Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

03.04.2016

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 


Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Atak;
“Türkiye 4.5 G ile cep telefonu mezarlığına dönecek!...Son 16 yılda ithal edilen 165 milyon telefonun 95 milyonu çöplüklerde yatıyor”

“Tüketici, 4,5 G telefona geçmesinin gerekip gerekmediği konusunda iyi düşünmeli”.


“Milyarlarca lira gereksiz tüketim yüzünden çöpe gitmemeli. Gerçek bir ulusal kalkınma için, yurt kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gerektiği asla unutulmamalı. Yerli cep telefonu üretimi desteklenmelidir”.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Hasan Atak, Türkiye’nin 4.5 G sistemine geçişi ile ülkemizin bir teknoloji çöplüğüne dönüşeceğini belirterek, “ Geçen birkaç yıl içinde 1500-2000 TL ödenerek alınan bir çok telefon artık 4.5 G’li değil diye ucuza satılıp, 4.5 G ile uyumlu telefonlara binlerce lira para ödenecek; üstelik bu telefonların yüzde 93’ü de dışarıya döviz ödenerek alınan ithal ürünler. Unutmayalım ki, bu telefonlar için Türkiye 16 yılda 23.4 milyar dolar para ödedi” dedi.

Türkiye’nin 1 Nisan tarihinden itibaren 4.5 G sistemine geçmesinin Türkiye’nin cep telefonu ithalatında patlamaya neden olacağını ifade eden TÜDEF Genel Başkanı Hasan Atak, “ cep telefonlarının bir iletişim ihtiyacından çok, toplumda bir sosyal statü belirleyicisi haline geldiğini” belirterek şunları söyledi:“ Türkiye her yıl cep telefonu ithalatı için milyonlarca dolar dövizi yurtdışına ödüyor. 2014 yılında 14.695.332 cep telefonu ithal edilmiş, 612,913 cep telefonu yolcu beraberinde getirilmiş, toplam olarak 15.308.245 cep telefonuna döviz ödenmiştir. Son 16 yılda ithal edilen cep telefonu sayısı 165 milyon 782 bin 749’a ulaştı. Bu telefonlardan ancak 70 milyonun halen kullanılmakta olduğunu varsayarsak, geçtiğimiz 16 yılda ithal edilen 165 milyon cep telefonundan yaklaşık 95 milyonu çöplüklerde yatıyor. Bu ise 4,5 G konusunda Türkiye’ nin ne kadar dikkatli davranması gerektiğinin en önemli göstergesidir”.

Tüketici Bilinçlenmeli
Atak, Türkiye gibi kalkınmakta olan ülkelerin her kaynağın düşünülerek tüketilmesi gerektiğini ve bu durumda bilinçli tüketimin şart olduğunu vurgulayarak; tüketicilerin bir çoğunun 4,5 G teknolojisine sahip olan telefona gereksinimi olmadığını, aksi bir durumun bir tüketim krizine yol açmasından endişe duyduklarını ifade etti.Ayrıca,4.5 G kullanımının oldukça pahalı olduğunu da anımsatan Atak, tüketicilerin bu konuda da dikkatli olmalarını istedi.

Yerli Üretim Desteklenmeli
Türkiye’nin yerli üretiminin yıllar itibarıyla artmasına karşın, ithal edilen telefon sayısına göre yerli/ithal oranının yüzde 7‘ lerde kaldığını da ifade eden Atak, sözlerini şöyle sonlandırdı;“ 2013 ve 2014 yılları baz alındığında yerli üretimde yüzde 208 oranında artış yaşandığının, Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıklanmasında rağmen, yerli/ithal oranının yüzde 7’leri geçemediğini görüyoruz. Oysa, gerçek bir ulusal kalkınmanın yolu, yurt kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını gerektirir. Dolayısıyla, her alanda olduğu gibi, cep telefonu üretiminde de yerli üretim desteklenmelidir”.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hasan ATAK
Genel Başkan

BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI
 
http://www.akhaber.com.tr/T%C3%BCketici-Dernekleri-Federasyonu-(T%C3%9CDEF)-Genel-Ba%C5%9Fkan%C4%B1-Hasan-Atak-haberleri.htm

http://www.hurriyet.com.tr/turkiye-4-5g-ile-cep-telefonu-mezarligina-donecek-40080239

http://www.habertam.com/haberler/tuketici-dernekleri-federasyonu-tudef-genel-baskani-hasan-atak

http://www.esgazete.com/teknoloji/45g-telefon-coplugune-donusturecek-h63747.html

http://www.presshaber.com/turkiye-4-5-g-ile-cep-telefonu-mezarligina-donecek-haber26946.html

http://halkgazetesi.net/?sf=b3&islem=detay&kayitno=74985

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/358981.aspx

http://www.songundem.com/haber/19686799/

http://etkinlikgazetesi.com/Trkiye-45G-ile-cep-telefonu-mezarlna-dnecek-613614.html

http://www.asyay.com.tr/baski-yayi-turkiye-45g-ile-cep-telefonu-mezarligina-donecek

http://www.gazetehaberleri.co/haberler/turkiye-4-5g-ile-cep-telefonu-mezarligina-donecek-33cdeb04

http://alemhaber.com/news/47032/turkiye-4-5g-ile-cep-telefonu-mezarligina-donecek

http://www.sondakikagazetehaberlerim.com/haberler/turkiye-cep-telefonu-mezarligina-donecek-3a08da34

http://tr.wikiwet.org/w/tudef-genel-baskani-atak-aciklamasi

http://www.ankaajansi.com.tr/kategori/ic-haberler

http://www.akithaber.com/-turkiye-45g-ile-cep-telefonu-mezarligina-donecek-_h5329869.html