Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

19.01.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Dövize Endeksli Ev Kredisi

BU SORUN;CAN KAYBI YAŞANMADAN ÇÖZÜLMELİDİR.

BANKALARDAN;ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM BEKLİYORUZ.

HÜKÜMETTEN; ACİL YASAL DÜZENLEME BEKLİYORUZ.

YARGI KARARLARI HEMEN UYGULANSIN.
 

2008 yılında TL endeksli konut kredisi talepleri onaylanmayan tüketiciler, banka çalışanları tarafından döviz endeksli kredilere yönlendirilmişlerdir.Tüketici ev hayalini gerçekleştirmek için Japon Yeni (JPY) ve İsviçre Frangı (CHF) almak zorunda kalmıştır.Bu dövize endeksli kredide tüketicinin sözbirliği değil,bankaların davranış tekliği ve yönlendirmesi belirleyici olmuştur.Aslında tüketiciye kredi döviz olarak verilmemiştir.Ayrıca bazı bankalar tüketiciye kredi öncesi bilgilendirme formu vermemiştir.

Bankalar,2005 ve 2006 yılında dövize endeksli kredi kullandırmaya başlamıştır. 2007 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2007/1 numaralı Ödemeler Dengesi raporunun “Dış Ekonomik Gelişmeler” başlığı altında,Japonya ve İsviçre hükümetlerinin para politikalarında değişikliğe gideceği konusundaki tespiti ile bankalar uyarılmıştır.Buna rağmen 2008 yılında JPY ve CHF üzerinden yoğun konut kredileri verilmiştir.Bunda bankaların açık sorumluluğu bulunmaktadır.Bu nedenle bankalar,tüketicinin bu ağır yükünü bir şekilde paylaşmalıdırlar.

2008 yılında ciddi tüketici mağduriyetleri yaşanmıştır.Bu mağduriyetler nedeniyle Merkez Bankası,Hazine Müsteşarlığının önerisiyle dövize endeksli krediler 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanmıştır.Ancak yaşanan tüketici mağduriyetlerine bir çözüm getirilememiştir.

Binleri aşan Dövizzede TBMM’si Dilekçe Komisyonuna sorunun çözümü için başvuruda bulunmuştur.Dilekçe Komisyonu şikayetleri dikkate değer bulmuş ve tarafları 07.11.2013 tarihinde Dilekçe Komisyonu toplantısına davet etmiştir.Toplantıya davet edilen tarafların,akademisyen ve hukukçuların da görüşü alınarak hazırlanan ve yasal düzenlemeyi içeren komisyon raporu Başbakanlığa gönderilmiştir.

16 Ağustos 2008 tarihinde 4 milyon 087 bin 266 JPY cinsinden alınan konut kredisinin TL karşılığı 53.340,00 TL iken bugün aynı JPY’nin tüketiciye maliyeti 122.052,00 TL’dir.Dövize endeksli kredi alan tüketiciler yaklaşık böylesine ağır bir yükün altına girmişlerdir.Bugün artık tek başına bu ağır yükü taşıyamamaktadırlar.

Bu sorunun çözümü için,bankalara,Bankalar Birliği yönetimine ve Sayın Başbakana bir çağrıda bulunmak istiyoruz.
*Dünyada hiç bir değer,insan hayatından daha değerli olamaz.Dövizzedelerle bir an önce bir araya gelinerek bu acil sorunu çözülmelidir.Bankalar,yerel mahkemelerin kararlarını temyiz yoluna başvurmadan uygulamalıdırlar.Tüketicinin dayanacak gücü kalmamıştır.Çünkü; ilk taksitini 635 TL ile ödemeye başlayan tüketici bugün 1.553,00 TL,yine ilk taksitini 1.025,00 (binyirmibeş) TL olarak ödeyen tüketici bugün 2.300,00 (ikibinüçyüz) TL olarak ödemektedir.

*Sayın Merkez Bankası Başkanının açık yüreklilikle döviz konusunda yanıldığını itiraf ettiği bir ülkede yaşıyoruz.Bu nedenle tüketiciyi döviz öngörüsü konusunda sorumlu tutmak ve çilesine seyirci kalmak kabul edilemez.Dövize endeksli krediler nedeniyle yıllardır ciddi aile dramları yaşanmaktadır.TBMM Dilekçe Komisyonunun yasal düzenlemeyi içeren raporunun dikkate alınarak bir yasal düzenlemeyle bu sorun kökünden çözüme kavuşturulmalıdır.7 bine yakın tüketici tek tek hak aramaya mecbur bırakılmamalıdır.Çünkü her geçen gün tüketicinin aleyhine işlemektedir.Bıçak kemiğe dayanmıştır.Tüketici bu kredi nedeniyle işinden oldu,eşinden oldu,evinden,parasından oldu,mahkum oldu,hiç olmazsa CANINDAN olmasın diyoruz.Çünkü Tüketicinin korunması Devletin sorumluluğundadır.

Sıtkı Yılmaz
TÜDEF Genel Başkanı