Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

11.01.2015

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Kayıp Kaçak Bedeli Hakkında Kampanya

Sevgili Tüketiciler; 11.01.2015

Sizleri aşağıda ifade edilen kayıp kaçak bedeli hakkındaki kampanyayı desteklemeye çağırıyoruz.
 

Basına ve kamuoyuna yansıyan haberlere göre; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, dürüst tüketicilerden tahsil edilemez dediği, hukuk devleti ve adalet anlayışına aykırı bulduğu kayıp-kaçak bedelinin güvence altına alınmasını sağlamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

Mevcut Tasarının telafisi mümkün olmayan vahim sonuçlara neden olacağı ve tüketicilerin yargı hakkı ile hak arama hakkını ortadan kaldıracağı için kabul edilmemesi gerektiği konusunda Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Başbakan ve tüm milletvekillerine mektup gönderme kampanyası başlatılmıştır.

Mektup örnekleri e-posta ekinde olup, sizlerinde bu mektupları göndererek, bu kampanyayı desteklemenizi bekliyor ve diliyoruz.

TÜDEF - Tüketici Dernekleri Federasyonu

4 adet mektup örneği
 
Sayın Başbakana Kayıp Kaçak Hakkında Yazı e-posta: ahmet.davutoglu@tbmm.gov.tr
Sayın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanına Kayıp Kaçak Hakkında Yazı e-posta: taner.yildiz@tbmm.gov.tr - ozelkalem@enerji.gov.tr
Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanına Kayıp Kaçak Hakkında Yazı e-posta: nurettin.canikli@tbmm.gov.tr
Sayın Milletvekillerine Kayıp Kaçak Hakkında Yazı e-posta: milletvekilleri e-posta adresleri listesi