Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

06.11.2013

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Bu Tasarı İle Bankaların Haksız Kazancı Yasallaşacak.
 

Bugün, Tüketici Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulunda görüşülecektir. Bu tasarı 76 milyon tüketicinin geleceğini yeniden şekillendirecek tasarıdır.Tasarının olumlu yanlarının yanı sıra, tüketici haklarını kısıtlayan ve uygulamada kullanımını engelleyen düzenlemeler de içermektedir.Bu nedenle Tüketici Yasa Tasarısının bazı maddeleriyle ilgili TÜDEF ve bileşenlerinin itirazı devam etmektedir.

Bu tasarının en önemli eksikliği;tüketici örgütlerinin uygulamadan gelen bilgi ve birikimlerine yer vermemiş olması ve Dünya tüketici hareketinin geldiği aşamanın gerisinde kalmış olmasıdır.Ayrıca başta tüketicinin tanımı olmak üzere;

• Tüketicinin seçimlik hakları,

• Banka Sözleşmeleri ve kredi kartı sorunu,

• Bağlı krediler,

• Yasada ihdas edilmiş kurul ve konseylerin yapısı, oluşumunu ve işlevi.

• Reklam Kurulu görev alanından yasaya aykırı ticari reklamların çıkarılması,

• Test ve analizlerden yararlanma,

• Tüketicinin bilinçlendirilmesi ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin işlevi başlıkları altında yapılan düzenlemelerin tüketici lehine yeniden düzenlenmesi talebimizi tarihe not düşmek adına TBMM önünde son kez yineliyor ve parti ayırımı gözetmeksizin tüm milletvekillerimizin taleplerimiz doğrultusunda yasa tasarısına katkı sunmasını diliyoruz.Çünkü;

Tasarıda tüketici tanımı daraltılmıştır.

Tüketicinin 4 seçimlik hakkı koşula bağlanmıştır.

Tüketici; banka sözleşmeleriyle üzüm gibi ezilmekte ve limon gibi sıkılmaktadır.Buna çare olarak tasarıda BDDK gösterilmiştir.Tüketicinin BDDK'ya değil yasal güvenceye ihtiyacı bulunmaktadır.

Reklam Kurulundan işçi sendikaları üyesi, memur sendikaları üyesi ve Akademik Odalarının üyesi kuruldan çıkarılmışlardır.Reklam Kurulu görev alanı daraltılmış ve yasaya aykırı reklamlar Reklam Kurulu görev alanının dışına çıkarılmıştır.Bu düzenleme ile özel hastanelere avantaj sağlanmıştır.

Bağlı kredilerin tanımı sulandırılmış ,bu yapıya katılım bankaları eklenmiştir.

Kamu yararına olmak üzere tüketici derneklerine test ve analizlerden sınırlı da olsa yararlanma hakkı verilmemiştir.

Tüketicinin medya üzerinden bilinçlendirilmesi asgari düzeyde tutulmuştur.

İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti bağlayıcı parasal sınır kararları dar tutulmuştur.Hakem heyetlerinin hizmet içi eğitimlerine tasarıda yer verilmemiştir.Huzur hakları cazip hale getirilememiştir.

TÜDEF ve bileşenleri adına paylaştığımız bu görüşlerimizin dikkate alınarak ilgili maddelerin yeniden düzenlenmesini talep etmekteyiz.Eğer tasarı bu şekilde yasallaşır ve kanunun uygulanması sürecinde taleplerimizin haklılığı ortaya çıkarsa,tüketiciyi bu yasadan kurtarmak için yeni bir yasaya ihtiyaç duyulacağını şimdiden tarihe not düşmek durumundayız.
 
Bu haklı çığlığımızın tüm milletvekillerimiz tarafından dikkate alınacağı ümidindeyiz.Yapılacak iyileştirmeden hem tüketici hem de memleket kazanacaktır.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı