Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

05.11.2015

05.11.2015 - TOPTANCI HAL KONSEYİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI - İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE OLUŞTURULAN TOPTANCI HAL KONSEYİ YAŞ MEYVE VE SEBZELERDE ZAYİAT NEDENLERİNİN TESBİTİ İLE STANDARTLARIN BELİRLENMESİ ÇALIŞMA GRUBUMUZ İLK TOPLANTISINI 05.11.2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLUP TÜDEF GENEL SEKRETERİ VE ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ OLARAK TÜDEF’ İ TEMSİLEN İŞTİRAK ETMİŞ OLDUĞUM BU TOPLANTIYA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER İLE TOPLANTI TUTANAKLARINI SAYGILARIMLA BİLGİLERİNİZE SUNUYORUM.

Bahis konusu toplantı Bakanlık İç ticaret Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Sn Hakan ÇALIŞ beyin Başkanlığında tertiplenmiş olup toplantıya :

1) TÜM TOPTANCI HALLERİNİ TEMSİLEN TÜRK HAL GENEL KOORDİNATÖRÜ Sn.İbrahim YANIK

2) TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜNÜ TEMSİLEN Baş araştırmacı Özden KAVASOĞLU ve Necla SOLAK

3 ) GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINDAN Gıda Mühendisleri Sema KAYA ve Çiğdem ÇELEBİ

4) Diğer Bakanlıklar ve çeşitli kuruluşlardan uzman ve şube müdürleri iştirak etmiştir.TOPLANTIDA : ülkemizde yaklaşık 2.7 –3 milyon yaş meyve sebze üreticisin üretmekte olduğu 43 milyon ton meyve ve sebze üretimi ile dünyada önemli bir meyve sebze üreticisi olduğumuz yapılan tespitlere göre de bu miktarın yaklaşık % 20-25 şinin zayiatla çöpe atıldığını , tüketicilerin çarşı veya pazardan almış oldukları 4 domatesten 5 elmadan birisinin buzdolabımızda muhafaza edilmesine rağmen kısa süre içerisinde hemen çürüdüğünü dolayısıyla çöpe atıldığını ,TOPLAM ÜRETİMİMİZ İÇERİSİNDE hesaplandığında ise her 100 milyarlık üretimde (100 milyarın 20 hatta 25 milyarının zayiat ile çöpe gitmesi ) zayiata uğramakta olduğu tespit ile bu yüksek zayiatın yaş sebze ve meyve fiyatlarını da etkileyerek fiyatları aşırı yükselttiğinden acilen gerekli çalışmaların yapılması ve acil çözüm bulunması amacıyla ÇALIŞMA GRUBUMUZUN YUKARIDA BELİRTİLEN KONULARDA GEREKEN ÇALIŞMALARI YAPMASINA KARAR VERİLDİ .

Sn Hakan ÇALIŞ :

Ülkemizde yaş meyve ve sebze ticareti ile iştigal edenlerin KAYIT ALTINA ALINMAYA BAŞLANDIĞINI ve bu sistemin kullanım kabullerinin büyük oranlarda giderek arttığını ,bu amaçla yapılan denetimlerin gün ve gün giderek ağırlaştırıldığını , bu sisteme girmek istemeyen pek çok kimsenin yoğun şekilde karşı çıkmasına rağmen bizzat mahallerinde denetime girilerek bu konuda çalışan kişilerin %60-70-80 kadarının mutlaka kayıt altına almak durumunda olduklarını belirtti. Bu konuda

1) Verilerin ve Bildirimlerin giderek arttığını

2) Satın alınan meyve ve sebzelerin üretim yeri , üreticisi , çeşit, menşei nin, adet olarak , bağ olarak bildirilip işleme alındığı.

3) İstanbul , Ankara , Antalya gibi büyük hallerde işlem gören veri listelerin alındığını

4) Ancak bu çalı8şmalarda ürünlerimiz belli bir standartta olamadığı için pek çok zorluklarla karşılaşıldığından yaş meyve ve sebze standartlarının tamamlanarak yeterli düzeye getirilmesi çalışmalarının bir an önce tamamlanması hususları görüşülüp kararlaştırıldı.

