Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

14.01.2016

TÜM KESİMLERİ İLGİLENDİREN PROJE

  2015 ERASMUS- AB PROJELERİ İÇİNDE İLK ONDA YER ALAN ERASMUS PROJESİ

  Projenin konusu: Hayvansal Gıdaların etkin izlenebilirlik sistemleri AB Standartlarında incelenmesi

AB Projeleri içinde 2015 yılında 596 proje arasından ilk on da 90 puan ile başarılı bulunan Hayvansal Gıdaların etkin izlenebilirlik sistemlerinin AB Standartlarında incelenmesi Erasmus projesi, kabul edilmiştir.

Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Tükoder Eskişehir Şubesi, Eskişehir Ticaret Odası, Sivrihisar Belediyesi Başkanlığı, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekim odasının da paydaş (yerel ortak) olarak katıldıkları Erasmus Projesi çalışmalarına başlamıştır. Bu önemli AB projesinin tüketicilerimize ve üreticilerimize ve satıcılarımıza büyük fayda sağlayacağı açıktır.
 

PROJE EV SAHİBİ - PROJENİN HEDEFİ

Proje kapsamında ülkemizdeki hayvansal kökenli gıdaların etkin izlenebilirlik sistemlerin oluşturulması, var olanların geliştirilmesi ve AB Müktesebine uyum sağlanması amacıyla İrlanda ve Almayandaki iyi uygulamaların yerinde iş başı ziyareti ile bilgi ve tecrübelerin karşılıklı aktarılması tüm proje ortaklarının katılımı ile yapılacak olan gıda sektöründe izlenebilirliğin önemi, ülkemizde ve AB ülkelerinde uygulanma şekilleri hakkında bilgi verilerek, projenin gerçekleşmesi sonucunda paydaşların elde edeceği katkılar proje açısından önemlidir.
Proje kapsamında yapılacak hareketlilik çalışmalarında AB üyesi ülkelerden ev sahibi yabancı ortaklar olan İrlanda Gıda Güvenliği Otoritesi (Dublin) ve Almanya Euro-Cert Academi ( Berlin ) yapılan iş planı çerçevesinde ilgili kurum ve işletmelerin ziyaret edilmesi; iş planındaki farklı işletmelere (et-süt tesisleri üretim ve perakende yerler) ziyaretler gerçekleştirilerek konuyla ilgili tüm sektörlerdeki çalışmalar öğrenilmesi hedeflenmiştir
Mart- Nisan 2016 tarihlerinde Proje kapsamında Almanya ve İrlanda’ya Proje ortakları ile bir inceleme gezisi yapılacaktır.
Konunun gıda olması ve gıda tüketiminin önemi en başta üretim aşamasında başlayarak üretim, paketleme, satış öncesi hazırlıkları, gıdaların kimliklerini içeren künye sistemleri, üretim esnasında ve tüketime sunulması esnada denetimlerinin en sağlıklı şekli ile yapılması konularında AB projesinin önemi bir kez daha artmaktadır. Bu nedenle ki çok titiz bir şekilde Tarım İl Müdürlüğünün hazırlamış olduğu ve yukarıda bahsedilen paydaşlarında katılımları ile Hayvansal Gıdaların etkin izlenebilirlik sistemleri AB Erasmus projesinin 90 Puanla ilk on başarılı proje arasına girmesi sevindiricidir.
Tüketicilere yönelik yapılan her çalışmanın yanında Tükoder yer almıştır bundan sonrada yer almaya devam edecektir. Yapılan Projenin Tüm illere örnek olmasını da temenni ederiz.

Sülahi ÖZALP
Tükoder Eskişehir Şubesi Başkanı