Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

TÜDEF BURDUR TOPLANTISI YAPILDI.

2 Gün Süren Toplantıda Yerel ve Genel Tüketici Sorunları Tartışıldı.

TÜDEF Sonuç Bildirgesi Açıklandı.
 

Toplantı Kapsamında “Türkiye’ de Tüketici Hakları, Tüketicinin Korunmasıve TÜDEF” Formuna Burdurlular Yoğun ilgi gösterdi…

TÜDEF’ in genişletilmiş toplantısı 5-6 Aralık günlerinde Burdur' da yapıldı. 2 gün süren toplantıda Burdur’ un yerel tüketici sorunları ile son dönemde öne çıkan genel tüketicisorunları ele alındı. Bu kapsamda toplanan TÜDEF Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonucu bir bildirge ile basına ve kamuoyuna açıklandı.

TÜDEF Sonuç Bildirgesi

Yönetim Kurulu adına TÜDEF Genel BaşkanıHasan Atak tarfından açıklanan bildiri şöyle: Türkiye’nin en büyük tüketici örgütü olan Tüketici Dernekleri Federasyonu TÜDEF Aralık ayı olağan toplantısını federasyon üyemiz Burdur Tüketiciler Derneğinin ev sahipliği ile bugün (5.12.2015) Burdur da gerçekleştirmiştir. Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarınıkorumak, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmek devletin esas görevlerinden biridir. Bu kapsamda Burdur’da bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımız tüketiciler adına önemli konuların görüşüldüğü ve karar aldığı bir toplantı olmuştur. Toplantımızın sonuçlarını TÜDEF Yönetim Kurulu adına huzurunuzda kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

- Evrensel Tüketici Hakları’nın ve 6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması Hakkında Kanun'un tam ve eksiksiz uygulanması sağlanmalıdır. Kanunda yer alan tüketici aleyhindeki düzenlemeler derhal kaldırılmalıdır.

- Elektrikte milyonlarca tüketiciyi mağdur hale getiren elektrik dağıtım şirketlerinin haksız yere aldığımahkemelerce tescil edilmiş olan kayıp kaçak paralarının alınmasına derhal son verilmelidir. Burdur Tüketiciler Derneğimizin öncülüğünü yapıp kazanılmışmahkeme kararları doğrultusunda yasal düzenlemelerin yapılarak geriye dönük alacakların vatandaşlara derhal ödeneceği kamuoyuna açıklanmalıdır.

- Yerli ve yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki paylarını yükseltilmeli doğal gaz ve elektrik fiyatlarını ödenebilir seviyelere çekilmelidir.

- Akaryakıttaki yüksek vergileri düşürerek ülkemizde üretilen yakıtın tamamının ülke içinde tüketilmesi sağlanmalı, otogaz ithalatını azaltılmalı ve akaryakıt fiyatlarınıdüşürülmelidir.

- Tüketici derneklerinin üretim ilişkilerinde rolü arttırılmalı, yetki ve sorumluluk sınırlarıgenişletilmeli teşvik edilmelidir. Tüketici Üst Kurulu’nda tüketici örgütlerine temsil hakkı verilmelidir.

- Aldatıcı, yanıltıcı ve istismar edici tanıtımları engelleyecek önlemler alınmalıdır. Tüketicilerin kullandıkları ürünlere ilişkin tam ve eksiksiz bilgilenme haklarını sonuna kadar gözetilmelidir.

- Genetik yapısı değiştirilmişürünlerin (GDO) ithalatı, üretimi ve tüketimi yasaklanmalıdır.yemler

- Görev yapma noktasında tıkanan ve iş yüklerinin artması sonucu iş yapamaz hale gelen tüketici hakem heyetlerinin acilen çağdaş, modern bir işleyiş tarzına ulaşması sağlanmalıdır.

- Çevre ve insan sağlığınıtehdit eden baz istasyonlarına kısıtlamalar getirilmeli yaşam alanlarında olmaması noktasında gerekli iradeler gösterilmelidir.

- Tüketiciler arasında önemli yer tutan emeklilerimizin maaşları insanca yaşanılacak rakamlara ulaştırılmalıdır. Yıllardır alamadıkları promosyonların alınması sağlanmalıdır.

