Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

12.01.2015

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI SAYIN NURETTİN CANİKLİ ELEKTRİK DAĞITIM FİRMALARININ DEĞİL HALKIN VE TÜKETİCİLERİN BAKANIDIR.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN KARARLARINA RAĞMEN BAKANIMIZCA YAPILAN AÇIKLAMALAR HUKUK VE ADALET ANLAYIŞINA UYGUN DEĞİLDİR. ANAYASAL ”HAK ARAMA” ve “TÜKETİCİNİN KORUNMASI” İLKELERİNİN İHLALİDİR.

DÜRÜST TÜKETİCİLERİN CEZALANDIRILMAMASI İÇİN KAYIP-KAÇAK BEDELLERİNİN TÜKETİCİLERE YANSITILMASI DEĞİL, YANSITILMAMASI ŞEKLİNDE BİR YASAL DÜZENLEME YAPILMASI ŞARTTIR.

2007 YILINDAN İTİBAREN BUGÜNE KADAR ALINAN KAYIP-KAÇAK BEDELLERİNİN TÜKETİCİLERE GERİ İADE EDİLMESİ İÇİN YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR.
 

Bilindiği üzere Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 21 Mayıs 2014 tarihinde vermiş olduğu karar sonrasında ilgili dağıtım şirketlerinin yapmış olduğu karar düzeltme işleminin 17 Aralık 2014 tarihinde reddedilmesine müteakip Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararının kesinlik kazanması nedeni ile elektrik kayıp kaçak bedelleri hususu tekrar kamuoyu gündemine gelmiştir. Yıllardır tüketicinin aleyhine olan ve tüketicilerden haksız yere kesilen kayıp kaçak ücretleri Yargıtay’ca karara bağlanarak kesintilerin haksız olduğu netlik kazanmıştır. Tüketici Dernekleri Federasyonu olarak yargının vermiş olduğu karar doğrultusunda yasal bir düzenleme beklerken gerek Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı gerekse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ard arda yapılan açıklamalar maalesef açık yargı kararlarının dikkate alınmayacağı ve tüketicinin mağduriyetinin bu kez yasal kılıfa uydurularak devam ettirileceği izlenimini doğurmuştur. Özellikle Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin 10 Ocak 2015 tarihinde Anadolu Ajansı Editör Masasına yaptığı açıklamalar tarafımızca asla kabul edilemeyecek talihsiz ve hukuk kararlarını dikkate almayan açıklamalardır.

Sayın Caniklinin "Zarar edilen rakam, birim maliyete yansıtıldı. Burada tüketicinin aleyhine olacak bir durum yok, ama böyle yazıldığı için mahkemeler buy önde karar verdi, yapacak birşey yok. Onlar da maliyetin bir unsuru, bu iş böyle başka çaresi yok. Başka türlü ayakta kalamazsınız, bu işle ilgili firmalar ayakta kalamazki... 'Devlet oradaki parayı tahsil etsin, bize ne' deyip o başka bir şey diğer tarafta bir üretim var, ticari faaliyet var. Onun değerlendirmesi, hesabı ayrı bir iş" ifadelerini kullanması akıllara Bakanımız Halkın Bakanımı yoksa Dağıtım şirketlerinin Bakanımı? Sorusunu getirmiştir. Sayın Bakanımız Yargıtay Hukuk Genel Kurul kararını dikkatli okursa kararın hukuki zemininin ne kadar sağlam olduğunu görecektir. Yargıtay’ ın “Hırsızlama“olarak belirttiği mağduriyet yaşayan milyonlarca abonenin hakkını teminat altına alacak açıklamalar yapmak yerine dağıtım firmalarının Yönetim kurulu başkanı gibi açıklamalarda bulunulması büyük bir talihsizliktir. Bu anlayış hukuk devleti ve adalet anlayışına uymayan, kayıpları önlemek için yatırım yapmayan elektrik dağıtım şirketlerini koruyan ve her şeyden önemlisi Anayasada yer alan hak arama hakkını ihlal eden bir anlayıştır. Anayasamızın 172.Maddesi’ ne gore “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder”. Bu konudaki tüm koruyucu tedbirleri alacak kolan da en başta bünyesinde“Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü”nü barındıran Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; yani bizzat Sayın Bakan Canikli’ dir. Bu nedenle söz konusu açıklamaları TÜDEF olarak Kabul etmemiz mümkün değildir. Ve Federasyon olarak buradan çağrımız bu tarz tüketicileri rencide edici, hukuku yok sayıcı açıklamaların bir kenara bırakılarak bir an önce dürüst elektrik tüketicileri ve aboneleri olarak çalmadığımız, kullanmadığımız ve sorumlusu olmadığımız kayıp-kaçak bedellerinin bizlere yansıtılması değil, yansıtılmaması şeklinde bir yasal düzenleme yapılmasını, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı doğrultusunda, elektrik dağıtım şirketlerinin biz elektrik tüketicileri ve abonelerine herhangi bir zorluk ve engel çıkartmamaları için, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Borçlar Kanununun ruhuna uygun olarak 2007 yılından itibaren bugüne kadar alınan kayıp-kaçak bedellerinin bizlere geri iade edilmesi için bir yasal düzenleme yapılmasını sağlayacak çalışmalarının tamamlanmasıdır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Hasan ATAK
Genel Başkan