ZAYİAT NEDENLERİNİN TESPİTİNDE FEDERASYON OLARAK GÖRÜŞLERİMİZDE İSE :
YAŞ MEYVE VE SEBZELERDE Bakanlık tarafından belirtilmiş olan %20-25 gibi yüksek zayiatın nedenlerini 2 noktada değerlendirdik

a) ÜRETİM AŞAMASINDAKİ ZAYİATLAR VE b) ÜRETİMDEN SONRAKİ ZAYİATLAR OLARAK KONUYU İKİ BÖLÜMDE GÜNDEME GETİRDİK.

1) Üretim aşamasındaki zayiatlar ki bu çiftçinin üretim aşamasında girdilerin temininde ve teknik olarak yalnız bırakılarak yeterince desteklenmediği , çiftçinin kullanmakta olduğu tohum, gübre , ilaç, mazot v.b gibi girdi fiyatlarının yüksek olması , tabii afetler nedeniyle çiftçinin ürününün büyük oranda zayi olduğu , bu konudaki zararları giderecek çiftçi sigorta sisteminde pek çok aksaklıklar bulunması , aile çiftçiliğine gereken önem ve desteğin verilmediği , tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı , bütün şehir uygulamaları nedeniyle çiftçinin artık şehirli olarak başka işlerlede uğraşması ve üretim yaptığı tarım mahsulleri üretiminde gereken titizliği göstermediği devlet tarafından desteklenmediği , üreticilerin zirai mücadele de Bakanlıkça yasaklanan ucuz ilaçlara ucuz olması nedeniyle daha çok rağbet etmesi böylece ürününün zayi olduğu ve pestisid sorunlarıyla karşılaştığı ..,

2) Üretimden sonra ki zayiatlarda ise ; Üretici Birliklerinin ülkemizde yeterince teşkilatlanıp pek çok ülkede olduğu üzere geniş imkanlarla çiftçinin mahsulü değer kaybetmeden, zayii olmadan derhal devreye girerek gerekli tedbirleri almaması hususunun önemi vurgulandı, çiftçinin borçlu olması nedeniyle mahsulünü bir an önce elden çıkarmak istemesi dolayısıyla erken hasat etmesi de zayiatlara neden olmakta ,erken hasat nedeniyle pestisidler önem kazanmaktadır. tarla veya sera da üretimi müteakip ilk gelinen ( İLK SEMT halindeki ) organizasyon ve noksanlıklar çok önemli olup ilk semt halilerindeki zayiatları önleyici noksanlıkların giderilmesi istendi .

3) Ürün semt haline gelir gelmez üretici birliklerinden önce devreye giren tüccar, kabzımal, nakliyeci esnaf v.s ürünün bunlar arasında el değiştirmesi veya bütün bu işleri bir kişinin yüklenerek yeterince organize olunamayıp denetlenememesi , başta büyükşehir halleri olmak üzere hallerimizde YETERLİ SOĞUK HAVA DEPOLARININ BULUNMAYIŞI ve bu kapsamda nakliye dahil SOĞUK HAVA ZİNCİRİNİN TAM VE NOKSANSIZ SAĞLANAMAMASI , yani yaş meyve ve sebzelerin Mersinden veyahut Antalyadan büyükşehir hallerine gönderilirken bu yaş meyve ve sebzeler halen BRANDALI KAMYONLAR İLE NAKLEDİLMEKTE OLDUĞUNDAN YAŞ MEYVE VE SEBZELERİN İLK SEMT HALİNDEN : İstanbula , Ankaraya uzak yerlere nakilleri bırandalı kamyonlar İiçerisinde yapılır iken pek tabii olarak Mersin ve Antalya da ısı 30 derece iken gece nakliyesi sırasında toros dağlarında 15 dereceye düşüyor sonra Konyada tekrar 20 derece oluyor bırandalı kamyonlarda devamlı değişen ısı şartlarının yaş sebze ve meyveler üzerinde çabuk bozulma etkisi yapacağından YAŞ MEYVE VE SEBZEDE SOĞUK HAVA ZİNCİRİ KIRILMAKSIZIN NAKLİYE İ,ŞLERİNİN BRANDALI KAMYONLAR YERİNE SOĞUK HAVA TERTİBATLI ARAÇLAR İLE YAPILMASININ ŞART OLDUĞU VURGULANARAK bu konuda ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN GÜÇLENDİRİLEREK DEVREYE GİRMESİ VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ İLE ZİRAAT ODALARI BİRLİKLERİNİN DEVREYE SOKULMASI İLE ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ BİRLİKLERİNİN KURULUP DESTEKLENEREK TOPTANCI HALLERİNDEKİ YERLERİNİ ALMASI İSTENDİ.

