Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

23.08.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Bankalara Karşı Tüketici Korunamamaktadır. Taslak; Tüketicilere Akide Şekeri, Bankalara Bol Kazançlar Sunmaktadır.

Bilindiği gibi 28 Mayıs 2014 tarihinde 6502 sayılı yeni Tüketici Kanunu yürürlüğe girdi. Tüketici Kanunu’nun 4.maddesinin 3. fıkrası “…tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak bu kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.” Demektedir.

Bu bağlamda BDDK, internet sitesinde bankacılık sözleşmeleri kapsamında alınacak ücret ve masraflara ilişkin bir yönetmelik taslağını ilgili kuruluşların görüşüne açmıştır.Henüz Bakanlığın bu konuda nasıl bir görüş bildirdiğini bilmiyoruz.Bu konudaki Bakanlığın görüşünün takipçisi olacağız.
 

Bu taslakta bazı küçük iyileştirmeler yer almakla birlikte, tüketici mevcut kanununun ruhuna uygun olarak korunduğu söylenemez. Taslaktaki düzenlemeler tüketicinin bu konudaki beklentilerine yanıt vermekten uzaktır.Alınmayacak denilen 26 kalem ücret ve masraf,aslında tüketicinin hukuk mücadelesi ile elde ettiği kazanımlarıdır. BDDK’nın bu kalemlere eklediği yeni bir kazanım bulunmamaktadır. Örneğin;
Kredi sözleşmelerinden dosya masrafı kaldırılmış yerine kredi tahsis ücreti konulmuştur. Tüketici kredi ister, banka da krediyi tahsis eder. Burada ücret almayı haklı kılacak bir hizmet bulunmamaktadır.

Bu taslak, mevduat hesaplarından alınan hesap işletim ücretini yasal hale getirecektir. Bankalar tacir sıfatlarıyla bu masrafı alabilir denmektedir. Bu ülkede sadece kredi veren kuruluşlar mı tacirdir.Tüketici ile sözleşme yapan diğer mal ve hizmet satan şirketler de kayıt tutmaktadır.Onlar niye alamıyor da bankalar bu ücreti alıyor.Bankaların kendi kayıtlarını tutma sorumlulukları yok mu?Bunu tüketiciye fatura etmeleri hangi hukukla bağdaşmaktadır.Bunu bilmek istiyoruz.
Yine bu taslakta kredi veren kuruluşlar yıllık % 20’ye kadar uyguladıkları ücretlerde artış yapabilecekler.Memur ve ücretlilere yıllık yüzde 3+3 zam reva görülürken bankalara bu bonkörlük hangi hukuka dayandırılmaktadır.

Kredi kartlarından alınan yıllık ücretlerin yasal yolu açılmıştır.Ek karta da %50’ye varan ücret öngörülmektedir.Kredi kartlarından ücret alınması uygun görülse dahi,BDDK limiti 5000,00 TL’ye kadar olan kartları bunun dışında tutulabilirdi.Ya da kullanım süresi üç yıl ise üç yılda bir alınabilirdi.Taslak bu haliyle yasalaşırsa 10 kişilik bir aile kredi kartı ve ek karta yıllık 500,00 TL’nin üzerinde ücret ödemek durumunda kalacaktır.
Taslakta bazı ücretler bir defalığına ücret dışı tutulmuştur.Devamı yine ücrete tabidir.Ücretler bankaların keyfine bırakılmıştır.
Bankalar taşınır ve taşınmaz rehni tesisi ile gayrimenkul ekspertizi işlemlerinden alınacak ücreti bankaların ödemesi yarine üçüncü şahıslar üzerinden ücretleri tüketicilere yüklemeleri kabul edilebilir bir durum değildir.Oysa bu tür ücretler bankaların menfaatinedir.Bankaların ödemesi gerekir.Bunları çoğaltmak mümkündür.Bu nedenlerle tüketici bu taslakla tüketici yasanın ruhuna uygun korunamaz.İtirazımız var.Bu itirazlarımızı BDDK’en kısa zamanda bildireceğiz.Bu şekilde yayınlanırsa iptali için dava açacağız.

SITKI YILMAZ
BURSA TÜKETİCİLER DERNEĞİ
GENEL BAŞKANI