Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

02.10.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

ZAMLARIN ASIL NEDENİ ÜLKEMİZİN DOĞRU BİR ENERJİ POLİTİKASININ OLMAYIŞI VE ENERJİDE DIŞA BAĞIMLI OLUŞUMUZDUR.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI GIDADAN ULAŞIMA KADAR BÜTÜN ÜRÜNLERİN FİYATLARINA AYNI ORANDA YANSIYACAK YOKSUL VE DAR GELİRLİ TÜKETİCİLERİ VURACAKTIR.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLAR, BİR AYDA YA DA BİR YILDA MAAŞLARININ %26.6’SINI ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ÖDEYECEKTİR.

TÜRKİYE’DE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FİYATLARININ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRE GÖRE DİKKATE ALINDIĞINDA AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA EN PAHALI ÜLKELER ARASINDA OLDUĞU BİR GERÇEKTİR.
 

Elektriğe ve doğal gaza yapılan yüzde dokuz zam oranı yoksul ve dar gelirli tüketicileri vuracak ve donduracaktır. Soğukların başladığı ve doğal gaz tüketiminin başlayacağı sonbahar, kış ve ilkbahar mevsimlerinde tüketicilerin doğal gaza ödeyecekleri bedelin daha da artmasıyla birlikte, özellikle de dar gelirli-yoksul tüketiciler çok büyük bir sıkıntı yaşayacaktır. Enerji Bakanı tarafından Elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 9’luk zam, doların fiyatındaki artışa bağlı olduğuna ilişkin açıklamalı bu zamların asıl nedeninin Ülkemizin gerçekçi ve doğru enerji politikasının olmayışının adeta itirafıdır. Enerji alanında yıllardır yapılan özelleştirmeler bu bağımlılığın ana sebebidir. Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi gerçekleşmediği sürece bu bağımlılık ve zamlar aratarak devam edecektir. Bu zamlarla birlikte asgari ücretliler ve emekliler neredeyse bir aylık ya da bir yıllık maaşının ortalama yüzde 26.6’sını elektrik ve doğal gaza ödeyeceklerdir. Bu durum, tüketici hakukunun korunmadığını göstermektedir.Asgari ücretlilerin ve emeklilerin maaşlarına bir simit parası kadar zam yapılırken elektrik ve doğalgaza bir anda yüzde 9’luk zam yapılması tüketiciyi ve dar gelirlileri ezmekten başka bir şey değildir. Elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 9’luk zam gıdadan ulaşıma kadar bütün ürünlerin fiyatlarına farklı oranlarda yansıyacaktır. Yapılan bu zamla tüketicinin yaşam koşulları yüzde 9 daha pahalı hale gelecektir. Sayın Enerji Bakanı Taner Yıldız, Avrupa’nın en ucuz doğal gazını Türkiye’de olduğunu söylemektedir. Oysa, tüketicilerin gelirleri ve satın alma güçleri dikkate alındığında ve Türkiye Avrupa ülkeleri ile bu konuda kıyaslandığında, Türkiye’nin elektrik ve doğal gazda en pahalı ülkeler arasında olduğu görülecektir.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


HASAN ATAK
TÜDEF GENEL BAŞKANI