Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

29.01.2015

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF); “Enerji Bakanını Yargı Kararlarına Uymaya Davet Ediyoruz”…

Sayın Bakan, Kamuoyundan Gizlenen Yasada; Gasp Edilen Tüketici Hakları Geri Verilecek mi?...

Yargı Kararları Doğrultusunda Elektrikte Kayıp-Kaçağın Yanısıra; Dağıtım, Sayaç Okuma, Perakende Satış Hizmeti ve İletim Bedeli İade Edilecek mi?...

Yeni Yasada “Hırsızlama” ve Şirketler mi; Tüketici Hakları ve Dürüst Vatandaşlar mı Korunacak ?...
 

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Enerji Bakanını hukuka uymaya davet etti. TÜDEF Genel Başkanı Hasan Atak imzasıyla 27.01.2015 tarihinde Ankara’ da TÜDEF Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ nun kayıp-kaçak konusunda verdiği hukuka aykırılık kararından sonra; yine Yargıtay 3. Hukuk dairesinin 20.10.2014 tarihli 2014/1358820 kararı ile; dağıtım, sayaç okuma, perakende satış hizmeti ve iletim bedeli adı altında alınan ücretlerin hukuka aykırı olduğunun açıkça ortaya çıktığı vurgulandı. Açıklamada, “Yargıtay kararlarında ‘ kayıp-kaçak, dağıtım, sayaç okuma bedeli, perakende satış hizmeti bedeli ve iletim bedelinin elektrik abonelerinden tahsil edilemeyeceğine” karar vermiştir. Yargıtay’ın ilgili dairesi kararında, “elektrik dağıtım şirketlerinin; EPDK kurul kararları ve tebliğleri ile aldıkları, kayıp-kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmet, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedellerinin elektrik enerjisi kullananlara aktif tüketim bedeli dışında ek bir mali yük ve külfet getirdiğinin izah edilemeyeceği, Anayasa’nın 73. Maddesi uyarınca; vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı, ayrıca Elektrik Piyasası Kanunu ile düşük maliyetli enerji temini ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasası oluşturulması ilkelerine uygun düşmemekte olduğuna hükmedildiği” belirtildi. TÜDEF açıklamasında Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin bir başka kararında da “TRT Payı hesaplanmasında matraha dahil edilen kayıp-kaçak bedeli de geri verilmesine” karar verildiği vurgulandı. Açıklamada devamla şöyle denildi: “Ancak, Ocak ayı içerisinde bu sakıncaları ortadan kaldırmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan düzenleme için tüketici örgütlerine hiçbir görüş sorulmamıştır. Kamuoyundan adeta kaçırılan bu düzenlemenin su anda TBMM gündeminde olduğu ve bugünlerde yasalaşmasının beklendiği bildiriliyor.

Şimdi Sayın Enerji Bakanını yargı kararlarına uymaya davet ediyor ve soruyoruz:

• Kamuoyundan gizlenen düzenlemede, gasp edilen tüketici hakları geri verilecek mi?...

• Yargıtay kararları doğrultusunda abonelere, elektrikte kayıp-kaçağın yanısıra; dağıtım, sayaç okuma, perakende satış hizmeti ve iletim bedeli de iade ediliyor mu?...

• TRT payı hesaplanmasında matraha dahil edilen kayıp-kaçak bedeli de geri verilecek mi?

• Kayıp-kaçağın önlenmesi için Yargıtay karalarında işaret edildiği üzere; elektriği “hırsızlamak” suretiyle kullananlara karşı önlem alınacak mı?

Sayın Bakan, son olarak soruyoruz; yapılacak düzenlemeyle “hırsızlama” ve dağıtım şirketlerinin çıkarları mı, yoksa; tüketici hakları ve dürüst vatandaş mı korunuyor?...

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hasan ATAK
Genel Başkan