Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

27.10.2015

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (TÜDEF) SEÇİM ÖNCESİ PARTİLERE TÜKETİCİ TALEPLERİNİ BİLDİRDİ…

TÜDEF;“1 KASIMDA OYUMUZU TALEPLERİMİZİ EN İYİ KARŞILAYACAĞINA İNANDIĞIMIZ PARTİYE VERECEĞİZ”…
 

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Ankara’ daki genel merkezinden 27 Ekim günü yaptığı yazılı açıklama ile seçim öncesi partilere tüketici taleplerini bildirdi. TÜDEF açıklamasında “1 kasımda oyumuzu taleplerimizi en iyi karşılayacağına inandığımız partiye vereceğiz” dedi.

TÜDEF’in açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere ülkemiz 1 Kasım tarihinde önemi son derece yüksek olan bir genel seçime gitmektedir. Biz Türkiye’ nin en büyük tüketici üst örgütü Tüketici Dernekleri Federasyonu TÜDEF olarak7 haziran seçimlerinde parti programlarında tüketici haklarına yeteri kadar yer vermeyen, tüketicinin sesini yeteri kadar duyurmayan ve tüketicilerin sorunlarını çözecek bir duruş sergilemeyen bazı siyasi partilere seslenmek ve dikkatlerini çekmek istiyoruz. Bilindiği üzere ‘Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmek’ devletin esas görevlerinden biridir. Bu görev kadın, erkek, çoluk çocuk demeden, beşikten mezara 78 milyon tüketiciyi ilgilendirmektedir. Bu kapsamda tüm siyasi partilerden yaşamsal taleplerimiz vardır. 1 Kasımda oyumuzu bu taleplerimizi en kapsamlı bir şekilde karşılayacağına inandığımız partiye vereceğimizi duyururuz.

Siyasi Partilerden ve 1 Kasım sonrası kurulacak müstakbel hükümetten taleplerimiz şunlardır:

- Evrensel Tüketici Hakları’nın ve Tüketici Haklarının Korunması Hakkında Kanun'un tam ve eksiksiz uygulanmasını sağlanmalıdır.

- Elektrikte milyonlarca tüketiciyi mağdur hale getiren elektrik dağıtım şirketlerinin haksız yere aldığı mahkemelerce tescil edilmiş olan kayıp kaçak paralarının alınmasına derhal son verilmelidir. Konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılarak geriye dönük alacakların vatandaşlara derhal ödeneceği kamuoyuna açıklanmalıdır.

- Yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki paylarını yükseltilmeli doğal gaz ve elektrik fiyatlarını ödenebilir seviyelere çekilmelidir.

- Vergi adaleti sağlanmalı, herkesin gücüne göre vergi vereceği bir vergi sistemi getirilmeli, bağlamda dünyanın en haksız vergileri olan dolaylı vergiler asgari düzeye indirilmelidir.

- Akaryakıttaki yüksek vergileri düşürerek ülkemizde üretilen benzinin tamamının ülke içinde tüketilmesi sağlanmalı ve akaryakıt fiyatları makul düzeylere indirilmelidir.

- Tüketici derneklerinin üretim ilişkilerinde rolü arttırılmalı, yetki ve sorumluluk sınırları genişletilmeli teşvik edilmelidir. Bu bağlamda ekonomik demokrasinin sağlanması için başta; BBDK, EPDK, Rekabet Kurulu, RÜTÜK, başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren tüm sosyal ve ekonomik kurul ve kuruluşlarda tüketicilerin etkin temsili sağlanmalıdır.

- Her gün artarak çığ gibi büyüyen tüketici sorunlarının önüne geçmek için tüketici sorunlarına anında müdahale edebilecek, bu konudaki düzenlemeleri ve planlamaları yapabilecek tam yetkili bir Tüketici Üst Kurulu kurulmalı ve bu oluşumda tüketici örgütlerinin etkin temsili sağlanmalıdır.

- Aldatıcı, yanıltıcı ve istismar edici reklam, ilan ve tanıtımları engelleyecek önlemler alınmalıdır. Tüketicilerin kullandıkları ürünlere ilişkin tam ve eksiksiz bilgilenme haklarını sonuna kadar gözetilmelidir.

- Genetik yapısı değiştirilmiş ürünlerin (GDO) ithalatı, üretimi ve tüketiminde mevzuatı AB standartları ile uyumlu hale getirilmelidir.

- Görev yapma noktasında tıkanan ve iş yüklerinin artması sonucu iş yapamaz hale gelen tüketici hakem heyetlerinin acilen çağdaş, modern bir işleyiş tarzına ulaşması sağlanmalıdır.

- Çevre ve insan sağlığını tehdit eden baz istasyonları son Danıştay kararı doğrultusunda yaşam alanlarının dışına çıkarılmalıdır.

- Tüketicilerin evrensel tüketici haklarından olan “Temel Gereksinimlerinin Karşılanması Hakkı” doğrultusunda asgari ücret yeniden düzenlenmeli, emeklilerimizin maaşları insanca yaşanılacak rakamlara ulaştırılmalı, yıllardır alamadıkları promosyonların alınması sağlanmalı, temel gereksinimlerini karşılayamayacak düzeyde olan her aileye sosyo-ekonomik olanaklar sağlanmalı, işsizlik ve yoksulluk önlenmelidir.

- Tüketiciden bugüne kadar haksız yere alınan kredi dosya masrafları, istihbarat ücretleri, ipotek fek ücretleri, kredi yapılandırma ücretleri ve kart aidatları10 yıl süre ile başvuru olmaksızın geriye dönük olarak iade edilmesini sağlayıcı yasal düzenleme yapılmalıdır.

- Sanal ortamda her geçen gün büyüyen bir pazar haline gelen uzaktan satışların kayıt içine kontrollü ve denetimli bir biçimde alınması sağlanmalıdır.

- Tabiatın dengesini bozacak insan sağlığına zarar verecek nükleer santrallerle, HES lere izin verilmeyeceğine söz verilmelidir”.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hasan ATAK
Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı