Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

19.07.2016

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 


15 Temmuz 2016 gecesi teşebbüs olunan askeri darbe girişimini açık ve kesin bir dille lanetliyoruz.

Darbeler hangi amaçla ve kimler tarafından yapılırsa yapılsın bir insanlık suçudur.

Demokrasiyi kesintiye uğratan, insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayan ve ortadan kaldıran, halkı baskı ve şiddete maruz bırakan, hukuk dışı uygulamalara yeltenen, hukuku ihlal eden, parlamenter sistemi askıya alan, evrensel insan haklarına aykırı olan, demokrasi dışı her tür askeri ve sivil darbenin karşısında olmayı insani, vicdani, ahlaki ve hukuki bir görev kabul ediyoruz.

Teşebbüs olunan darbe girişimi kadar bu girişimi gerekçe yaparak oluşabilecek faşizan baskılara, bu yolla demokratik yaşamın sekteye uğratılmasına, insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak uygulamalara da; darbeye karşı olduğumuz şiddette karşıyız.

Hukukun egemen olduğu, başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin eksiksiz uygulandığı, tam demokratik bir ülkede, barış içinde ve bir arada yaşamak istiyoruz.

Askeri/sivil her tür darbeye karşı durarak; demokrasiye sahip çıkacağımızı ifade eder, başta hükümetimiz olmak üzere ülke yöneticilerimizden; evrensel insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerimize bağlı bir anlayış ile hareket etmelerini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hasan ATAK
Genel Başkan