4) HAL KAYIT SİSTEMİNİN TAM VE NOKSANSIZ OLARAK TUTULMASI UYGULAMASI İLE YAŞ MEYVE VE SEBZELERİN ÜRETİMİNDEN TÜKETİME KADAR HER AŞAMADA KONTROL ALTINA ALINACAĞI VE BUNLARIN BAKANLIKÇA SIKI ŞEKİLDE TAKİP EDİLECEĞİ VE BAZI ÜRÜNLERDE KISMİ DE OLSA KÜNYE UYGULAMASINA BAŞLANDIĞI HUSUSU BAKANLIKÇA BELİRTİLEREK KAYIT DIŞI ÇALIŞAN KESİMLERİN HER TÜRLÜ DİRENİŞİNE RAĞMEN KAYIT ALTINA ALINMALARININ % 60---70---80 LERE ÇIKARILMASININ ŞART OLDUĞU BELİRTİLEREK AYRICA ÜRÜNÜN CİNSİ KALİTESİ , ÇEŞİT VE MENŞEİ YETİŞTİRİLDİĞİ YER VE YETİŞTİRİCİ GİBİ V.S HUSUSLARI KAPSAYAN ÜRÜN KÜNYELERİNE İLİŞKİN UYGULAMANIN BÜTÜN ÜRÜNLERİ KAPSAYACAĞI ÜRÜNLERİN YANINA EKLENMESİNE BAŞLANILAN KÜNYE UYGULAMASININ TAKİBİNDE İSE FEDERASYONUMUZCA , BAĞLI DERNEKLERİMİZCE YARDIMCI OLUNMASI İSTENİLDİ

5) STANDARTLARIN BELİRLENMESİ ÇALIŞMALARINDA FİYAT FARKI OLUP OLMAYACAĞI ÜZERİNDE DURULACAK VE BU KONUDA BİR ÇALIŞMA YAPILACAK.

6) TOPTANCI VE PERAKENDECİ ESNAFTA TÜKETİCİYE SUNULAN YAŞ MEYVE SEBZE STANDARTLARIN UYGULAMA DURUMLARI TAKİP VE TESPİT EDİLECEK.

7) YAŞ MEYVE SEBZELERDE NE TÜR STANDARTLAR UYGULANACAK ; T. S . E UZMANLARI BAZI MEYVE VE SEBZE STANDARTLARININ OLMASINA RAĞMEN BUNLARIN ÇOK YETERSİZ OLDUĞUNU BELİRTEREK BU KONUDA ÇALIŞMA YAPILACAĞINI BELİRTTİ AYRICA ÜRÜN ÜN İHTİVA ETMEKTE OLDUĞU ŞEKER ORANI, ASİT ORANI , NAKLİYE ŞARTLARININ STANDART ALTINA ALINMASI İLE SOĞUK HAVA DEPOLAMA VE MUHAFAZA STANDARTLARININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPILACAK VE BUNLARA İLİŞKİN STANDARTLAR AYRI AYRI DÜZENLENECEK,

8) ÜRÜNLERİN STANDARTLARI İLE NAKLİYE STANDARTLARI , DEPOLAMA STANDARTLARI, ZAYİATLARA İLİŞKİN STANDARTLAR UYGULAMAYA ALINIRSA MALİYETLERE VE SEKTÖRÜN İŞLEYİŞİNE ETKİSİNİN NE KADAR OLABİLİR (MALİYETLERE VE FİYATLARA ETKİSİ ) KONULARINDA DA AYRI BİR ÇALIŞMA YAPILACAK OLUP.

9) BİR SONRAKİ TOPLANTININ KASIM AYI SONUNDA YAPILMASI KARARLAŞTIRILDI.

SAYGILARIMLA BİLGİLERİNİZE SUNULUR. 05.11.2015

GENEL SEKRETER

Z.YÜK. MÜH. ORAL ERGÜNEŞ