Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

03.01.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Dövize Endeksli Ev Kredisi

DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERDE; TÜKETİCİ KADAR, BANKALAR DA SORUMLUDUR.

TÜKETİCİ SÜREKLİ ZARAR EDEN, BANKALAR SÜREKLİ KAZANAN TARAF OLMAMALIDIR.
 

Tüketici İsa Yaşa, 15.07.2008 tarihinde bir bankadan konut kredisi talebinde bulunmuştur.Banka yetkilisi, faiz oranı düşük ve yatay seyreden Japon Yen'i üzerinden konut kredisini tüketiciye önermiştir.Tüketici İsa Yaşa,bankadan 4 milyon 87 bin 266 JPY (Japon Yeni)üzerinden konut kredisi almıştır.Bu kredinin o tarihteki karşılığı ise 47.199,00 TL'dir. JPY'de artış olmaması durumunda yaklaşık 54.000,00 TL olarak geri ödemesi yapılacaktı.

İlk taksiti 15.08.2008 tarihinde 635,00 TL ödenen kredinin üçüncü taksiti 677,00 TL,dördüncü taksiti 1.090,00 TL ve 15.12.2011 tarihinde aylık taksit tutarı 1.453,00 TL'ye yükselmiştir.Trend bu şekilde devam etseydi tüketici 84 ayda bankaya yaklaşık 54.000,00 TL ödemesi gerekirken 99.349,17 TL ödemiş olacaktı.

Tüketici İsa Yaşa taksitlerini ödeyemez duruma geldiği,evinden ve parasından olacağı bir dönemde Bursa Tüketiciler Derneğine başvurarak hukuki destek talebinde bulunmuştur. Bursa Tüketiciler Derneği hukuk Komisyonu İsa Yaşa adına dilekçe hazırlamış ve 23.01.2012 tarihinde Bursa Tüketici Mahkemesinde “UYARLAMA DAVASI” açılarak duruma hakim müdahalesi talep edilmiştir.

Yapılan yargılama sonunda tüketicinin talebi Bursa Tüketici Mahkemesi tarafından haklı görülmüş ve davanın açıldığı 23.01.2012 tarihinden itibaren kredi taksitleri 1.025,00 TL ile sabitlenmiştir.Bu karar gereğince; tüketicinin davanın açıldığı ocak 2012 tarihinden 31 aralık 2013 tarihine kadar fazladan ödediği 5.940,00 TL borcundan mahsup edilecek ve kalan 20 aylık taksitin de 1.450,00 TL yerine 1.025,00 TL olarak ödemeye devam edecektir.Bu dava nedeniyle tüketicinin 15.000,00 TL’ye yakın mağduriyeti mahkeme tarafından önlenmiştir.

Ülke genelinde yaklaşık 50 bin dövizede bulunmaktadır.Durumları hakkında bilgi sahibi değiliz.Yine dövizin dalgalanmaya başladığı bu günlerde kredi borcunu ödeyemez hale gelmiş tüketicinin TÜDEF çatısı altında bulunan tüketici derneklerine başvurmalarını bekliyoruz.

Sonuç olarak;Yargıtay’ımız da çağdaş hukukun gereği;ekonomik koşullarda aşırı enflasyon,para değerinin büyük ölçüde düşmesi,kur artışları v.b. gibi nedenlerle meydana gelen olağanüstü değişikliklerin oluşturduğu güçlükler,edimin olduğu gibi yerine getirilmesini borçludan beklenemez duruma getirmişse,doğruluk ve dürüstlük kuralları göz önünde tutularak “İşlem temelinin çökmesi ya da sarsılması ilkesi” uyarınca hakim müdahalesiyle sözleşme yeni durumlara uyarlanabilir.demektedir.

Bu bağlamda bankalara da bir çağrıda bulunmak istiyoruz.Tatlı karlar uğruna tüketiciyi evinden yuvasından etmeyin.Basiretli tacir gibi davranın.Her zaman tüketicin krediye bankaların da tüketiciye ihtiyacı var.Geçici çıkarlarınız için ilişkilerimizi bozmayın,aksi takdirde yanlış,Bağdat’tan değil yargıdan dönecektir diyor,tüm tüketicilerimizin yeni yılını kutluyor,hukuk mücadelesine devam diyorum.


Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı