Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

20.05.2022


TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (TÜDEF ) BAŞKANLIĞI’NDAN 9. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
 

Federasyonumuzun 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere çoğunluklu olarak 05.06.2022 günü saat 10:30’da Federasyon Genel Merkezinde (Gazi Mustafa Kemal ( GMK) Bulvarı; No: 12 Onur İşhanı; Kat: 3 Daire No: 64 Kızılay / ANKARA ) yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı Çoğunluksuz olarak 12 Haziran 2022 Pazar günü aynı saatte Maltepe, Şht. Gönenç Cd. No:16, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.
Delegelerimizin toplantıda hazır bulunması önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1. Açılış ve yoklama,
2. Divan Başkanı ve heyetin seçimi,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4. Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarının tanzim ve imza etmek üzere yetki verilmesi
5. Genel Başkanın konuşması
6. Konukların takdimi ve konuşması
7. Kurulacak ya da kurulmuş olan federasyonların üst kuruluşları olan konfederasyonlara kurucu üye olarak katılma, ya da ayrılma ile tüdef adına konfederasyonda kurucu üye veya temsilcileri belirleme konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
8. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ile gelir-gider raporlarının okunması
9. Denetim Kurulu raporunun okunması
10. Raporlar üzerinde ayrı ayrı görüşmeler
11. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
12. Tahmini bütçesinin görüşülerek oylanması
13. Federasyon üyesi derneklerin borçlarının ödeme şeklinin belirlenmesi
14. Gerekli görülen taşınmaz malların alınması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
15. Uluslar arası tüketici örgütleri ya da üst kuruluşlarına üye olmak ya da üye olarak katılma ya da ayrılma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
16. TÜDEF Başkanı ile Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, asıl ve yedek üyelerinin yönetim kurulunun seçimi
17. Dilek ve temenniler
18. Kapanış