesinde gözlemci sıfatıyla tüketicilerimizi ve Ülkemizi temsil etmektedir.Bundan sonra da çeşitli kamu kurum ve kuruşlarında Tüketicinin en temel haklarından olan “Temsil Edilme Hakkı”nı savunmaya bu konuda mücadele etmeye ve bu hakkı elde etmeye yönelik mücadelesine devam edecektir.

TÜDEF ülkemizde, tüketicilerin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunun bilincinde olup mücadelesini buna göre yürütmektedir.Ülke genelindeki temel sorunumuz;gelir dağılımındaki adaletsizlik ve bu adaletsizliği besleyen vergi sistemidir.Dolaylı vergilerle tüketici vergi mükellefi konumundadır.Tüketiciyi satıcı ve sağlayıcılara karşı koruma sorumluluğu bulunan Devletin en başta kendi uygulamalarında adil olmak ve Sosyal Devlet anlayışıyla hareket etmek durumundadır.Ayrıca bugün TBMM Sanayi Komisyonunda kabul edilen Tüketici Yasa Tasarısı da uygulamada tüketicinin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü için yeni bir fırsat sunmaktadır.Bu fırsatın tüketici yana en verimli bir şekilde kullanılması için TÜDEF elinden gelen çabayı göstermektedir.Bugün TÜRK-İŞ Konferans Salonunda düzenlediğimiz “Tüketici Yasa Tasarısı Değişmeli” konulu panelin tüketicinin temel sorunlarının çözümüne katkı sunacağı inancındayız.Ancak tüketici sorunlarının nihai çözümünün tüketicinin örgütlü ve kararlı mücadelesiyle ulaşacağımıza ve tüm kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokraside ancak bunun mümkün olacağına inanmaktadır.

TÜDEF’İN 10.YILI KUTLU OLSUN. Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı