Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

19.10.2015

DÜNYA STANDARTLAR GÜNÜ TÜDEF-TSE İŞBİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR…

Bu yıl Dünya Standartlar Günü, TÜDEF ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliğiyle kutlanıyor.Bu çerçevede bu yıl “Tüketicilerin Standardizasyon Süreçlerine Katılımının Artırılması” ana temasıyla, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Marmaris başta olmak üzere çeşitli il ve ilçelerde, çeşitli tarihlerde düzenleneceketkinliklerle kutlanacak.

14 Ekim günü Eskişehir’ de TÜDEF Başkanı Hasan Atak tarafından yapılan basın açıklamasıyla başlayan etkinliklerin ikinci ayağı 19 Ekim günü Ankara’ da gerçekleştirilen bir toplantıyla devam etti. TSE’ nin ev sahipliğinde Tüketici Hakları Derneği, TÜDEF mensupları, TSE üst düzey yöneticileri, TSE uzmanları ve diğer davetlilerin katıldığı toplantıda konuşan TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz; “Kaynakların akılcı ve verimli kullanılması, savurganlığın önlenmesi, kaliteli üretimin özendirilmesi, arz ve talep dengesinin kurulması, teknolojik yeniliklerin üretime kazandırılması, ürünlerin tüketici beklentilerini karşılaması amaçlarına hizmet eden standartlar, dünya pazarlarında rekabet gücünü artırmak isteyen tüm ülkeler için en önemli gerekliliktir” dedi. Toplantıda söz alan diğer TSE yetkilileri konuşmalarında; tüketiciler, standartlarla belirlenen ürün ve hizmetlerin ilk kullanıcıları olduğu için standart hazırlama süreçlerinde yer almaları ve görüşlerinin standartlara yansımasının önemi üzerinde durdular. Bu çerçevede TÜDEF ile “Tüketicilerin Desteklenmesi ve Standardizasyon Süreçlerine Katılımlarının Sağlanması Eylem Planı” kapsamında tüketici ve tüketici derneklerinin standart hazırlama faaliyetlerine ve Ayna Komite çalışmalarına katılımlarının artırılması Uluslararası ve bölgesel çalışmalara tüketici ve tüketici derneklerinin görüşlerinin yansımasının amaçlandığını; kısa, orta ve uzun eylemler içermesi planlandığını ifade ettiler. Eylem planını hazırlayan proje grubu adına bir sunum yapan Dr. Müge Algan plan ile bu dönemleri kapsayan eylemler içerisinde; tüketici taleplerinin belirlenmesi, standardizasyon eğitimleri verilmesi, piyasa gözetimi alanında destek sağlanması,ayna komitelere aktif katılımın sağlanması,bilgi ağı oluşturulması, web sitesinde tüketicilere yönelik uygulamalara yer verilmesi ve tüketici örgütlerinin uluslararası ve bölgesel çalışmalara katılım için finansman desteği sağlanmasının hedeflendiğini belitti.

Toplantıda konuşan Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar; tüketici hakları ve güvenliği üzerine yaptığı konuşmasında, TÜDEF-TSE işbirliği ile tüketicilerin standardizasyon süreçlerine katılımının önemi üzerinde durdu. Bu bağlamda tüketicilerin Ayna Komitelerinde standard hazırlama süreçlerine dahil edilmesinin sevindirici olduğunu; bununla birlikte kalitesiz ve standarlara aykırı üretimin önlenmesi ve özellikle de piyasa gözetimi ve denetiminin önemini anlattı. Çakar konuşmasında bu alanda yapılan çalışmaların yetersizliğinden endişe duyulduğunu vurguladı. Turhan Çakar, özellikle Uzak Doğu ve merdiven altı üretimin tüketici hakları açısından sakıncalarını dile getirdiği konuşmasında, gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkinleştirilerek, tüketici sağlık ve güvenliğinin yaygın ve kapsamlı bir şekilde sağlanmasının önemi üzerinde durdu.

Toplantıda son olarak konuşan TÜDEF Gn. Bşk. Vekili Ferda Hekimci ise; “Tüketici Bakış Açısı ile Standardizasyon, Kalite ve Verimlilik” başlıklı sunumunda, standartlara uygun olmayan, kalitesiz bir üretim ise son tahlilde tüketici haklarına, talep ve beklentilere aykırı, pazara hitap etmeyen verimsiz bir üretimin de nedeni olacağını, aslolanın verimlilik artışlarının adil bölüşümü ile gönencin sağlanması olduğunu ifade etti. Hekimci, geç kalınmış olsa da tüketicilerin standardizasyon süreçlerine katılımının önemini belirttiği konuşmasında özetle şöyle dedi: “Bizzat TSE tarafından da belirtildiği gibi; standardizasyon uygulamalarının odağındaki temel unsur hiç şüphesiz insan' dır. Zira, standardizasyon ve kalite faaliyetleri ile öncelikli olarak insanın can ve mal güvenliğinin korunması hedeflenirken aynı zamanda müşteri beklentilerinin daha iyi karşılanması ve refah düzeyinin yükseltilmesinin amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, standardizasyon süreçlerine bizzat tüketicilerin katılmasının, Evrensel Tüketici Haklarından olan; Güvenlik, Bilgilenme, Çevre, Ekonomik Çıkarların Korunması , Sesini Duyurma ve Temsil Edilme gibi ana haklarımızın bir gereği olduğu taktir edilecektir.

Bu çerçevede TSE ile bir süredir yürütülmekte olan ilişkiler sonucu ilk etapta TÜDEF’i temsilen 30 arkadaşımız 60’ ın üzerindeki MTC- Ayna Komitesi’ ne katılacak olması önemli bir başlangıçtır. Bu başlangıca katkı koyan arkadaşlarımızın tüketicilerin ‘Temsil Edilme ve Sesini Duyurma Hakkı’ bağlamında; tüketici hakları ve tüketicinin korunması yönleriyle standard hazırlama süreçlerinde büyük katkı sağlayacağı ortadadır. Aynı zamanda bu başlangıcın Ulusal Tüketici Hareketi’ne de önemli kazanımlar sağlayacağına şüphe yoktur” dedi.

Toplantı Ayna Komitelere katılan tüketici temsilcilerinin komite uzmanlarıyla tanışmaları ve ilgili komiteler hakkında ilk teknik bilgileri aldıkları danışma toplantılarıyla sona erdi.
 

BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

http://www.bugun.com.tr/son-dakika/tse-tudef-isbirligi-konferansi-1884292.html

http://www.milliyet.com.tr/tse-tudef-isbirligi-konferansi-ankara-yerelhaber-1021234/

http://www.haberingundemi.com/tse-tudef-isbirligi-konferansi-haberi-24392

http://mevcut.net/tse-tudef-isbirligi-konferansi-haberi.html