- Tüketiciden bugüne kadar haksız yere alınan kredi dosya masraflarının ve kart aidatlarının tek sorumlusunun bankalar olduğu göz önünde tutularak 10 yıl süre ile başvuru olmaksızın geriye dönük olarak iade edilmelidir. Geçen hafta içerisinde yürürlüğe giren Tüketici kredisi sözleşmesi yönetmeliğinin mevcut tüketici yasası ile olan çelişkileri giderilmeli tüketici mağduriyeti kaldırılmalıdır. Bu çerçevede bankaları koruyan ve BBDK ya bu konuda düzenleme yapma yetkisi veren tüketici yasasının ilgili maddesi iptal edilmelidir.

- Sanal ortamda her geçen gün büyüyen bir pazar haline gelen uzaktan satışların kayıt içine kontrollü ve denetimli bir biçimde alınması sağlanmalıdır.

- Tabiatın dengesini bozacak insan sağlığına zarar verecek özellikle Burdur da doğayı katleden ilkel mermer işletmeciliğine son verilerek aynı kapsamda nükleer santrallerle, HES lere izin verilmeyeceğine söz verilmelidir.

- Tüm dünyada ses getiren bazı araçlardaki emisyon ölçüm sonuçlarının ülkemizde değerlendirilip değerlendirilmediğişayet değerlendiriliyorsa hangi standartlar çerçevesinde değerlendirildiği derhal açıklanmalı. Suçlular ve sorumlular varsa tespit edilerek kamu yararına gerekli işlemler yapılmalıdır.

- Ülkemizde yaklaşık 3 milyon yaş meyve sebze üreticisinin üretmekte olduğu 43 milyon ton meyve ve sebze ile dünyada önemli bir meyve sebze üreticisi olan ülkemizde yapılan tespitlere göre bu miktarın yaklaşık %20-25 inin zayiatla çöpe gitmektedir. Tüketicilerin çarşı veya pazardan almış oldukları 4 domatesten 5 elmadan birisinin buzdolabında muhafaza edilmesine rağmen kısa süre içerisinde hemen çürüdüğünü dolayısıyla çöpe atıldığını, toplam üretimimizin içerisinde hesaplandığında ise her 100 milyarlık üretimde 20 ile 25 milyarın çöpe gitmesi zaiyata uğramakta olduğu anlamına gelmektedir. Bu tespit ile bu yüksek milli servetin kaybın yaşsebze ve meyve fiyatlarını da etkileyerek fiyatları aşırı yükselttiğinden acilen gerekli önlemler alınmalıdır.

- Türkiyede süt üretimi fazlalığı yoktur. Sorun tüketicinin batı ülkelerine göre 1/4 oranında az tüketmesinden kaynaklanmaktadır. Yüksek girdi maliyetlerine rağmen süt üreticide ucuz tüketicide pahalıdır. Acilen Et ve Süt Kurumunun %2 olan piyasayı düzenleyici rolün kurumun etkin olacağı biçimde arttırılmalıdır.

Türkiye’ de Tüketici Hakları, Tüketicinin Korunması ve TÜDEF

Daha sonra Grand Özeren Otel’de "Türkiye’ de Tüketici Hakları, Tüketicinin Korunması ve TÜDEF" başlıklıbir panel düzenlendi. Burdurluların yoğun ilgi gösterdiği panele; Vali Yardımcısı, STK Başkanları, Oda Başkanları,Birlik Başkanları, Sendika Başkanları, İlin Milletvekilleri, Siyasi Parti temsilcileri ve tüketiciler katıldı.

TÜM-BEL SEN Kurucu Bşk.Şaban Kırcı 'nın yönettiği panele Burdur Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Kemal Arslan, TÜDEF Gn. Bşk. Hasan Atak, TÜDEF Gn. Bşk. Yardımcıları Ferda Hekimci ve Halil Çamalan katıldılar. Panel sunumlardan sonra soru cevap bölümüyle sona erdi.

TÜDEF toplantısının geniş haberi için bakınız 8.12.2015 Burdur Yenigün Gazetesi
http://www.burduryenigun.com/e-gazete/sayfalar/e-gazeteana.php