Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

15.03.2016

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Bugün 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü, tüm tüketicilerimize kutlu olsun.
 

Türkiye’de 23 Şubat 1995 Tarihinde kabul edilen 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun“la tüketicilerimizin hakları güvence altına alınmak istenmiştir. “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun“ daha sonra iki defa değiştirilerek günümüzde yürürlükte olan 6502 isimli yasa olarak uygulanmaktadır. Tüketicilerin korunması amacıyla çıkarılan yasalar, yasanın yürürlüğe girdiği günden bu güne kadar, tüketicilerin yeterice korunmadığı gibi, hak ihlalleri artarak devam etmektedir. T.C. Anayasası’nın 172/A Maddesi, “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” Amir hükmüne rağmen, İktidara gelen hiç bir parti ne yazık ki, buna uygun davranarak. Evrensel Tüketici Hakları’nın ve Tüketici Haklarının Korunması Hakkında Kanun'un tam ve eksiksiz uygulanmasını sağlayamamıştır. Bu nedenle bugün günlerini kutlamaya çalıştığımız tüketiciler birçok sorunlarını çözemeden yine bir 15 Martı geçirmektedirler.

Elektrikte milyonlarca tüketiciyi mağdur hale getiren elektrik dağıtım şirketlerinin haksız yere aldığı mahkemelerce tescil edilmiş olan kayıp kaçak paralarının alınmasına devam edilmektedir.

Yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki paylarını yükseltilmemesi nedeni ile doğal gaz ve elektrik fiyatları hala ödenebilir seviyelere çekilmemiştir.

Vergi adaleti sağlanmalıdır, herkesin gücüne göre vergi vereceği bir vergi sistemi getirilmeli, bağlamda dünyanın en haksız vergileri olan dolaylı vergiler asgari düzeye indirilmelidir.

Akaryakıttaki yüksek vergileri düşürerek ülkemizde üretilen benzinin tamamının ülke içinde tüketilmesi sağlanmalı ve akaryakıt fiyatları makul düzeylere indirilmelidir.

Tüketici derneklerinin üretim ilişkilerinde rolü arttırılmalı, yetki ve sorumluluk sınırları genişletilmeli teşvik edilmelidir. Bu bağlamda ekonomik demokrasinin sağlanması için başta; BBDK, EPDK, Rekabet Kurulu, RÜTÜK, başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren tüm sosyal ve ekonomik kurul ve kuruluşlarda tüketicilerin etkin temsili sağlanmalıdır.

Her gün artarak çığ gibi büyüyen tüketici sorunlarının önüne geçmek için tüketici sorunlarına anında müdahale edebilecek, bu konudaki düzenlemeleri ve planlamaları yapabilecek tam yetkili bir Tüketici Üst Kurulu kurulmalı ve bu oluşumda tüketici örgütlerinin etkin temsili sağlanmalıdır.

Aldatıcı, yanıltıcı ve istismar edici reklam, ilan ve tanıtımları engelleyecek önlemler alınmalıdır. Tüketicilerin kullandıkları ürünlere ilişkin tam ve eksiksiz bilgilenme haklarını sonuna kadar gözetilmelidir.

Genetik yapısı değiştirilmiş ürünlerin (GDO) ithalatı, üretimi ve tüketiminde mevzuatı AB standartları ile uyumlu hale getirilmelidir.

Görev yapma noktasında tıkanan ve iş yüklerinin artması sonucu iş yapamaz hale gelen tüketici hakem heyetlerinin acilen çağdaş, modern bir işleyiş tarzına ulaşması sağlanmalıdır.

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden baz istasyonları son Danıştay kararı doğrultusunda yaşam alanlarının dışına çıkarılmalıdır.

Tüketiciden bugüne kadar haksız yere alınan kredi dosya masrafları, istihbarat ücretleri, ipotek fek ücretleri, kredi yapılandırma ücretleri ve kart aidatları10 yıl süre ile başvuru olmaksızın geriye dönük olarak iade edilmesini sağlayıcı yasal düzenleme yapılmalıdır.

Sanal ortamda her geçen gün büyüyen bir pazar haline gelen uzaktan satışların kayıt içine kontrollü ve denetimli bir biçimde alınması sağlanmalıdır.

Tabiatın dengesini bozacak insan sağlığına zarar verecek nükleer santrallerle, HES lere izin verilmeyeceğine söz verilmelidir”.

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen, bizler tüketiciler olarak, tüketici örgütleri olarak; elde etmiş olduğumuz kazanımları korumak; yeni ve kalıcı kazanımlar elde etmek için, daha çok birleşmeye, daha çok örgütlenmeye ve daha çok mücadele etmeye kararlıyız. “15 MART DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNܔ tüketicilerimize kutlu olsun!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hasan ATAK
Genel Başkan