Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

22.09.2016

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 


TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (TÜDEF)' NUNDAN KDV AÇIKLAMASI

"TÜDEF; YASAL İSTİSNA HARİÇ KONUT KREDİLERİNDEN KDV İNDİRİMİ YAPILAMAZ"…

Konut kredilerinden KDV alınmasının söz konusu olmadığı gibi; tam tersine Mortgage adıyla anılan konut kredilerden, diğer banka kredilerden alınan KKDF ve BSMV vergilerinin dahi alınmamaktadır.

Bu durumda herhangi bir iade söz konusu olmayacağı için, konut kredisi kullanan tüketiciler Tüketici Hakem Heyetlerine ve Tüketici mahkemelerine yönlendirilmez.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), son günlerde, kamu oyuna bazı yayın organları tarafından yansıtılan ve "konut kredisi kullanılarak alınan konutlarla ilgili olarak KDV geri ödemesi yapılacağı ve bunun için Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine başvurulabileceği" hakkındaki haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. TÜDEF Genel Merkezi' nden Genel Başkan Hasan Atak imzasıyla yapılan açıklamada, söz konusu haberler üzerine TÜDEF ve bağlı tüketici derneklerine yurttaşlardan yoğun başvurular geldiği ifade edilerek şöyle denildi: "Son günlerde tüketicilerce kamu oyuna yansıyan bazı haberler üzerine, bankalardan alınan konut kredilerinde 'fazla ödenen KDV bedellerinin tüketici hakem heyetlerine ve mahkemelere başvurularak alınıp alınamayacağı' hakkında yoğun başvurular gelmektedir. Bu konuda TÜDEF Hukuk Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda, konut alımında kullanılan kredilerde 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4. maddesi gösterilen istisna dışında KDV iadesi söz konusu değildir" denildi. TÜDEF açıklamasında devamla şöyle denildi: "Bilindiği üzere KDV konut alınırken konutu satan firma vergi mükellefi ise konut satın alınırken düzenlenen fatura ile birlikte ödenmektedir. Bankalardan alınan konut kredilerinden KDV alınmasının söz konusu olmadığı gibi; tam tersine Mortgage adıyla anılan konut kredilerden, diğer banka kredilerden alınan KKDF ve BSMV vergilerinin dahi alınmamaktadır. Bu durumda banka kredilerine yönelik herhangi bir iade söz konusu olmayacağı için, konuyla ilgili haberlerde belirtildiği gibi konut kredisi kullanan tüketiciler Tüketici Hakem Heyetlerine ve Tüketici mahkemelerine yönlendirilmez."

İstisnai Durum

3065 sayılı KDV Kanunun 17/4.ş. maddesi uyarınca (5582 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle eklenen bent Yürürlük Tarihi; 06.03.2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışlar dahil) ile bu şekilde alınan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışı dahil.) tüketicilerin konut kredisi kullanırken kullandığı krediye teminat olarak gösterdikleri veya ipotek koydurdukları konutların krediyi veren yani konut finansmanını sağlayan kuruluşlara tesliminde KDV istisnası vardır. Bu durumda, tüketici aldığı krediyi ödeyemez ise teminat gösterdiği veya ipotek koydurduğu konutu bankalar veya finans kuruluşları haciz yolu ile satmaktadırlar. Bu durumdaki satışlarda KDV yoktur.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Hasan ATAK

Genel Başkan